108. Uluslararası Çalışma Konferansı

İşyerinde şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik yeni uluslararası çalışma standardı kabul edildi

Yüzüncüyıl Uluslararası Çalışma Konferansı, işyerinde şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik yeni Sözleşme ve Tavsiye Kararını kabul etti.

Haberler | 21 Haziran 2019 Cuma
Oturumun Fotoğraf Albümü ve Video Kaydı
CENEVRE (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Konferansı, işyerinde şiddet ve tacizle mücadeleye yönelik yeni Sözleşme ve Tavsiye Kararını kabul etti.

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi 2019 ile Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı 2019, Cenevre’de toplanan Yüzüncüyıl Uluslararası Çalışma Konferansı’nın sonuncu gününde delegeler tarafından kabul edildi. Sözleşme 439 kabul, 7 red ve 30 çekimser oyla; Tavsiye Kararı ise 397 kabul, 12 red ve 44 çekimser oyla kabul edildi.

Sözleşme, çalışma yaşamındaki şiddet ve tacizin “insan hakları ihlali veya istismarı teşkil edebileceğini... fırsat eşitliğine bir tehdit olduğunu, kabul edilemez ve insana yakışır işle bağdaşmadığını kabul ediyor”. “Şiddet ve tacizi”, “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan” davranış, uygulama veya tehditler olarak tanımlıyor. Üye devletlere “genel bir sıfır tolerans ortamı” yaratma sorumlulukları olduğunu hatırlatıyor.

Yeni uluslararası çalışma standardı, sözleşmeden kaynaklanan statülerine bakmaksızın, işçi ve çalışanları korumayı amaçlıyor ve eğitimdeki kişileri, stajyer ve çırakları, istihdamı sonlandırılan işçileri, gönüllüleri, iş arayanları ve iş başvurusunda bulunanları da kapsıyor. “Bir işveren yetkisini kullanan veya görev veya sorumluluklarını yerine getiren bireylerin” de şiddete ve tacize maruz kalabileceğini kabul ediyor.

Yeni standartlar, çalışma yaşamında herkesin şiddet ve tacizden masun olma hakkını tanıyor."

ILO Genel Direktörü Guy Ryder
Standart; işyerinde, işçiye ödeme yapılan, işçinin dinlendiği veya yemek molası verdiği veya sağlık, yıkama veya değiştirme imkanlarını kullandığı yerlerde; işle ilgili gezi, seyahat, eğitim, etkinlik veya sosyal faaliyetler sırasında; işle ilgili iletişimde (bilgi ve iletişim teknolojileri dahil); işveren tarafından sağlanan konaklamada; ve işe gidiş-gelişte meydana gelen şiddet ve tacizi kapsıyor. Ayrıca, şiddet ve tacizin üçüncü tarafları da içerebileceğini kabul ediyor.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder bu kabulü memnuniyetle karşıladı. “Yeni standartlar, herkesin şiddet ve tacizden arınmış çalışma yaşamı hakkını kabul ediyor” dedi. “Bir sonraki adım, bu korumaları uygulamaya koymaktır; böylece kadın ve erkekler için daha iyi, daha güvenli, insana yakışır bir çalışma ortamı yaratırız. Eminim ki, bu konuda gördüğümüz işbirliği ve dayanışma ile halkın eylem talebi göz önüne tutulursa, çabuk ve yaygın onaylamalar ve uygulanacak eylemler göreceğiz”.

ILO Çalışma Yaşamı Kalitesi Departmanı Başkanı Manuela Tomei şunları söyledi: “Saygı olmazsa, işyerinde onur olmaz; onur olmadan da sosyal adalet olmaz. Çalışma yaşamında şiddet ve taciz hakkında ilk kez Sözleşme ve Tavsiye Kararı kabul ediliyor. Şimdi artık şiddet ve tacizin tanımı üzerinde mutabıkız. Bunu önlemek ve çözmek için ne yapılması, kimler tarafından yapılması gerektiğini biliyoruz. Bu standartların arzuladığımız çalışma yaşamı geleceğine bizi taşımasını umuyoruz.”

Sözleşme, iki üye devletin onaylamasından 12 ay sonra yürürlüğe girecek. Hukuken bağlayıcı olmayan Tavsiye Kararı, Sözleşme’nin nasıl uygulamaya konulacağına ilişkin rehberlik sağlıyor.

Son olarak 2011 yılında kabul ettiği 189 No'lu Ev İşçileri Sözleşmesi’nden bu yana Uluslararası Çalışma Konferansı ilk kez yeni bir Sözleşme kabul etti. Sözleşmeler hukuken bağlayıcı uluslararası belgeler iken, Tavsiye Kararları ise tavsiye ve rehberlik sağlıyor.

Birleşmiş Milletler’in çalışma dünyasıyla ilgili kolu olan ILO, 2019 yılında kuruluşunun 100. Yılını kutluyor.

Yüzüncüyıl Uluslararası Çalışma Konferansı’na -Konferans’ın 108. Oturumu- ILO’nun 187 üye devletinden hükümetler, işçiler ve işverenleri temsil eden 5.700’ü aşkın delege katıldı. Konferans’ın ayrıca, çalışma yaşamına insan merkezli yaklaşan, dönüm noktası teşkil edecek bir Bildirge’yi kabul etmesi bekleniyor.<<