COVID-19

BM kuruluşlarına göre, Omikron varyantının denizciler üzerindeki etkilerini sınırlama çabalarını artırmak zorundayız

ILO, IMO, UNCTAD ve DSÖ’ye göre, aşılara, COVID-19 testlerine, sağlık dokümanları ve kişisel koruyucu ekipmana (KKE) erişim artırılmalı.

Basın açıklaması | 28 Şubat 2022 Pazartesi
© IFA teched
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hükümetler, ulusal ve yerel yönetimler ve diğer ilgili paydaşlara, COVID-19 Omikron varyantının mürettebat değişimi üzerindeki etkilerini sınırlama, diğer yandan da denizcilerin sağlık ve esenliğini koruma ve tedarik zincirlerinin aksamasını önleme çağrısını yineledi.

BM kuruluşları, yayınladıkları ortak demeçte, uluslararası taşımacılık ve kilit işçileri bakımından evrilen zorlukları ele alacak kritik 10 eylemi sıraladı. Bu eylemler, en yeni varyantları dahil olmak üzere COVID-19’un ve yayılmayı önlemek için yetkili makamların getirdikleri önlemlerin denizciler ve aileleri üzerindeki olumsuz etkilerini asgariye indirmeyi hedefliyor. Eylemler ayrıca, bir yanda yerel toplumları korumaya devam ederken, bir yandan da küresel ticaret ve sürdürülebilir kalkınmanın korunmasına yardım edecek.

Mahsur kalan denizcilerin sayısı azalmış olmakla birlikte, yine de azımsanmayacak miktardadır. Durumu düzeltmek ve devam eden krizi hafifletmek için daha çok çaba gerekiyor. Dahası, Omikron varyantı ve ilgili mücadele önlemlerinin mürettebat değişimi üzerindeki etkilerinin ölçeği tam olarak bilinmiyor ve başka yeni “müdahale gerektiren varyantlar”ın (VOC’ler) ortaya çıkabileceği bildiriliyor.

Virüsün yayılmasını sınırlamak için alınan önlemlerin bazıları yüzünden, birçok denizci hala gemilerinden ayrılamıyor ve sözleşmelerinin bitim tarihinin ve Değişik 2006 Tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC-2006) hükümleri uyarınca gemide sürekli hizmet için getirilen azami 11 ay sınırının çok ötesine geçen sürelerle denizde mahsur kalıyor.

Ortak demecin vurguladığı üzere, Mürettebat değişimi bakımından son zamanlardaki olumlu trendleri sürdürmek amacıyla, hükümetler ve denizcilik sektörünün, uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde, ortaya çıkan yeni varyantların mürettebat değişimi üzerindeki etkilerini sınırlamak, diğer yandan da denizcilerin ve küresel toplumun sağlık ve esenliğini korumak üzere ortak çabaları artırmaları gerekiyor. Bu kapsamda aşılamanın kolaylaştırılması, sağlık belgelerinin doğrulanması, COVID-19 testleri ve kişisel koruyucu ekipmana (KKE) erişimin sağlanması önem taşıyor.

BM kuruluşları, küresel salgın boyunca, çoğunluğu gelişmekte olan ülke vatandaşı olan 1,9 milyon denizcinin, dünyada kritik malların tedarik zincirlerinde sürekli akışını, taşımacılık ve ticaretin devamını sağlamada oynadıkları hayati rolü vurguladı.