Dünya Çocuk Hakları Günü 2021

ILO Türkiye’nin mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini önleme çalışmalarına yakından bakış

Haberler | 20 Kasım 2021 Cumartesi
Bugün Dünya Çocuk Günü. Bugün bize, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için bu yılki çabalarımızı değerlendirmek için büyük bir fırsat sunuyor. ILO’nun Türkiye’de Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı çerçevesinde yürütülen projeler, Türkiye’de 21 ilde mevsimlik tarımda çocuk işçiliğini önlemeyi hedefliyor.

Fındık hasadını odağına alan iki projenin faaliyetleri, çocukların örgün eğitimle desteklenmesi ile fiziksel, sosyal ve duygusal sağlıklarına katkıda bulunacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi yoluyla uygulanıyor. Mevsimlik tarımda çalışan aileler; rehberlik hizmetleri yoluyla, çocukların tehlikeli ve sağlıksız koşullarda yaptıkları işlerin riskleri hakkında bilgilendiriliyor. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için getirilen yasal çerçeve hakkında bilgilendirme oturumlarına bahçe sahipleri de katılıyor. Çocuklar ve ailelerinin projeye daha yoğun biçimde katılmaları için, ailelere destek paketleri, çocuklara yönelik ise ulaşım hizmeti, gıda desteği, hijyen ve kırtasiye kitleri sağlanıyor.

ILO, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün merkez ve yerel birimleri olmak üzere, Türkiye İş Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın il müdürlükleri, belediyeler, valilik ve kaymakamlıklar dahil çok sayıda yerel makam ve ILO’nun yerel uygulama ortağı olan Pikolo Derneği ile yakın iş birliği halinde çalışmalar yapıyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin proje illerinde belirlenen METİP alanlarına Temmuz ayının sonlarında yerleştirilmesiyle başlayan ve Eylül ortasına kadar devam eden bu yılki fındık hasat mevsimindeki başlıca başarılardan bazıları aşağıda sunuluyor:

CAOBISCO tarafından desteklenen “Türkiye'deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine yönelik Kapsamlı Model Projesi” projesinde, Karadeniz Bölgesi’ndeki beş proje ilinde (Ordu, Samsun, Giresun, Düzce, Sakarya) 1.456 çocuğun mevsimlik tarım işçiliğine katılması önlendi ve 110 öğretmen tarafından eğitim hizmetleri verildi. Öğretmenler ve Pikolo Derneği dahil saha personeli, 648 aile ve 22 tarım aracısına ulaşarak, proje hakkında bilgi paylaştı. Çocuk işçiliği hakkında bilgilendirme oturumlarından 173 bahçe sahibi yararlandı. ILO’nun SCREAM programı (Eğitim, Sanat ve Medya yoluyla Çocuk Haklarının Desteklenmesi), proje illerinde 93 çocuğa ulaştı.

Ferrero tarafından desteklenen “Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Sona Erdirilmesi” projesinde, Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon ve Zonguldak’ta 455 çocuk mevsimlik tarım işçiliğine katılması önlendi ve 24 öğretmen tarafından eğitim hizmetleri verildi. Saha personeli, 210 aileye ulaşarak, proje hakkında bilgi sağladı.

Program kapsamında yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen üçüncü proje “Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması” ise, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerini kapsıyor. Bu proje kapsamında 4.506 çocuk (2.124 kız çocuğu ve 2.382 erkek çocuğu) 2021 yılında okula yönlendirildi.

Bugün Dünya Çocuk Günü’nü ve yıl boyunca Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı’nı kutlarken, bu yılki hasat mevsiminde çocuk işçiliğinin önlenmesinde başarılan sonuçlar, her türlü çocuk işçiliğini sona erdirme hedefimize bizi daha da yaklaştırıyor.

© ILO /Düzce Akçakoca’da projenin sağladığı sanat dersine katılan bir kız çocuğu.

© ILO /Çocuklar evlerinden uzaktayken kaçırdıkları derslere yetişme fırsatına kavuştu. Bu fotoğraf, Trabzon Arsin’de matematik dersinde çekildi.