Türkçe Konuşma Atölyesi Faydalanıcıları Cinsiyet Eşitliği Seminerinde Bir Araya Geldiler

UN Women tarafından yürütülen, ILO ve ASAM'ın uygulayıcı ortağı olduğu “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında faaliyet gösteren SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi faydalanıcıları için kurulan Türkçe Konuşma Atölyesinin ilk mezunları için kadın hakları ve cinsiyet eşitliği temalı iki günlük bir seminer gerçekleştirildi

Haberler | 03 Haziran 2019 Pazartesi
30-31 Mayıs tarihlerine gerçekleşitirilen seminere konuşma atölyesinden mezun 40 kadın faydalanıcı katıldı. İki ay süren konuşma atölyesiyle Türkçe kullanma becerilerini artıran kadınların seminer aracılığıyla toplumsal cinsiyetin ne olduğu, nasıl kurulduğu ve nasıl işlediği konusunda bilgi edinmeleri, ortak çalışma becerilerini geliştirmeleri ve özgüven kazanmalarını sağlayan becerilerinin görünürleştirilmesi ile katılımcıların cinsiyet eşitliği odaklı bir bakışaçısı edinmelerine katkıda bulunmayı amaçlandı. İnteraktif metodlar üzerinden grup çalışmalarıyla şekillenen iki günlük eğitimde kadınlar hayat ağacı uygulamasıyla kadınların hayatını dört bölüme ayrılarak grup çalışması yaptılar ve münazara yöntemi yoluyla kadınların hayatına dair ortak deneyimlerini paylaştılar.

Katılımcıların deneyimlerindeki ortaklığın cinsiyet rejimi açısından ne ifade ettiğinin, hangi rol ve sorumlulukları kadınlara dayattığının, hangi olanakları mümkün kıldığının aktarıldığı seminerde terazi uygulama çalışması ile kadın ve erkek rolleri ile bu rollerin dışında kalan tüm kesimlerin bir terazi sistemi içerisinde görselleştirildiği bir uygulama da gerçekleştirildi. Seminerde ayrıca kadın emeği başlığında, kadınların ev içindeki emeğini görünürleştirmek, değerli hale getirmek yoluyla kadınların kendi emeğini kıymetli görmeleri çalışması gerçekleştirildi. İş olarak görülmeyen işler, kadınların görevi olarak görülen ortak sorumluluklar ve kadınların evdeki üretimden kaynaklanan gücü üzerine rol oyunu yapıldı. Bir reklam gösterimi ile kadınların emeğine yönelik cinsiyetçi beklentiler ele alındı ve televizyon reklam ve dizilerinde bu konuda farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunuldu.

Kadınların çalışmasının sosyo-psikolojik olarak güçlendirici boyutu grup çalışması ile tartışıldı, atasözleri eşitlikçi bakış açısıyla yeniden ele alındı. Seminerin ikinci gününde kadınların kendilerini ve birbirlerini yargıladıkları, fakat konuşulmaya da en kapalı alanların başında gelen beden konusunda farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen grup çalışmalarında bedenin kişinin sözleri, davranışları, giyiminin ötesindeki işlevi, bedene yönelik toplumsal beklentiler etrafında ele alındı.

Katılımcılar iki kişilik gruplar oluşturarak önce birbirlerinin “bedensel okumalarını” yaptı, ikinci aşamada “dikizleme” uygulaması yoluyla bedensel yargılayıcı davranışlar sorgulandı. Beden bölümünün ikinci uygulaması, kadınların kendi bedenlerinin işleyişini, iç organların önemini öğrenmeleri üzerine çalışmalarla pekiştirildi. Çalışma kapsamında katılımcılara iç organların simülasyonları dağıtılmış, grup çalışması yoluyla kadınlar organlarına dair sunum gerçekleştirdiler. Seminerin son bölümünde, kadın dayanışması temalı bir video izlenmiş ve kadınların birarada olduklarında ne kadar güçlü olabilecekleri vurgulandı. Tren uygulaması ile birlikte çalışırken nasıl bir yol izlemeleri gerektiği, sorunları nasıl çözebilecekleri, kararları nasıl alabilecekleri örneklendirilmiştir. Kadınların güçlenmesi kapsamında kadınları bir araya getiren sosyal yapılar ve kooperatif örneği üzerinden konuşularak seminer tamamlandı.