ILO’nun Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmaları KARSAN’ın Kurumsal İletişim Dilini Dönüştürüyor

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi KARSAN’da başlattığı çalışmaların bir sonucu olarak KARSAN tüm iç ve dış iletişimini daha eşitlikçi bir dile dönüştürmeye başladı.

Haberler | 19 Şubat 2020 Çarşamba
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye’nin yerli ticari araç üreticisi KARSAN’da başlattığı çalışmaların bir sonucu olarak KARSAN tüm iç ve dış iletişimini daha eşitlikçi bir dile dönüştürmeye başladı.

ILO’nun, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği önce dilde başlar, kullanılan dildeki eşitlik çalışma hayatında ve KARSAN’da toplumsal eşitliği sağlamanın ilk adımı’ sloganıyla başlattığı  çalışmalar neticesinde kurum tanıtımında kullanılan tüm ürünlerde (defter, ajanda gibi) ve kurumun kullandığı tüm iç ve dış iletişim kanallarında/duyurularda (iş ilanları gibi) kurumun Pozitif Eşitlik logosu kullanılmaya başladı.

Bu uygulamaların yanısıra çalışanlarda konuya ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla yemekhanedeki yemek seçeneklerini gösteren kiosklara kurumun Pozitif Eşitlik logosu ve kurumda kullanılan iş sağlığı ve güvenliği uyarı görseline de erkek figürünün yanısıra kadın figürü eklendi.

Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Kurumsal Politika ve Uygulamaların bir Parçası Olması

ILO desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ayrıca her pozisyondan çalışanın yer aldığı ve eşit sayıda kadın ve erkek temsilciden oluşan KARSAN Eşitlik Komitesi oluşturuldu. Komite tarafından geliştirilen Eşitliği Geliştirme Planı çerçevesinde ise henüz uygulama süresi olan bir yıl geçmeden gerçekleştirilen söz konusu iyi uygulamaların uzun dönemde kurumsal politika ve pratiklerin bir parçası olması ve toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının şirketin tüm sürecinde uygulamaya alınması planlanıyor.

Eğitimlerin Amacı farkındalık yaratmak

Bu kapsamda, KARSAN içinde toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığın yaratılması ve iş süreçlerinin tümünde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının oluşturularak sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla daha önce gerçekleştirilen eğitimlerin devamı niteliğinde 5 Şubat 2020 tarihinde Bursa, KARSAN’da “Dilde Eşitlik Eğitimi” gerçekleştirildi.

Eğitimin sabahki bölümünde katılımcıların aktif katılımıyla dilde ve iletişimde eşitlik; medyada cinsiyetçilik; görsel ve yazılı medya dilinin toplumsal cinsiyet rollerine etkileri; iletişim araçlarında ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesine dair dikkat edilmesi gereken hususlar konularında grup çalışmaları yapıldı.

Öğretici ve keyifli video gösterimleriyle zenginleştirilen eğiitimde ayrıca dilde cinsiyetçiliğin toplumsal ve bireysel etkileri ile özel sektördeki örnek uygulamalar konuları da ele alındı.

Öğleden sonraki bölümde ise KARSAN tarafından geliştirilen Eşitliği Geliştirme Planı ele alındı ve KARSAN tarafından hayata geçirilen iyi toplumsal cinsiyet uygulamaları hakkında bilgi verildi.

ILO-KARSAN Arasında İşbirliği Protokolü İmzalanmıştı

KARSAN’da kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak KARSAN ve ILO arasında Temmuz 2019 tarihinde bir protokol imzalanmış ve bu protokol çerçevesinde bir yıl süresince toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi ve hazırlanacak iş planları ile toplumsal cinsiyet temelli kurumsal politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi planlanmıştı.

Çalışmalar, İsveç Hükümeti’nin finansal desteğiyle ILO tarafından yürütülen “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı” kapsamında gerçekleştiriliyor.