Haber

“Hızlı Değil, Güvenle Gelsin”

Haberler | 16 Mart 2022 Çarşamba
© IBB TV

İstanbul (ILO Haber) - Pandemi ile birlikte motokuryelere yönelik talep hızlı bir artış gösterirken, bu iş sektörünün çalışma koşullarındaki sorunlar ve çok taraflı çözüm önerileri, İstanbul’da düzenlenen “Teslimat Sektörü Sosyal Diyalog Toplantısı”nda masaya yatırıldı.

Toplantıya, İş Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, işçi ve işveren temsilcileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yöneticileri ve çalışanları, sivil toplum kuruluşlarından ve sektörün önde gelen firmalarından profesyoneller ve alanda çalışan akademisyenler katıldı.

Tüm gün süren sosyal diyalog toplantısında motokuryelere yönelik artan talep ekonomik ve sosyal boyutu ile ele alınırken, çalışma hayatına ilişkin temel sorun alanları belirlenerek çok taraflı çözüm önerileri tartışıldı.

Buna göre:

Esnaf Kurye Modeli – İşçi Kurye Modeli kapsamında;
 • örgütlenme hakkı ve modelleri,
 • insana yakışır çalışma koşulları,
 • teçhizat ve mesleki eğitim gibi haklara erişim,
 • sosyal koruma ve kayıtlı istihdam,
 • iş sağlığı ve güvenliği hak ve ödevlerinin yerine getirilmesi,
 • ücretler, izin, fazla mesai ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konuları ele alındı
Birbirini takip eden oturumlarda ele alınan bu konularda;
 • temel çalışma haklarının, yan sosyal hakların, ek mesai ücretlerinin ve İş Kanunu’ndan doğan hakların atlatılması için Borçlar Hukuku ile düzenlenen esnaf kurye modelinin benimsenmesi ve bu nedenle motokuryelerinin temel çalışma haklarından yararlanamaması,
 • esnaf kurye modelinde çalışan motokuryelerin kanunen bulundukları statüleri gereği sendika üyesi olamadığı, temel sendikal haklardan yararlanamadığı ve toplu sözleşme yapma hakkına erişemedikleri,
 • motokuryelerin geçirdiği iş kazalarının genelde trafik kazası olarak kayda geçmesinin doğurduğu sonuçlar,
 • motokurye mesleğini temel sürüş eğitimine sahip olmayan pek çok kişinin icra ettiği, ancak meslek standartları gereği ileri sürüş ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başta olmak üzere pek çok ek eğitimin alınması gerekliliği,
 • kuryelik mesleği icrası için gerekli olan güvenlik techizatların ÖTV’den muaf hale getirilmesi,
 • sektörde yapıcı ve sürdürülebilir çözümlerin üretilebilmesi için sosyal diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi
başta olmak üzere sektörün tüm sorun ve ihtiyaçları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Sonuçlar en kısa zamanda bir politika belgesi olarak tüm taraflarla paylaşılacaktır.

ILO’nun motokuryelerle ilgili ilk çalışması olan motokuryelerin yoğun çalışma temposu ve artan iş yükü ile iş sağlığı ve güvenliği riskleri konusunda “Motosikletli Kuryeler Odağında Teslimat Sektörü Çalışanlarında Psikososyal Risk Analizi Araştırması” kapsamında etkinliği “İki Tekerlek bir Kask” 10 Aralık 2021 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti.