110. Uluslararası Çalışma Konferansı

Uluslararası Çalışma Konferansı “çok önemli başarılar”la sonuçlandı

Kapanışta delegelere hitap eden Genel Direktör, 110. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın diğer alanların yanı sıra sağlık ve güvenlik, çıraklık, çalışma standartları üzerinde yaptığı çalışma ile tarih yazdığını söyledi.

Basın açıklaması | 11 Haziran 2022 Cumartesi
©ILO
CENEVRE (ILO Haber) – ILO Genel Direktörü Guy Ryder’a göre, Uluslararası Çalışma Konferansı’nın (UÇK) 110. Oturumu “çok önemli başarılar”la sonuçlandı. Bu yılki UÇK’nin “önemli, uyumlu ve üretken” olduğunu değerlendiren Ryder, “sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını, çalışma yaşamında temel ilke ve hak statüsüne yükseltme” kararını “tarih yazmak” olarak niteledi.

Kapanış Genel Kurulu’nda konuşan Genel Direktör, Standartları Uygulama Komitesi’nin çalışmalarını övdü ve “bu konferansta, yaşamları, geçimleri ve özgürlükleri tehlikede olan insanların durumu hakkında kaygı verici, hatta yürek burkan tanık beyanlarını aldım, ve Standartlar Komitesi yoluyla onlara yardım etme kapasitemiz var” dedi.

Genel Direktör Ryder, kaliteli çıraklık çerçevesine ilişkin Tavsiye Kararı yönünde kat edilen ilerlemenin yanı sıra istihdam politikası, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi, En Az Gelişmiş Ülkeler’de yapılan çalışmalar hakkında yapılan yararlı tartışmaları vurguladı.

İşgal Altındaki Arap Toprakları’ndaki işçilerin durumu hakkında raporuna atıf yapan Genel Direktör, başta Ulusal İstihdam Stratejisi alanında olmak üzere desteğin artırılması için kaynakları seferber etme yönünde çabaların yoğunlaştırılması için çağrı yaptı.

Bu Konferans, COVID-19 küresel salgını nedeniyle 2019 yılından bu yana delegelerin fiziksel olarak katılabildikleri ilk toplantı oldu. Konferans’ın sorunsuz yürümesine ilişkin Genel Direktör bu durum kısmen “… kolektif sorumluluk duygumuzdan kaynaklanıyor” vurgusu yaptı. “Yani çalışma yaşamının karşı karşıya olduğu büyük zorluklara ortak kabul edilmiş çözümler bulma sorumluluğu.”

Ryder, 10 yıldır yürüttüğü ILO Genel Direktörü görevinden önümüz Eylül’de ayrılıyor. Görevi, Togo’dan Gilbert Houngbo devralacak.

Konferans’ın son genel oturumunda, UÇK'nin üçlü Standart Belirleme Komitesi’nin, çıraklığın desteklenmesine ilişkin rehberlik ve çıraklara koruma sağlamayı hedefleyen ILO Kaliteli Çıraklık Tavsiye Kararı’na ilişkin sonuçlar kabul edildi. Komite’nin sonuçları çıraklığın tanımı, düzenleyici çerçeve, eşitlik ve çeşitlilik konularını kapsıyor. Standart belirlemeye ilişkin ikinci tartışma 2023 UÇK’de yapılacak.

UÇK’nin kapanış genel kurulunda ayrıca, ILO standartlar sisteminin temel denetim organı olan Standartları Uygulama Komitesi’nin (CAS) raporu da onaylandı. CAS, ILO Sözleşmelerine uyulmasına ilişkin 22 ayrı ülkenin davasını inceledi, Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının Uygulanmasına ilişkin Uzmanlar Komitesi’nin (CEACR) “Bakım Ekonomisinde Temel Aktörler Olan Bakıcılar ve Ev İşçileri için İnsana Yakışır İşlerin Sağlanması” hakkında raporunu değerlendirdi.

Başka bir komite ise, Adil Bir Küreselleşme İçin Sosyal Adalet Bildirgesi’ni izlemenin bir parçası olarak, istihdamın stratejik hedeflerini inceledi. Vardıkları sonuçlar ve karar, toparlanmayı ve kapsayıcı yapısal dönüşümü destekleyen uyumlu, kapsamlı ve entegre istihdam politikaları ve insana yakışır iş olanaklarının geliştirilmesine ilişkin rehberlik içeriyor. Komite, ILO’nun, BM Adil Geçiş için Küresel İstihdam ve Sosyal Koruma Hızlandırıcısı dahil araçlar yoluyla, istihdamın desteklenmesinde öncü rol oynamasını teşvik etti.

Delegeler 10 Haziran günü, Çalışma Yaşamında Dört İlke ve Haklara (FPRW) sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının eklenmesine ilişkin kararı kabul etti. FPRW, 1998 tarihli ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nin bir parçasıdır ve tüm ILO üye devletleri, ilgili Sözleşmeleri onaylamış olmalarından bağımsız olarak, bu ilke ve haklara saygı göstermeyi ve desteklemeyi taahhüt etmektedir.

Konferans genel kurulu, 2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’ne (MLC-2006) sekiz değişikliği onayladı ve İnsana Yakışır İş ve Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Komitesi’nin raporunu kabul etti.

Kapanış töreninde konuşan Konferans Başkanı Claudio Moroni, delegelere, insana yakışır iş ve sosyal ve dayanışma ekonomisi hakkında tartışmalar ile çalışmalarının ufuklarını hep birlikte genişlettiklerini söyledi. Hep birlikte çaba göstermek suretiyle, iş sağlığı ve güvenliğini ekleyerek, çalışma yaşamında temel ilke ve haklar çerçevesini güçlendirdiklerini de ekledi.

ILO’nun 187 üye devletinden hükümet, işveren ve işçi örgütlerinin temsil edildiği 110. UÇK’ye 4.000’i aşkın delege katıldı. Dünya Emek Parlamentosu olarak da anılan UÇK, 27 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında hibrid formatta yapıldı; katılımcıların şahsen hazır bulunduğu bölüm Cenevre, İsviçre’de gerçekleşti.

UÇK’nin 111. Oturumu, 5-16 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak.