Türkiye’de Cinsiyete Dayalı Ücret Açığının Azaltılması Amacıyla ILO-TUİK İşbirliği Protokolü İmzalandı

İşbirliği Protokolü ile cinsiyete dayalı ücret açığının hesaplanılarak azaltılması için adım atılması ve nihai olarak kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına ve kadınlar için insana yakışır çalışma koşullarının geliştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor

Haberler | 24 Ocak 2020 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi tarafından İsveç mali katkısıyla yürütülmekte olan “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı” kapsamında kadınlar için insana yakışır çalışma koşullarının geliştirilmesi amacıyla cinsiyete dayalı ücret açığının hesaplanmasına ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi arasında Ocak 2020’da bir İşbirliği Protokolü imzalandı.

Program kapsamında yürütülen “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Çok Taraflı İşbirliği” Projesi çerçevesinde imzalanan İşbirliği Protokolü ile temel olarak Ocak 2019 - Mayıs 2020 dönemi içinde Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret açığının resmi hesaplamasına ilişkin yeni bir metodoloji önerisinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda da cinsiyete dayalı ücret açığının ve annelik ücret açığının, Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA), Gelir Yaşam Koşulları Anketi (GYK), Kazanç Yapısı Anketi (KYA) ve İdari Kayıtlar gibi farklı veriler aracılığıyla hesaplanılarak karşılaştırılması planlanıyor.

ILO Türkiye Ofisi ve TUİK arasında yürütülen cinsiyete dayalı ücret açığı çalışmaları kapsamında uzmanlar ve ilgili tarafların katılımı ile Ocak 2019’dan bu yana metolodojinin geliştirilmesine ilişkin bir dizi toplantı gerçekleştirildi.

İşbirliği Protokolü çerçevesinde; ILO-TÜİK işbirliğiyle düzenlenecek olan bir etkinlikte farklı veriler üzerinden yapılacak olan annelik ücret açığı da dahil olmak üzere Türkiye’de cinsiyete dayalı ücret açığı hesaplamalarının sonuçlarının karşılaştırılması ve hazırlanacak olan cinsiyete dayalı ücret açığı ve annelik ücret açığı göstergelerine güncel bilgi sağlayan bir TUİK bülteninin paylaşılması planlanıyor.