109. Uluslararası Çalışma Konferansı

Haziran oturumu sona eren sanal Uluslararası Çalışma Konferansı’nın başlıca gündemi COVID-19 ve sosyal koruma oldu

İlk sanal Uluslararası Çalışma Konferansı’nın Haziran bölümünde tartışılan en önemli konu COVID-19’un çalışma yaşamına etkisi oldu. Oturumun sonuncu gününde, sosyal koruma ve Uluslararası Çalışma Standartları’nın uygulanmasına ilişkin sonuç belgesinin yanı sıra Myanmar hakkında acil karar kabul edildi.

Basın açıklaması | 19 Haziran 2021 Cumartesi
© M. Crozet / ILO
CENEVRE (ILO Haber) –Tarihinde ilk kez sanal ortamda yapılan 109. Uluslararası Çalışma Konferansı’nın Haziran bölümü, COVID-19’un çalışma yaşamına etkisinin yanı sıra insan merkezli ve kapsayıcı toparlanmanın nasıl başarılacağı konularında yoğun tartışmaların ardından sona erdi.

Genel oturumdaki tartışmalarda delegeler, küresel salgınla mücadele için sürdürülebilir ve kapsayıcı ILO 2019 Yüzüncüyıl Bildirgesi’nin insan merkezli yaklaşımını esas alan, Genel Direktör’ün Konferans’a sunduğu COVID Döneminde Çalışma Yaşamı başlıklı rapor hakkında görüşlerini ifade ettiler. Delegeler, ekonomiler ve toplumlar üzerinde uzun vadede oluşacak izlerin önlenmesi için, küresel salgından insan merkezli toparlanmaya yönelik önlemleri ortaya koyan Küresel Eylem Çağrısı’nı benimsediler.

Küresel Eylem Çağrısı, ülkelerin krizden ekonomik ve sosyal toparlanmalarının “tam kapsayıcı, sürdürülebilir ve dayanıklı” olmasını sağlayacaklarına dair taahhütlerini ifade ediyor.

Dünya liderlerinin, işçi ve işveren örgütlerinin temsilcilerinin ve Birleşmiş Milletler'in konuşmalarının yer aldığı Çalışma Yaşamı Küresel Zirvesi 17 – 18 Haziran tarihlerinde yapıldı. Zirve’ye hitap edenler arasında Papa Francis, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Portekiz Başbakanı António Costa, ABD Başkanı Joe Biden ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Félix Tshisekedi yer aldı. Zirve, COVID-19 kriziyle küresel mücadele ihtiyacına ve daha iyi bir çalışma yaşamı geleceği inşa etmek için yapılması gerekenlere odaklandı.

Konferans, 19 ülkeden belirli ILO Sözleşmelerinin uygulanmasına ilişkin sonuçları kabul eden Standartları Uygulama Komitesi’nin (CAS) raporunu kabul etti. Rapor’da, standartların uygulanmasında ağır sorunlar olduğunu belirten özel paragraflarda Belarus, El Salvador ve Zimbabve yer aldı. Konferans, hızla değişen çalışma yaşamında istihdam ve insana yakışır işi desteklemenin önemi üzerinde görüş birliğini ifade etti, hükümetlerin işçi ve işveren örgütleri ve paydaşlar ile birlikte Uluslararası Çalışma Standartları’na dayanan politika ve programları geliştirmesi, uygulaması, izlemesi ve gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal koruma hakkındaki tartışma, COVID-19’un etkisi ve çalışma yaşamında meydana gelen hızlı değişimlere odaklandı. Delegeler, çalışma yaşamındaki gelişmelere uyarlanmış evrensel, yeterli, kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal koruma sistemlerini oluşturmaya yönelik acil eylem çerçevesini ortaya koyan sonuç belgesini kabul ettiler.

Benimsenen eylemler, ulusal sosyal koruma politikalarını güçlendirme, finansman açıklarını kapatma, yönetişimi güçlendirme ve sosyal koruma sistemlerini kriz sonrasında ve çalışma yaşamının geleceği bağlamında uyarlamaya yönelik önlemleri içeriyor.

Delegeler ayrıca, Myanmar hakkında acil kararı kabul ettiler. Karar, ülkede demokrasinin restore edilmesi, sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi, keyfi gözaltına almalar ve insan hakları ihlallerine son verilmesi ve çalışma yaşamında temel ilkeler ve hakların restore edilmesi çağrısı yapıyor. Karar ayrıca, ILO Yönetim Kurulu’nun Myanmar’daki durumu izlemesi ve kararın uygulanmasını takip etmesini istiyor.

Delegeler ILO 2022-23 İki Yıllık Programı ve Bütçesi’ni de kabul ettiler. Buna ek olarak, eskimiş 29 uluslararası çalışma belgesini yürürlükten kaldırmayı veya geri çekmeyi kabul ettiler.

UÇK’nın bu bölümünü kapatan konuşmasında ILO Genel Direktörü Guy Ryder, kendi ifadesiyle “olağanüstü” Konferans’ta elde edilen, Örgüt’ün kurumsal ve işleyiş olarak sürekliliğini güvence altına alan sonuçlardan duyduğu mutluluğu ifade etti. UÇK'nin bu bölümünü kapatan ILO Genel Direktörü Guy Ryder, ILO’nun kurumsal sürekliliği ve iş sürekliliğini garanti eden "olağanüstü" bir Konferans olarak nitelendirdiği konferansta elde edilen sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Son birkaç haftada yapılanlar, Örgütümüzü olması gereken yere yerleştiriyor. Örgütümüzü, çalışma yaşamındaki bu en zor zamanın zorluklarının üstesinden gelecek biçimde güçlendiriyor. Bu, birçok hükümet, işçi ve işverenin liderlik ve eylem için bizi örnek aldığını ifade ediyor.”

Sanal UÇK’ya, 181 ILO üye devletinden 171 bakan ve bakan yardımcısı, işçi ve işverenlerin üst düzey temsilcileri dahil olmak üzere yaklaşık 4.500 delege katıldı.

Konferans’ın ikinci bölümü bu yıl 25 Kasım - 11 Aralık tarihlerinde, eşitsizlikler ve çalışma yaşamı, beceriler ve yaşam boyu öğrenme konularında tematik tartışmaları içeren bir gündem ile yapılacak.