Çalışma yaşamında sağlık

ILO küresel sağlığı destekleme ortaklığına katıldı

ILO, diğer 12 çok taraflı kuruluşun, çalışma yaşamında ve diğer yerlerde sağlığı desteklemek ve ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirmelerine yardım etmek amacıyla kurdukları ortaklığa katıldı.

Basın açıklaması | 09 Şubat 2021 Salı
© Pathumporn Thongking / UN Women
CENEVRE (ILO Haber) – ILO, Küresel Sağlıklı Yaşam ve Esenlik Eylem Planı’na (SKA3 KEP) katılarak ortaklığa imza koyan 13. kuruluş oldu.

SKA3 KEP, ülkelerin 2030 hedef tarihine kadar sağlığa ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’lar) gerçekleştirmelerine destek sağlamak amacıyla sağlık, kalkınma, insani yardım alanlarında uzmanlaşmış çok taraflı kuruluşları bir araya getiriyor. Sağlık konuları, 17 SKA’nın bazılarında yer alırken, SKA 3 ise münhasıran Sağlık ve Kaliteli Yaşam’a odaklanıyor.

ILO’nun olası işbirliği ve katkı alanları sağlık finansmanı, sosyal koruma, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, sağlık çalışanlarının hakları, standartları ve koşullarını içeriyor.

COVID-19 krizi sağlık, sosyal faktörler ve insana yakışır iş arasındaki etkileşimi açıkça ortaya koydu” dedi ILO Genel Direktörü Guy Ryder. “Her üç alanda yatırım yapılmasının kritik ihtiyaç olduğunu gösterdi. Yatırımlar toparlanmayı destekler, daha sürdürülebilir ve adil kalkınma yolu oluşturur. Aynı şekilde, sağlık çalışanları, sağlık ve bakım işgücüne yapılacak yatırımlar da, evrensel sağlık kapsamını gerçekleştirmek için hayati önem taşıyor. SKA3’ü başarmak istiyorsak, daha ileri düzeyde işbirliği yapmalıyız. ILO, bu ortaklığa katılmak suretiyle, küresel salgında ve ötesinde, çok taraflı ve uyumlu yaklaşımla, ülkeleri destekleme taahhüdünü bir kez daha teyid ediyor.”

SKA3 KEP’in diğer üyeleri şunlardır: Gavi, Global Financing Facility for Women, Children and Adolescents (GFF) [Kadın, Çocuk ve Ergenler için Küresel Finansman Fonu (GFF)], Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria [AIDS, Verem ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu], UNAIDS, Unitaid, UNDP, UNFPA, UNICEF, BM Kadın Birimi, Dünya Bankası Grubu, WFP ve DSÖ.

ILO, COVID-19 küresel salgınında çalışanların canını ve sağlığını korumaya yönelik ulusal hukuk ve politika önlemlerinin özetini içeren bir araştırma notu yayınladı.