ILO, EBRD ve TBB’nin İvme Kazanan Çalışmaları Belediyelerin Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaşmasıyla Daha Fazla Kadının İstihdamını Hedefliyor

Kadınların istihdama girmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olan erken çocukluk bakım ve eğitim yükünün azaltılması ve kadın istihdamının artırılması amacıyla hazırlanan Rapor ardından işbirliği protokolü yapan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yol haritası belirlemek üzere bir araya geldi

Haberler | 10 Aralık 2021 Cuma
Belediyeler tarafından sağlanan erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin (EÇBE) ne şekilde yaygınlaştırılacağına dair yasal çerçevenin ele alındığı toplantı 3 Aralık 2021 tarihinde çevrim içi olarak yapıldı.

ILO, EBRD ve TBB yetkililerinin yanısıra belediyelerden temsilcilerin katıldığı toplantıda belediyelerin EÇBE hizmetlerini ne şekilde verdiği, bu hizmetlerin sunumunda karşılaştıkları zorluklar ve EÇBE hizmetlerinin yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiği gibi konular masaya yatırıldı.

EÇBE Hizmetleri Sunumundaki Yüksek Maliyet Erişilebilir Hizmetlerin Önünde Engel

Toplantıda, belediyelerin sundukları EÇBE hizmetlerinde personel, ulaşım, yönetim, kira gibi giderlerin belediyelerin karşılaştıkları en önemli sorunlar arasında yer aldığı ifade edilerek bu masrafların EÇBE hizmetlerinin sunumundaki maliyeti artırdığı ve neticede ebeveynlerin bu ücretleri karşılamada zorluk çekmeleri nedeniyle bu durumun kadınların istihmada katılmalarında bir engel olarak yansıdığı belirtildi.

Toplantıya katılan katılımcılar çözüm yolu olarak, bu zorlukların, ILO Türkiye Ofisi ve EBRD tarafından hazırlanan “Kurumlar arası i̇ş Birlikleri ile Kadın i̇stihdamını Desteklemek: Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Uygulamaları” (EÇBE) Raporu’nda da önerildiği şekilde özel sektör, kamu ve belediyler dahil kurumlar arası işbirlikleri yoluyla aşılabileceğini ifade etti.

Toplantıda dile getirilen öneri ve çözüm yollarına ilişkin somut tespitlerin katkısıyla EÇBE hizmetlerinin belediyeler aracılığıyla sağlanmasına yönelik çerçeve ve geleceğe dönük stratejiler belirlenecek.

Yol Haritası EÇBE Hizmetlerinin Standard Hale Gelmesini Hedefliyor

ILO Türkiye Ofisi, EBRD ve TBB daha önce 15 Kasım 2021 tarihinde yine çevrim içi olarak bir araya gelmiş ve belediyeler aracılığıyla sunulan EÇBE hizmetlerinin yaygınlaşmasına yönelik yol haritasını belirlemek üzere ortak süreci başlatmışlardı.

Sürecin sonunda, belediyelerin EÇBE hizmeti sunmasını teşvik eden ve bu hizmetleri standart hale getiren bir yasal düzenleme önerisinin geliştirilmesi ve EÇBE hizmetlerinin yaygınlaştırılarak kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Çalışmalar 3 Farklı EÇBE Modeli Öneren ILO-EBRD Raporu Doğrultusunda Gerçekleştiriliyor

ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç mali katkısıyla yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında ILO Türkiye Ofisi ve EBRD tarafından üç farklı erken çocukluk bakım ve eğitim uygulaması önerisinde bulunan bir rapor hazırlanmış ve 2021 Haziran ayında kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Rapor’da işverenler aracılığıyla gerçekleştirilecek Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uygulaması, belediyeler öncülüğünde gerçekleşecek Belediye Uygulaması ve iş yerlerinde örgütlü sendikalar aracılığıyla gerçekleştirilecek Sendika Uygulaması yer alıyor.

Rapor’da önerilen belediyeler aracılığıyla erişilebilir ve kaliteli erken çocukluk eğitim ve bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını amacıyla Belediye Uygulaması’nın hayata geçmesi için ILO Türkiye Ofisi, EBRD ve TBB Haziran 2021’de protokol imzalamıştı.