ILO Türkiye Ofisi, 190 Sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi ILO Sözleşmesi ile Uyumlu Bir Çalışma Hayatı İçin “Değişimin Öncüleri Eğitici Eğitimi” Verdi

Eğitim ile katılımcıların hem kendi kurumlarında hem de işbirliği yaptıkları kurumlarda ILO 190 sayılı sözleşme ile uyumlu olarak çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda gerek politika düzeyinde gerekse uygulama sürecinde dönüştürücü bir role sahip olmaları yönünde bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanıyor.

Haberler | 07 Temmuz 2022 Perşembe
ANKARA (ILO Haber) - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, çalışma hayatında şiddet ve tacizin önlenmesi amacıyla ILO 190 sayılı Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi’nin uygulanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında işbirliği yaptığı kurum temsilcileri için 27 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ankara’da eğitici eğitimi düzenledi.

Konuyla ilgili ILO’nun işbirliği yaptığı ve çalışmalar yürüttüğü işçi sendikaları konfederasyonları ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonları temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve akademisyenlere yönelik verilen “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması: Değişim Aktörleri için Eğitici Eğitimi” nde ILO’nun 190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi ve 206 sayılı Tavsiye Kararı’nın çalışma hayatına getirdiği yenilikler ile uluslararası uygulamalar hakkında bilgiler paylaşılarak sürdürülebilirlik açısından bu deneyimlerin ve bilgilerin diğer çalışanlara nasıl aktarılacağı konuları ele alındı.

ILO’nun Uluslararası Eğitim Merkezi ITCILO uzmanları Francesca Biasiato ve Carla Pagano tarafından verilen beş günlük uygulamalı eğitimde uluslararası deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılmasına odaklanan oturumlara ve belirli becerilerin geliştirilmesine yönelik katılımcı uygulamalara yer verildi.Eğitimde ayrıca, şiddet ve tacize ilişkin kavramlar; kapsayıcı, entegre, toplumsal cinsiyete duyarlı ve mağdur odaklı yaklaşımlar; şiddet ve taciz, mesleki riskler ve psiko-sosyal faktörler: iş sağlığı ve güvenliği bakış açısını uygulamayı öğrenmek; ILO sözleşmesini onaylama süreci; şiddet ve taciz sorunlarını, sosyal diyalog uygulamalarına ve toplu iş sözleşmelerine dahil etmek; şiddet ve tacizin önlenmesi için iş yeri politikaları geliştirmek; şiddet ve taciz hakkında şikayetlerin ele alınması; değişim teorisinin unsurları, savunucu olmak gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca, özel sektörden ve sendikal yapılardan iyi uygulama örnekleri paylaşıldı.

Eğitim ile katılımcıların hem kendi kurumlarında hem de işbirliği yaptıkları kurumlarda ILO 190 sayılı sözleşme ile uyumlu olarak çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda gerek politika düzeyinde gerekse uygulama sürecinde dönüştürücü bir role sahip olmaları yönünde bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanıyor.ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç mali katkısıyla yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında düzenlenen eğitim ILO Türkiye Ofisi’nin çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik uzun süredir yürütmekte olduğu politika geliştirme, savunuculuk ve farkındalık çalışmalarının bir parçası ve yansıması.

ILO Türkiye Ofisi 2022 Mart ayında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle ilgili paydaşların katılımıyla “Çalışma Yaşamında Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Deneyim Paylaşım Forumu”nu gerçekleştirmişti.

Eğitim sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi.