Türkiye’nin İlk Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın Etkin İzlenmesi İçin Ulusal Teknik Ekibe Sonuç Odaklı Yönetim Eğitimi Verildi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile Ulusal Teknik Ekip (UTE) tarafından İŞKUR’un uygulaması için hazırlanan ve kadın istihdamına odaklanan Türkiye’nin ilk Kadın İstihdamı Eylem Planı’nın etkin izlenmesini ve yürütülmesini sağlamak üzere UTE üyelerine iki günlük “Sonuç Odaklı Yönetim (SOY)” eğitimi verildi.

Haberler | 05 Kasım 2021 Cuma
ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç mali desteğiyle yürütülen ’Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler’ Programı kapsamında UTE’nin sonuca dayalı yönetim kapasitesini güçlendirmek ve İŞKUR Kadın İstihdamı Eylem Planı’na ilişkin taslak izleme çerçevesini oluşturmaya katkı sağlamak amacıyla 3-4 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak verilen eğitimler ile Eylem Planı’nın cinsiyete duyarlı sonuç odaklı yönetimi temelinde etkin ve sürdürülebilir olarak izlenmesinin ve yürütülmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Eğitimler Cinsiyete Duyarlı Sonuç Odaklı Yönetimi ve İzlemeyi Merkezine Alıyor

Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar, işçi ve işveren konfederasyonları temsilcilerinden oluşan UTE’ye yönelik verilen eğitimlerde sonuç odaklı yönetim, izleme ve raporlamaya dair temel kavramlar hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde ayrıca kadın-erkek eşitliğine duyarlı sonuç odaklı planlamanın, yönetimin, izlemenin ve raporlamanın ne şekilde yapılacağına ilişkin ve bu amaca yönelik önerilerin ve teknik becerilerin geliştirilmesine katkıda bulunacak uygulamalara yer verildi.

Sonuç Odaklı Yönetimin ne olduğu, neden önemli olduğu, nasıl kullanıldığı gibi konuların da ele alındığı eğitimlerde eylem planlarının genel yapısı ve sonuç odaklı yönetim bağlamında ne anlama geldiği ve nasıl uygulanması gerektiği anlatıldı.

Eğitimler, Eylem Planının bir taraftan sonuç odaklı yönetimine odaklanırken aynı zamanda kadın-erkek eşitliğine duyarlı bir sonuç odaklı izleme ve yönetimi metodolojisini merkezine alıyor.

İlk Aşama Eylem Planı, İkinci Aşama Cinsiyete Duyarlı Sonuç Odaklı İzleme ve Uygulama

İŞKUR Kadın İstihdamı Eylem Planı “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesinin ilk fazı’nda (2013 – 2018) kadın istihdamının artırılması, kadınların insana yakışır iş fırsatlarına erişiminin sağlanması, İŞKUR’un kadın eksenli istihdam politikalarının ve hizmetlerinin desteklenmesi ve İŞKUR tarafından uygulanması amacıyla hazırlandı.

Projenin ikinci fazında ise (2019-2022) sözkonusu Eylem Planı’nın izlenmesi ve bu izlemenin sonuç odaklı yönetim anlayışıyla ve cinsiyete duyarlı bir yaklaşımla yapılması öngörülüyor. Bu amaca yönelik izleme çerçevesinin oluşturulması için UTE üyelerinin kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefleyen eğitimlerde ise eylem planlarının sonuç odaklı yönetimi için en önemli araçlardan birisi olan izleme ve değerlendirme çerçevesi üzerinde duruldu.

Eğitimler İlk Olarak İŞKUR Personeline Verildi

UTE’ye verilen cinsiyete duyarlı SOY eğitimleri ilk olarak 7-8 Haziran 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak Eylem Planı’nın etkin olarak izlenmesinden ve uygulanmasından sorumlu olan İŞKUR merkez personeline verildi. Aynı eğitimin, projenin ilk fazında hazırlanmış olan Yerel Eylem Planları’nın cinsiyete duyarlı SOY metodolojisiyle izlenmesinin sağlanması amacıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) üyelerine de verilmesi planlanıyor.

Süreç Yerel Eylem Planları İle Devam Edecek

İŞKUR ve UTE’ye verilen eğitimler ışığında gerçekleştirilecek bir dizi çalıştay ile Eylem Planı revize edilerek nihai hale getirilecek ve daha sonra cinsiyete duyarlı SOY yöntemiyle izlenmesi süreci İİMEK’lerin desteğiyle Yerel Eylem Planları için yerel düzeyde devam edecek.