ILO ve EBRD Çalıştayında Erken Çocukluk Bakım Hizmetlerinin Kadınlar için İnsana Yakışır İş Yaratma Potansiyeli Tartışıldı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tükiye Ofisi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) erken çocukluk bakım hizmetlerine ilişkin Türkiye’de ve dünyada varolan iyi uygulama örneklerini incelemek ve bu örneklerin Türkiye’de yaygınlaşmasına dair neler yapılabileceğini ele almak amacıyla 12 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da bir çalıştay gerçekleştirdi.

Haberler | 18 Aralık 2019 Çarşamba
Uluslararası kuruluşların, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplumun, işçi ve işveren örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı “Erken Çocukluk Bakımında İyi Örnekler ve Kurumlar Arası İşbirliği Çalıştayı”nda erken çocukluk bakım hizmetlerinin iyi örnek uygulamaları ve kadınlar için insana yakışır yeni işler yaratma potansiyelinin yanısıra bu konuda farklı sosyal aktörlerin rolü, finansal ve organizayonel yapıları, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir olma kapasiteleri kapsamlı bir biçimde ele alındı.

Çalıştayda EBRD Toplumsal Cinsiyet Program Koordinatörü Özen Tümer “Özel Sektör Yatırımlarında Ekonomik Kapsayıcılık ve Kalkınma Perspektifi” üzerine sunum yaptı ve ILO Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ise “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler Programı ve ILO’nun Konu ile İlişkili Perspektifi” konusunda bilgi verdi.

Çalıştay sonuçları erken çocukluk bakım hizmet önerileri için rehber olacak

Çalıştay kapsamında yapılan grup çalışmalarında katılımcılar, erken çocukluk bakım hizmetlerine ilişkin tekil işveren uygulamaları, işverenlerin işbirlikleri ile öncülük ettikleri uygulamalar, sendikalar öncülüğünde sunulan hizmetler, belediye kreşleri, mahalle yuvaları ve evde bakım hizmetlerini katkıları ve zorlukları bağlamında kapsamlı olarak tartıştılar.

Grup çalışmalarının sonunda ise, her bir grup, her bir hizmet tipinin mevzuat, finansman, yönetim, izleme ve değerlendirme, denetim ve kadınlar, aileler ve çocuklara katkıları bağlamında analiz edildiği bir sunum gerçekleştirdi.

Bu çalıştayın çıktılarının, hem araştırma raporuna yansıması hem de önümüzdeki dönemde geliştirlimesi planlanan erken çocukluk bakım hizmet önerileri için yol gösterici bir rehber oluşturması planlanıyor.

ILO-EBRD çalışması kapsamında ulusal ve uluslararası literatür de incelenecek

ILO Tükiye Ofisi ve EBRD hem erken çocukluk bakım hizmetlerine ilişkin Türkiye ve küresel ölçekteki durumun tespit edilmesi hem de özel sektörün; kamu, işçi ve işveren örgütleri, sivil toplum gibi taraflarla koordinasyon içerisinde yürütebileceği erken çocukluk bakım hizmetlerine ilişkin önerilerin geliştirilmesi amacıyla 2019 yılında bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, mevcut uygulamalar hakkında bilgi alabilmek için Türkiye’deki ilgili taraflarla yüz yüze görüşmelerin yapıldığı ve ulusal ve uluslararası literatürün incelendiği bir araştırmanın yapılması da planlanıyor.

Erken çocukluk bakım hizmetleri alanında Türkiye’de farklı kurumların işbirliği ile yürütülebilecek olan uygulamalara yönelik somut önerilerin elde edilmesi amacıyla birinci çalıştay, ILO Türkiye Ofisi ve EBRD tarafından, ilgili temel paydaşların katılımı ile 10 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. ILO Türkiye Ofisi ve EBRD çalışmaları kapsamında başka çalıştayların da yapılması planlanıyor.