YEREL MEDYA SEMİNERLERİ: Çocuklar için hak temelli bir habercilik mümkün

Haberler | 05 Kasım 2021 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye ofisi, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında mevsimlik tarımda çocuk haklarını önceliklendiren haber üretme pratikleri üzerine farkındalık yaratmayı hedefleyen yerel medya seminerlerinin ilkini geçen hafta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla ortaklaşa olarak proje illerinden biri olan Düzce’de yaptı.

26 Ekim 2021 Salı günü Düzce’de gerçekleşen seminer, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması projesi ile Avrupa Çikolata Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu (CAOBISCO) tarafından desteklenen Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Modeli projesi çerçevesinde ortaklaşa düzenlendi.

Açılış konuşmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan’ın yaptığı seminerde çocuk haklarını odağa alan habercilikle ilgili tematik tartışmayı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Nezih Orhon yürüttü.

Seminerde; kamuoyundaki görüşlerin oluşmasında ve yaygınlaşmasında yönlendirici bir güce sahip olan medyada yer alan mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle ilgili içerik ve söylemlerdeki temel eğilimler, sorunlar ve toplumsal düzeyde dönüştürücü potansiyele sahip haber üretim alanları ele alındı. İllerdeki yerel basın temsilcilerinin ve iletişim fakültelerinin katkılarıyla verimli bir tartışmaya olanak vermesi hedeflenen seminerde, çocuk işçiliğinin konu olduğu bazı haberlerin duygusal ve bireysel düzlemde ve zayıf nedensellik bağlarının kurulduğu bir çerçeveyle sunulması irdelenerek çocuk haklarını odağa alan bir haber üretiminin imkanları üzerine konuşuldu.

Arka plan

2021-2025 yıllarını kapsayan ILO’nun Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle, çocuk işçiliğini sona erdirecek temel strateji olarak kaliteli eğitimi odağa alarak, mevzuatın etkin uygulanmasını, sosyal korumanın yaygınlaştırılmasını ve sosyal diyalog desteği ile başta en kötü biçimleri olmak üzere çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için ulusal ortakları destekliyor.

Program kapsamında yürütülen projelerde hem çalışan hem de çocuk işçiliği riski altındaki çocuklara erişim sağlayarak, çocuklara sosyal destek merkezlerinde ve okullarda eğitim ve bakım hizmetleri sunulması, bu şekilde çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlanarak eğitim hayatlarına devam etmesi amaçlanmaktadır. Projeler, mevsimlik tarım işçisi aile üyelerine, aile düzeyinde çocuk işçiliği uygulamalarından kaçınmaları için danışmanlık sağlamakta ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılması için kurumlar arası koordinasyon mekanizmalarını güçlendirmeyi hedeflemektedir.

ILO’nun Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Programı (2021-2025) kapsamında yer alan projeler