“Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele El Kitabı” Yayınlandı

Küresel düzeyde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNWOMEN işbirliğinde hazırlanan ve her iki kurumun Türkiye Ofisleri tarafından Türkçe’ye kazandırılan “Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele El Kitabı” Aralık 2019’da yayınlandı.

Haberler | 18 Aralık 2019 Çarşamba
Türkçe kitabın lansmanı; 2019 Haziran ayında kabul edilen çalışma yaşamında şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik ILO Sözleşmesinin onaylanmasının önemine dikkat çekmek amacıyla BM Türkiye tarafından ILO liderliğinde 4 Aralık 2019’da Ankara’da düzenlenen “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması” konferansında ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ve BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova tarafından gerçekleştirildi.

Toplumsal Cinsiyet, Sosyal Değişim ve Adalet Konularında Araştırmacı ve Danışman Dr. Jane Pillinger tarafından hazırlanan El Kitabı bir taraftan çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve taciz ile etkilerine ilişkin kavramsal çerçeveyi tanımlarken diğer taraftan uluslararası ve bölgesel yasal çerçeve ile politika çerçevelerini ortaya koyuyor. Kitap ayrıca devlet ve devlet dışı aktörlerin konuya ilişkin görev ve sorumluluklarına ilişkin belirgin bir çerçeve de çiziyor.

Kitapta, kadına yönelik şiddet ve tacizin ortadan kaldırılmasında, ILO’nun kurucu değerlerinin başında gelen sosyal diyaloğun, diğer bir değişle hükümet, işçi ve işverenler ile diğer ilgili tüm aktörler arasındaki etkin ve kararlı işbirliklerinin önemi de somut örneklerle ortaya konuyor.

Kadına yönelik şiddete ve tacize son vermeye yönelik olarak dönüştürücü bir yaklaşım ortaya koyan kitapta çalışma yaşamında kadınlara yönelik şiddet ve tacizle nasıl başa çıkılacağına dair ümit veren politikalar, stratejiler, kampanyalar, girişimler ve iyi uygulamalara da yer veriliyor ve bu iyi uygulamalardan çıkartılan dersleri ve uygulamaya dönük çalışmaları sistematik bir şekilde bir araya getiriyor.