Uluslararası Çalışma Standartları

ILO’nun Şiddet ve Tacize ilişkin Standartlarının desteklenmesi ve uygulamaya konulmasında işçi örgütleri vazgeçilmez önem taşıyor

Çalışma yaşamında şiddet ve tacize ilişkin yeni ILO standartlarının onaylanması ve uygulamaya konulmasını savunmaları bakımından, toplu pazarlık dahil sosyal diyalog işçi örgütleri için hayati önem taşıyor.

Basın açıklaması | ILO Cenevre | 03 Temmuz 2020 Cuma
CENEVRE (ACTRAV INFO) – ILO İşçi Faaliyetleri Bürosu’nun (ACTRAV) yayımladığı yeni politika notuna göre, 2019 tarihli ve 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanmasının yanısıra bu sözleşmeye eşlik eden 206 sayılı Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı’nın uygulanması sürecinde farkındalığın artırılmasında işçi örgütlerinin çok önemli bir rolü var.

Söz konusu politika notu, çalışma yaşamında şiddet ve tacize katkıda bulunan tutum ve davranışların değişmesi çağrısında bulunuyor. COVID-19 küresel salgını, bu türden olguların kökünü kazımanın ne derece acil olduğunu gösterdi. İşçi örgütleri, sosyal diyalog ve toplu pazarlığı kolaylaştırmak suretiyle, çalışma yaşamında en kırılgan durumda olan işçileri, özellikle de çalışma hakları ve adalete erişimlerinin çok yetersiz olduğu durumlarda, koruyacak kilit aktör ve ortaklardır.

“Kriz dönemlerinde şiddet ve taciz riski daha da artıyor; COVID-19 salgını ne yazık ki bunu doğruladı. Ortaya çıkan veriler gösteriyor ki, COVID-19 salgını başladığından beri, güvenlik, sağlık ve mali korkuların yarattığı ve genel tecrit koşullarında sıkışık ve kısıtlı yaşamın artırdığı gerginlik nedeniyle, başta aile içi şiddet olmak üzere şiddet birtakım ülkelerde arttı. Birçok insan için ev artık iş yerine dönüştü, şiddet ve taciz riskini artırdı; işte bu Uluslararası Çalışma Standartları işyerinde çalışanların korunmasına elbette yardımcı olacaktır. 190 sayılı Sözleşme ILO üyesi iki devlet tarafından onaylandı; ve Sözleşme 25 Haziran 2021’de yürürlüğe girecek. O tarihe kadar daha birçok onayın da gerçekleşmesini sağlamak için işçi hareketi bünyesinde çaba göstermeliyiz” diyor ACTRAV Direktörü Maria Helena André.

Sn. André sözlerini şöyle sürdürdü: “Sendikaların tüm üye sendikalara ve liderlerine bu yöndeki mesajı iletmesi, birbirleriyle dayanışması, Sözleşme’nin onaylanması için hükümet nezdinde lobicilik yapması önem taşıyor. Sosyal diyalog ve toplu pazarlık yoluyla, işçi örgütleri, şiddet ve taciz alanında kabul edilen bu yeni standartlar çevresinde çalışmayı destekleyebilirler. İşçi sendikaları, ulusal ve uluslararası kampanyalar yoluyla, standartların sağladığı korumaya ilişkin farkındalığı artırabilir; Sözleşme’nin onaylanması, hukuken ve fiilen uygulanması için çağrı yapabilir; şiddet ve tacizden arınmış bir çalışma yaşamında sosyal adaletin gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilirler.”

Uruguay ve Fiji, 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylayarak tüm dünyaya örnek oldular. ILO’nun şiddet ve tacize ilişkin Uluslararası Çalışma Standartlarının uygulamaya konulması, insan odaklı Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nin uygulanmasına ve 2030 yılına kadar BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA’lar) ulaşılmasına önemli katkıda bulunacak.

İlave bilgi için:

  • Ursula Kulke, Kıdemli Sosyal Koruma Uzmanı (kulke@ilo.org)
  • Victor Hugo Ricco, Kıdemli İşçi Faaliyetleri Uzmanı (ricco@ilo.org)