Uluslararası Çalışma Örgütü, 2019 yılında, sosyal adaletin geliştirilmesi ve insana yakışır işlerin teşvikinin 100. yılını kutluyor

Öte yandan, günümüzde halen 152 milyon çocuk işçi bulunuyor. Çocuk işçiliği neredeyse her sektörde ortaya çıkıyor, ancak söz konusu her 10 çocuktan 7’si tarımda çalışıyor.

Haberler | 12 Haziran 2019 Çarşamba
Bu yıl, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, ILO’nun 100 yıllık sürede çocuk işçiliğiyle mücadele etmek üzere ülkelere sağladığı destekler konusunda kaydedilen gelişmeleri değerlendirecek.1919 yılında kuruluşundan bu yana, çocukların korunması ILO Anayasası (Giriş)’nda yer bulmuştur. ILO tarafından kabul edilen ilk Sözleşmelerden biri Sanayide Asgari Yaş Sözleşmesi (No.5, 1919)’dir.

Çocukluğun sömürülmesi, insan yüreği için en dayanılmaz kötülüğü oluşturmaktadır. Sosyal mevzuat ile ilgili ciddi çalışmalar her zaman çocukların korunmasıyla başlar."

Albert Thomas, İlk ILO Direktörü
Bu Dünya Günü'nde, 2025 yılına kadar tüm biçimlerde çocuk işçiliğine son verilmesi çağrısında bulunan uluslararası toplum tarafından belirlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Hedefi 8.7'nin başarıya ulaşmasını dört gözle bekleyeceğiz. 8.7 İttifakı’nı (Alliance 8.7) destekleyerek, dünya toplumunun çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi konusundaki çalışmalarına sıkı biçimde devam edebilmesi için geriye kalan zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik ivedi eylem çağrısında bulunuyoruz.Yeni yayınlanan ILO raporu, politika yaklaşımlarının ve müdahalelerin yolunu gösteriyor.

2019 yılı ILO’nun 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nin (1999) kabul edilişinin 20. yılıdır. Evrensel onayının gerçekleşmesine birkaç ülke kalmıştır. Bu Dünya Günü’nde, 182 No’lu Sözleşme’nin ve ILO’nun 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi’nin (1973) evrensel düzeyde onaylanması ve tam olarak uygulanması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, hem yetişkinleri hem de çocukları koruyan Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 2014 Protokolü’nün (P029) de onaylanmasını teşvik ediyoruz.

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü hükümetler, işçi ve işveren örgütleri, BM kuruluşları ve çocuk işçiliğiyle mücadele alanındaki diğer pek çok kuruluş tarafından geniş biçimde desteklenmektedir. Sizi ve kurumunuzu, 2019 Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bize katılın ve çocuk işçiliğine karşı yürütülen dünya çapındaki mücadelede siz de sesinizi duyurun. Daha fazla bilgi için, childlabour@ilo.org adresinden iletişime geçebilirsiniz.