Mobil telefon uygulaması, dışarıda çalışanların güneşin tehlikelerinden korunmasına yardım ediyor

Deri kanseri önlenebilir olduğu halde, her yıl dünyada 120.000’i aşkın insan bu hastalıktan ölüyor, 2020 yılında ise 1,5 milyonu aşkın insana da deri kanseri teşhisi konuldu.

Basın açıklaması | 21 Haziran 2022 Salı
© Crozet/ILO
CENEVRE (ILO Haberler) – Güneşe maruz kalmaları nedeniyle deri kanseri ve göz hasarı bakımından yüksek risk altında olan dışarıda çalışanlar, yeni bir mobil telefon uygulaması kullanarak bulundukları yerdeki zararlı morötesi (ultraviyole, UV) radyasyon düzeylerini ölçebilecekler.

SunSmart Global UV uygulaması, dünyada aranabilir konumlarda beş günlük UV ve hava tahminlerini sağlıyor. İnsanların aşırı UV maruziyetinden kaçınmaları ve güneşten korunmayı ne zaman kullanmaları gerektiğini bilmelerine yardım etmeyi hedefleyen uygulama, güneşten korunmanın gerekli olduğu zaman aralıklarını belirtiyor.

Avustralya’da Victoria Kanser Konseyi ve Avustralya Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Ajansı tarafından geliştirilen uygulamanın lansmanı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yapılıyor.

2020 yılında dünyada 1,5 milyonu aşkın kişiye deri kanseri konulduğu tahmin ediliyor. Aynı dönemde, önlenebilirliği oldukça yüksek olan bu hastalık nedeniyle dünyada 120.000’i aşkın insan yaşamını yitirdi.

“Bu uygulama, işletmelerin ve işçilerin tehlikeli işi teşhis etmeleri ve sağlık ve güvenlik önlemlerini planlamalarına yardım edecek yararlı bir araçtır” diyen ILO Yönetişim ve Üçlü Yapı Direktörü Vera Paquete-Perdigão, sözlerini “Uluslararası Çalışma Konferansı 10 Haziran’da, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını çalışma yaşamında yeni bir temel ilke ve hak olarak tanıyan Karar’ı kabul etti. İşe bağlı yaralanma ve hastalıkları önlemek için çabaların artırılmasına yönelik küresel bir çağrıdır. SunSmart Global UV gibi araçlar ise, bu çabaya küçük ancak yararlı katkı yapıyor” diyerek sürdürdü.

DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Direktörü Dr. Maria Neira şunları söyledi: “Kanıtlar, UV’ye aşırı maruz kalmanın, deri kanserinin başlıca nedeni olduğunu gösteriyor. Herkesi, kendisini ve çocuklarını korumak için bu uygulamayı kullanmaya ve günlük alışkanlık haline getirmeye teşvik ediyoruz.”

Montreal Protokolü olarak bilinen uluslararası antlaşma kapsamında, tüm BM üye devletleri, ozon tabakasını incelten kimyasalların üretilmesini ve tüketilmesini kademeli olarak terk ediyor.

“Montreal Protokolü, stratosferik ozon tabakasını koruyor; bu da, güneşin zararlı UV ışınlarının çoğunun yeryüzüne ulaşmasını önlemek suretiyle insan sağlığını ve çevreyi koruyor. Deri kanseri güneşe aşırı maruz kalmaktan doğabiliyor, dolayısıyla herkesin uyanık olması ve kendilerini yeterli şapka ve güneşlik ile korumasını sağlamak kesinlikle zorunlu. SunSmart App, harika bir UV izleme aracı ve herkesi bunu kullanmaya teşvik ediyorum” dedi UNEP Ozon Sekretaryası İcra Sekreteri Meg Seki.

UV uygulaması, kuzey yarımkürede yazın ilk gününde lanse edildi. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 2030 yılına kadar tüm dünyada sağlıklı ve kaliteli yaşamı hedefleyen Amaç 3’ün başarılmasını destekliyor.

“Bu uygulama meteorolojik, çevresel ve sağlık uzmanlığını birleştirerek insanların hem çalışırken hem de boş zamanlarında güneşten korunmalarına yardım ediyor. Ülke düzeyinde hava durumu ve UV ölçüm istasyonlarından elde edilen verileri kullanarak, konuma özgü doğru UV Endeksi ölçümleri sağlaması itibarıyla gerçekten benzersiz bir uygulama. Bilimin topluma hizmet etmesinin harika bir örneği” dedi WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Tallas.

Uygulama, yeryüzünde güneşten gelen UV ışınlarının düzeyini gösteren UV Endeksine dayanıyor. UV Endeksi, 1 (düşük) ila 11 (aşırı yüksek ) ölçeğini kullanıyor. Endeks değeri büyüdükçe, deri ve gözlere hasar olasılığı artıyor ve hasar daha kısa sürede meydana geliyor. UV Endeksi’nin azami değeri, güneşin gökyüzünde en yüksek noktada olduğu öğle güneşi zamanında oluyor. UV Endeksi değerinin 3 veya daha yüksek olduğu zamanda, dışarıda yürütülen faaliyetlerin uyarlanması ve güneşten korunma tavsiye ediliyor. UV hasarı birikimseldir ve insanlar düşük düzeylerde olsa dahi uzun süre boyunca maruz kaldığında zararlı olabiliyor.

SunSmart Global UV uygulaması, ücretsiz olarak Apple App ve Google Play’den indirilebiliyor.

Ayrıntılı bilgi için: ILO basın: newsroom@ilo.org