Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler İçin Bir Araya Gelen Danışma Komitesi Önerilerini Paylaştı

Komite üyeleri toplantıda çalışma yaşamında şiddet ve tacizin program kapsamında verilen eğitim modüllerine entegre edilmesi; özel sektör ve sendikalarla işbirliğinin sürmesi; Ulusal Eylem Planlarının izlenmesi, çocuk bakım hizmetleriyle ilgili çalışmaların sürdürülmesi ve kadınlar için geleceğin işleri konusuna önem verilmesi gerektiği yönünde önerilerini dile getirdi.

Haberler | 18 Aralık 2020 Cuma
ILO Türkiye Ofisi tarafından insana yakışır koşullarda çalışan kadınların sayısının artırılması amacıyla yürütülmekte olan “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı” kapsamında yürütülen ve yapılması planlanan faaliyetleri görüşmek ve sürdürülebilir, etkili sonuçlara ulaşmak için görüş ve önerilerin alınması amacıyla Program Danışma Komitesi ilk toplantısını 16 Aralık 2020 tarihinde çevrim-içi olarak gerçekleştirdi ve önerilerini paylaştı.

Toplantıya işbirliği yapılan kurum temsilcileri ile akademisyenler ve STK temsilcilerinin yanı sıra programa mali destek sağlayan İsveç adına İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin Stawe ve Ulusal Program Yöneticisi Selin Yaşamış ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi UNWOMEN temsilcisi de katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ve Program hakkında bilgi veren ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan; Programın birinci fazında Türkiye’nin kadın istihdamına odaklanan ilk Eylem Planı olan ve sosyal diyalog anlayışıyla gerçekleştirilen Kadın İstihdamı Eylem Planı gibi önemli çalışmalara imza atıldığını ifade etti. 2019 yılında başlayan Programın ikinci fazı altındaki projelerle yine sosyal diyalog anlayışıyla kamu kurumları, işçi-işveren örgütleri ve özel sektörle işbirliği içinde Türkiye’de kadınların insana yakışır işlere erişimlerinin artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

“Salgın, kadın istihdamının önemini bir kere daha ortaya koydu”

COVID 19 salgınına ve beraberinde getirdiği ekonomik krize de değinen Özcan salgının dünya genelinde kadınları daha fazla olumsuz etkilediğini ve salgın öncesinde yaygın ve yerleşik olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini bu dönemde daha önce hiç olmadığı kadar derinleştirdiğini söyledi.

Özcan “Bugün de bu Program kapsamında oluşturduğumuz Danışma Kurulunun siz değerli üyeleri ile birlikte hem yürüttüğümüz projelerin faaliyetlerini değerlendirmek hem de içinden geçmekte olduğumuz bu salgın döneminde kadın istihdamının geliştirilmesi için bu program kapsamında yapılabilecekleri birlikte tartışmayı istiyoruz,” dedi.

“Bu dönemde kadınların insana yakışır işlerde çalışması için hepimizin üstüne daha fazla görevler düşüyor” şeklinde konuşan Özcan “Salgın sonrasında daha adil ve daha iyi bir çalışma hayatı için, her düzeyde istihdam politika ve uygulamalarının kadın istihdamının geliştirilmesine katkı sağlamasına özel gayret göstermemiz gerekiyor,” dedi.

“Program, kadınların insana yakışır işlere erişimleri için fırsat”

İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Malin Stawe ise salgının başta kayıt dışı çalışan kadınlar olmak üzere kadınları orantısız bir şekilde etkilediğini ve ev içi şiddeti arttırdığını belirterek kadınların evde çocuklarıyla ilgili bakım ve eğitim yükünü daha fazla üstlendiklerini ifade etti.
Stawe “Dolayısıyla bu Program kadınların kayıtlı işlere, insana yakışır iş fırsatlarına erişimleri ve şiddetten uzak bir çalışma ortamına sahip olmaları için bir fırsat” dedi.

ILO Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı’nın Program hakkında detaylı bilgi vererek program kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin yaptığı sunumun ardından, Komite üyeleri programın hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacak görüş ve önerilerini paylaştı.

Toplantıda katılımcılar önerilerini dile getirdi

Kadın istihdamına ilişkin veri toplanmasının ve özellikle salgının şiddet olaylarını tetiklediği bir dönemde ILO’nun çalışma hayatında şiddet ve taciz sözleşmesinin önemine vurgu yapıldığı toplantıda katılımcılar tarafından şiddet ve tacizin program kapsamında verilen eğitim modüllerine entegre edilmesi; özel sektör ve sendikalarla işbirliğinin sürmesi; Ulusal Eylem Planlarının izlenmesi gerektiği, çocuk bakım hizmetleriyle ilgili yapılagelen çalışmaların sürdürülmesi ve kadınlar için geleceğin işleri konusuna önem verilmesi gerektiği yönünde öneriler dile getirildi.

Program kapsamında yürütülen projelerin yararlanıcıları ve işbirliği yapılan kurumların temsilcileri ile birlikte akademisyenler ve STK temsilcilerinden oluşan Komite’nin yılda bir kere toplanması amaçlanıyor.