COP26

ILO, COP26 Adil Geçiş Bildirgesi’ni memnuniyetle karşıladı

Glasgow’daki BM İklim Zirvesi’nde kabul edilen Adil Geçiş Bildirgesi’nin hazırlanmasında ILO kilit rol oynadı.

Haberler | 05 Kasım 2021 Cuma
© COP26
CENEVRE (ILO Haber) – Başlıca kömür üretici ülkeler dahil 30’u aşkın ülke, daha yeşil ekonomiye geçişte işçiler, işletmeler ve toplumları destekleyecek stratejiler uygulamayı taahhüt eden bir Bildirge imzaladı.

İskoçya’daki BM İklim Değişikliği Konferansı’nda kabul edilen Adil Geçiş Bildirgesi, net sıfır emisyonlu ekonomilere geçişte hiç kimsenin, özellikle de karbon yoğun sanayi ve üretime dayalı sektör, kent ve bölgelerde çalışanların geride bırakılmaması gereğini kabul ediyor.

Bildirge, iyi yönetilen ve çevresel olarak sürdürülebilir ekonomiler ve toplumlar, herkes için insana yakışır işler, sosyal kapsayıcılık ve yoksulluğun ortadan kaldırılması ile ilgili atılması gereken adımların ana hatlarını çizen 2015 tarihli ILO Adil Geçiş Rehberi’ni yansıtıyor.

Bildirge’yi Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, 27 AB üyesi devletin tümü, Norveç, Kanada ve Yeni Zelanda imzaladı. Bu Bildirge, Zirve’de 40’ı aşkın ülkenin kömürü terk etme taahhütlerinin uzantısı niteliğinde.

ILO için adil enerji geçişi acil, zorunlu ve mümkün. [...] Ekonomi ve insanlar için kayıptan çok kazanç getireceğine ilişkin kesin kanıtlar var."

Vic Van Vuuren, ILO İşletmeler Departmanı Direktörü
COP26 Enerji Geçişi Konseyi çerçevesinde kömür üreten ülkeler, çok taraflı kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı COP26 zirvesinde gündeme getirilen Bildirge’nin hazırlanmasında ILO kilit rol oynadı.

Ülkeler, Bildirge’de şunları yapacaklarını taahhüt ettiler:
  • Özellikle karbon ağırlıklı ekonomilerden uzaklaşmanın etkilerine karşı kırılgan olan işçiler, topluluklar ve bölgeleri desteklemek.
  • Yeşil ekonomilere geçişten etkilenen hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ve diğer gruplar arasındaki sosyal diyalog ve ilişkiyi desteklemek.
  • Temiz enerjiyi destekleyen ve kaynak verimli ekonomik büyümeyi teşvik eden, gelir ve insana yakışır işler yaratan, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltan ekonomik stratejiler uygulamak.
  • Yerelde insana yakışır işler yaratmak, yeniden beceri kazandırma ve eğitimle güçlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine sosyal koruma sağlamak.
  • Mevcut ve yeni tedarik zincirlerinin, en ötekileştirilmiş olanlar dahil herkes için insan haklarını gözeten insana yakışır işler yaratmasını sağlamak.
  • ILO, Uluslararası Çalışma Standartları’nın yaygınlaştırılması ve uygulanması yoluyla Bildirge’nin uygulanmasını destekleyecek.
“ILO için adil enerji geçişi acil, zorunlu ve mümkün” diyen ILO İşletmeler Departmanı Direktörü Vic Van Vuuren sözlerini şöyle sürdürdü: “Adil geçiş ekonomik, teknolojik ve sosyal dönüşümdeki riskleri etkin biçimde yönetirken ekonomik ve sosyal kazanımları azami düzeye çıkarmakla ilgilidir. Ekonomi ve insanlar için kayıptan çok kazanç getireceğine ilişkin kesin kanıtlar var. Bu Bildirge daha yeşil ekonomilere geçiş nedeniyle kimsenin zarar görmemesi için kapsamlı ve uyumlu politika çerçevelerinin uygulanmasını sağlamaya yardım edecektir.”