ILO’nun Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Çerçevesinde “Şiddete Sıfır Tolerans İşyeri Politikası”nı Türkiye’nin Uygulamaya Koyan ilk şirketi KARSAN oldu

ILO’nun eğitimler verdiği KARSAN toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şirket olma yolunda önemli bir adım atarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını oluşturdu ve ILO’nun şiddet sözleşmesiyle uyumlu olarak şiddete sıfır tolerans yaklaşımını kurumsal politikasının parçası yapan ilk şirket oldu

Haberler | 03 Aralık 2020 Perşembe
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yürüttüğü Türkiye otomotiv sanayiinin önde gelen kuruluşlarından Karsan kadın erkek eşitliğinin çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi amacıyla 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren, Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikasını” oluşturdu.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan “Çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla KARSAN’da yürüttüğümüz çalışmaların bir parçası olarak ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesine uygun biçimde geliştirilmiş ilk işyeri politikasının oluşturulmasından ve çalışmalarımızın Karsan’ın kurumsal politika ve uygulamalarının bir parçası haline gelmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Karsan CEO’su Okan Baş ise, “Kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu her ortamda dile getirmeye ve bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacı ile faaliyetlerimizi devam ettirmeye kararlıyız” dedi.

ILO ve Karsan Protokol İmzalamıştı

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik protokolü, hemen ardından da Şubat 2020’de BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve BM Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığıyla oluşturulan “Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs)” imzalayan Karsan, bu kez iki önemli politika yayınlayarak konuyla ilgili hassasiyetini yeniden gösterdi. Karsan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü ile başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren Uluslararası 16 Günlük Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Kampanyası kapsamında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını” ve “Şiddete Sıfır Tolerans Politikası”nı oluşturarak, kabul etti.

“ILO Şiddet Sözleşmesiyle Uyumlu İlk İşyeri Politika Belgesi”

Konuyla ilgili olarak ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan kadın istihdamının artırılması amacıyla KARSAN’da yürüttükleri çalışmaların bir devamı olarak böyle bir politikanın oluşturulmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Özcan “Karsan’da başlattığımız toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarının üzerinden henüz bir yıl geçmişken bu kadar kısa sürede çalışmalarımızın Karsan’ın kurumsal politikalarına yansıdığını görmekten ve toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının şirketin tüm süreçlerinde kararlılıkla uygulamaya başlamasından memnuniyet duyuyoruz. ILO’nun Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesine ilişkin 190 sayılı Sözleşmesine uygun biçimde geliştirilen ilk işyeri politikası Karsan tarafından hayata geçirilmiş oldu. Bunun küresel düzeyde ses getirecek çok önemli bir girişim ve iyi uygulama örneği olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Politika belgeleri ile kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu taahhüt ediyoruz”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Karsan CEO’su Okan Baş ise, “Kadına karşı her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı olduğumuzu her ortamda dile getirmeye ve bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacı ile faaliyetlerimizi devam ettirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Okan Baş, Karsan tarafından yayınlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikasını’nda şu ifadelere yer verdi: “Karsan’da Pozitif Eşitlik” sloganı ile Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne uygun davranmayı taahhüt ederek, tüm çalışanlarımızın sosyal ve iş yaşamlarında cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığının artırılması ve çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası’nı oluşturduk. Ve bu politikaya uymayı, toplumsal cinsiyet eşitliğinde yapısal, sistematik ve davranışsal değişimlerin hayata geçirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt ederiz.”

Karsan’ın duyurduğu bir diğer politika olan Şiddete Sıfır Tolerans Politikası’nda ise, “Karsan olarak; çalışma yaşamında şiddet ve tacizin herkesi etkileyen bir insan hakları ihlali, fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu, insana yakışır iş ile bağdaşmadığını, ev içi şiddet de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin kadın ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkilediğini kabul ederiz. Çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri, eşit olmayan toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkileri ve kalıp yargıları da dahil olmak üzere, temel neden ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımın çalışma yaşamında her türlü şiddet ve tacize son vermek için esas olduğunun farkında olarak ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ anlayışını benimser ve bu politika belgesinde yer alan hususlar çerçevesinde davranmayı taahhüt ederiz” ifadesiyle kararlılığını belirtti.

ILO Hakkında:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletlwr’in çalışma yaşamındaki uzman kuruluşudur. ILO uluslararası çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma yaşamında hakları gözetmekte, insana yakışır iş fırsatlarını özendirmekte, sosyal korumayı ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu güçlendirmektedir.

ILO’nun birincil hedefi, kadınlara ve erkeklere, özgürlük, eşitlik, güvenlik ve saygınlık koşullarında insana yakışır ve üretken işler bulma fırsatları sağlanmasıdır.

Karsan Hakkında:

Türk otomotiv sanayinde 54 yılı geride bırakan Karsan, kurulduğu günden bu yana ticari araç segmentinde kendi markası da dahil, dünyanın önde gelen markaları için modern tesislerinde üretim yapıyor. 1981 yılından bu yana ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan'ın Bursa Hasanağa’daki fabrikası tek vardiyada yılda 19 bin 870 araç üretebilecek
yapıya sahip. Binek araçtan ağır kamyona, minivandan otobüse kadar her türlü aracı üretebilecek esneklikte tasarlanan Hasanağa Fabrikası, Bursa şehir merkezine 30 km uzaklıkta olup, 90 bin metrekaresi kapalı toplam 200 bin metrekarelik bir alan üzerinde yer alıyor.

50 yılı aşkın süredir otomotiv sanayinde Türkiye’nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alan Karsan, vizyonu doğrultusunda iş ortakları ve lisansörleri ile birlikte yeni ve mevcut ürünlerin türevlerini geliştirerek yük ve yolcu taşımacılığında tüm segmentlerde yer almayı hedefliyor. Toplu taşımacılık segmentinde “yenilikçi ürün ve hizmetleri”, “fikirden pazara” geliştirmek ve pazara sunmak için faaliyetlerini sürdüren Karsan, özellikle Ana Üretici/OEM iş kolunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Karsan, Ar-Ge’den üretime, pazarlamadan satış ve satış sonrası faaliyetlere kadar otomotiv değer zincirinin tamamını yönetiyor.

Karsan bugün Hyundai Motor Company (HMC) için yeni H350 hafif ticari araçlarını, Menarinibus için 10-12-18 m otobüsleri ve kendi markası altında Jest, Atak ve Star modellerini üretiyor. Ayrıca, dünya devi BMW ile olan iş birliği kapsamında yüzde 100 elektrikli Jest Electric ve Atak Electric modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasında endüstriyel hizmetler de sağlıyor.