Çevirim içi Anket

COVID-19 İnsan Haklarıyla İlgili Şirketler için Hızlı Öz Değerlendirme anketine katılın!

İnsan Haklarıyla İlgili Özenli İnceleme ve COVID-19: Şirketler İçin Hızlı Öz Değerlendirme (COVID-19 Hızlı Öz Değerlendirme), tüm şirketlere yönelik olarak geliştirilmiş, sade ve erişilebilir bir araçtır. Bu araç, şirketlere, faaliyetlerinin ve yükümlülüklerinin insan haklarına ilişkin etkilerini ölçme ve yönetme konusunda destek olmak için sunulmuştur.

Sunulan faaliyetler listesi, pek çok sektör için ortak olan insan hakları riskleri ve etkileri hakkında pratik ve uzun süreli bir zihin egzersizi sunmaktadır. Ayrıca COVID-19 bağlamında bilgilendirici ve güçlendirici bir insan hakları bakış açısı ortaya koyar. Söz konusu eylemler BM İnsan Hakları Sözleşmelerinin, ILO’nun Temel ve diğer Sözleşmelerinin ve BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’nin ilgili hükümlerine dayalıdır.

ILO Türkiye Ofisi, UNDP Türkiye, Global Compact Network Türkiye ve Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından Türkiye koşullarına uyarlanarak hazırlanan çalışmaya, bu linkteki anket üzerinden katkı sunabilirsiniz