ILO’nun “Şiddete Sıfır Tolerans” Eğitimleri İş Yerinde Şiddete İlişkin Farkındalık Yaratıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından verilen “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimlerini alan Karsan çalışanları eğitimler sayesinde şiddete dair şimdiye kadar düşünmedikleri ve farkında olmadıkları konularda farkındalık yaşadıklarını ifade ediyor.

Haberler | 28 Mayıs 2021 Cuma
ILO Türkiye Ofisi’nin dijital eğitim platformu ILO Akademi üzerinden Karsan çalışanlarına çevrim içi olarak verilmeye başlanan “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimleri Karsan çalışanlarının gerek iş yerinde gerekse gündelik hayatta şiddet ve tacize dair farkındalıklarının artmasına katkıda bulunuyor.

ILO’nun “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimleri ILO Akademi dijital platformunda Mayıs 2021 itibariyle Karsan çalışanlarına verilmeye başlandı.

Eğitimleri tamamlayan ve eğitimlerin kendisinde yarattığı etkiye ilişkin görüşlerini paylaşan Kaynak Hattı Grup Lideri Ersel Duman “Çoğu zaman şiddet ‘kontrol edilemeyen ve anlık’ bir davranış gibi gösterilmeye çalışılsa da aslında şiddeti uygulayan kişinin iradesi ile seçilmiş bir davranıştır,” dedi.

“Şiddet Döngüsünü Eğitimler Sayesinde Daha İyi Anladım”

“Şiddetin birdenbire ortaya çıkmadığını, farklı boyutlar (genelde psikolojik gibi) ile başladığını ve en başında şiddete karşı konulmadığı takdirde şiddet döngüsünün içerisine, bir girdaba sürüklenildiğini çok daha iyi anladım.”

Mayıs 2021’de hizmet vermeye başlayan ILO Akademi’nin ilk çevrim içi eğitimi olan ve ilk olarak Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi Karsan çalışanlarına verilen “Şiddete Sıfır Tolerans” eğitimi, ILO’nun işletmelerde ve çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında veriliyor.

Amaç İş Yerinde ve Evde Şiddet ve Tacizin Önlenmesi

Şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin eğitimler aynı zamanda 2019-2020 döneminde Karsan çalışanlarına yüz yüze verilen toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin devamı niteliğinde olup Karsan çalışanlarının şiddet ve tacize ilişkin farkındalıklarını artırarak iş yerinde ve evde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlıyor.

Eğitimler Farkındalığı Artırıyor

Kısa süre önce eğitimi tamamlayarak çevrim içi sertifikasını alan Duman eğitimin kendisinde şiddet ve tacize dair farkındalığını artırdığını ifade etti.

“Bu eğitim ile birlikte bir kez daha gördüm ki; kadınların, çocukların, çevremizdeki herkesin ‘Hayır’ deme hakkına saygı duymalıyız.

Çevremizdekilerin bizim görüşümüze katılmama, kendi görüşlerine sahip olma hakkına saygı duymalıyız. Şiddete maruz kalmış kişileri suçlamamalı ve şiddetin mağdurun hatası olmadığını bilmeliyiz ve bunu herkese öğretmeliyiz,” dedi.

“Bu Eğitimleri Herkes Almalı”

“Ben iki kız çocuğu babasıyım ve belki de bu nedenle ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ ve ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ gibi kavramlar benim için çok fazla anlam ifade etmekte. Çevremdeki tüm kadın ve erkeklere ILO Akademiye girerek bu ve benzeri eğitimi almalarını tavsiye edeceğim.

Sadece bireysel anlamda bilinçlenmenin yeterli olmadığını, toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerektiğini biliyorum.”

“Flört Şiddeti Psikolojik Şiddetmiş, Eğitimlerde Öğrendim”

Diğer bir Karsan çalışanı Yedek Parça Satın Alma Mühendisi Müberra Tüfekçi ise eğiitmlerin şimdiye kadar hiç düşünmediği ve farkında olmadığı konularda farkındalık ve bilinç yarattığına dikkat çekti.

“Flört şiddetinde hemen her kadının yaşadığı ama görmezden geldiği durumların psikolojik şiddet kategorisi içerisinde ciddi bir şekilde yer aldığını bilmiyordum ya da farkında değildim. Basit bir kıskançlık olarak nitelendirilen şeyin ileride farklı sonuçlar doğurabileceğini düşündüm.”

“Bundan sonra özellikle kadın arkadaşlarım için ilişkilerinde yaşadıkları çoğu şeyi görmezden gelmelerine izin vermeyeceğim ve aldığım eğitimde öğrendiğim bilgileri kendileri ile de paylaşacağım.”

Eğitimler Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddetle Mücadeleye Dair Başlıklar İçeriyor

ILO Türkiye Ofisi tarafından İsveç desteğiyle yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında verilmekte olan eğitimde Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Türleri, Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Yaygın Yanlış İnanışlar, Kadına Yönelik Şiddetin Etkileri, Çalışma Yaşamında Şiddet, Çalışma Yaşamında Şiddetin Türleri, Çalışma Yaşamında Şiddetin Etkileri, Pandemi, Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Konusunda Şirket Düzeyinde İyi Uygulama Örnekleri ve Şiddetle Mücadele ve Şiddetle Mücadele Mekanizmaları gibi konu başlıkları yer alıyor.

Şiddet Eğitimleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin Devamı

Karsan’da kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve kadın-erkek eşitliğinin Karsan’ın kurumsal politikalarında ve uygulamalarında sürekliliğinin sağlanması amacıyla Temmuz 2019’da ILO ve Karsan arasında bir işbirliği protokolü imzalanmış ve bu kapsamda Karsan’da ILO’nun geliştirdiği “Şirketlerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Modeli” uygulanmaya başlamıştı.

Model kapsamında kadın-erkek eşitliğine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla KARSAN bünyesinde yönetimde ve üretimde yer alan çalışanlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verilmişti.

“Şiddete Sıfır Tolerans” eğitiminin tüm Karsan çalışanlarına verilmesi planlanıyor.

Katılımcılar Eğitim Sonunda Sertifika Alıyor

“Sosyal Adalet İçin Eşitlikçi Dijital Eğitim” sloganıyla https://iloakademi.org/ adresi üzerinden hizmet vermeye başlayan ILO Akademi için katılımcılar kayıt yaptırarak eğitimlere giriş yapabiliyor, verilen eğitim hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor ve eğitimi tamamladıklarında online sertifika alabiliyor.