SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi 5. Dönem Seminerleri Gerçekleşti

ILO Türkiye Ofisi tarafından UNWomen ve ASAM işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla Türkiye’de iş yaşamı ve temel haklara dair seminerler GESOB Etkinlik salonunda 22 Nisan- 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşti.

Haberler | 09 Mayıs 2019 Perşembe
Proje faydalanıcısı kadınların Türkiye’de çalışma yaşamı, iş yasaları, çalışan kadınların hakları, iş yaşamında cinsiyet eşitliği ve iş güvenliği ve sağlığı gibi çalışma yaşamanın temel unsurları üzerinden bilgilerini artırmayı hedefleyen seminerlere Türkçe A1, Kuaförlük, Ambalaj Paketleme kursları ve Sayacılık atölyesinden 116 Suriyeli, 11 Afganistanlı, 1 İranlı, 1 Iraklı ve 32 T.C. vatandaşı toplam 161 kadın katıldı. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen seminerler 7 başlık altında uzman kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla iki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmekte.

Çalışma İzinleri

22 Nisan 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanı Fatih Volkan Yamaner’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma sağlanan yabancıların iş piyasasına erişimine ilişkin yasal prosedür hakkında bilgi verilirken proje faydalanıcısı kadınların çalışma yaşamına girişte karşılaştıkları sorunlar üzerine sorunları yanıtlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgilendirme yapılan seminerde katılımcıların çalışma izinlerine ilişkin soruları yanıtlandı.

Sosyal Güvenlik Hakları

Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sosyal Güvenlik Denetmeni Mehmet Aliko’nun katılımıyla 24 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilen seminerde, yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni almalarıyla birlikte doğan sigortalılık durumu üzerine bilgi aktarıldı. Seminerde sigortalı olmanın getirdiği haklar özellikle de kadınların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki hakları, hamilelik, doğum, evlilik hallerinde doğan hakları üzerine bilgi sunuldu. Seminer katılımcısı kadınların eşlerinin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve sigortasız çalışma deneyimlerini aktardığı seminerde sigortalı çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

İŞKUR Aktif İş Gücü Programları

25 Nisan 2019 tarihinde Gaziantep İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmanı Engin Güngördü’nün katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, proje faydalanıcısı kadınlara İŞKUR’un görev ve faaliyetleri, sunduğu kurs ve etkinlik olanakları hakkında bilgi verildi. İŞKUR’un mevcut projeleri, projelerden faydalanma koşulları üzerine de bilgilerin aktarıldığı seminerde faydalanıcıların Gaziantep İŞKUR’a nasıl ulaşabilecekleri de harita üzerinden paylaşıldı. İŞKUR faaliyetleri kapsamında iş arama süreçleri üzerine de ayrıntılı bilgi aktarımı gerçekleştirildi. İŞKUR online sisteminden İŞKUR’a kayıt olma aşamalarının uygulamalı olarak gösterildiği seminerde iş yaşamına katılmak isteyen ve iş arayışı içerisinde bulunan 13 T.C. vatandaşı, 1 Afganistanlı ve 91 Suriyeli toplamda 105 proje faydalanıcısı kadının İŞKUR kayıtları yapılarak iş arama süreçleri resmi olarak başlatılmış oldu.

İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği

26 Nisan 2019 tarihinde psikolog Zehra Tosun’un katılımıyla gerçekleştirilen seminerde proje faydalanıcısı kadınlara kendilerinde en beğendikleri yön, ilgi alanları, güçlü yanları ve çalışma yaşamına katılmak isteyip istemediklerine dair sorular soruldu. Ücretli bir işte çalışmak isteyip istemedikleri sorusuna katılımcıların tamamına yakını çalışmak istediğini belirtmiştir. Ayrıca katılımcılara SADA Kadın merkezindeki kurslara katıldıktan sonra hayatlarında nelerin değiştiğine dair bilgiler soruldu. Seminer katılımcıları SADA Kadın Merkezinin faaliyetlerine katılmakla birlikte kendilerine daha fazla güvenmeye başladıklarını, Gaziantep’i daha iyi tanıma şansı yakaladıklarını, yerli halk ile daha fazla iletişim kurmaya başladıklarını, ev işleri ve uyumak dışında bir şeylerle meşgul olmaya başladıklarını, hastane vb. Kurumlarda artık daha bağımsız hareket edebildiklerini iletmişlerdir.

Seminerde kadınların temel hakları kullanımlarında ayrımcılığa uğradıkları konular üzerinde durulmuştur. Özellikle çalışma hakkı ve kadınların çalışmasının önündeki engeller ele alınmıştır. Katılımcılar, kadınların çalışmasına ilişkin olumsuz toplumsal algılar, aile baskısı, eviçi iş yükü, çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği, eğitim almama, meslek sahibi olmama, çalışma koşullarının kötü olması, iş yerinde taciz gibi konulara değinmiştir. Bunun ardından kadınların çalışma yaşamını etkileyen bu faktörler ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiye değinilmiş, anne karnından itibaren kadınların yaşadığı ayrımcılık tartışılmıştır. Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rollerinin gelişimi, cinsiyete dayalı işbölümü, cinsiyete dayalı ayrımcılık, çalışma yaşamında cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ekonomik şiddet, kız çocukların eğitimi, çocuk yaşta evlilikler ile çalışma yaşamı arasındaki ilişkiye ve kadınlar arası dayanışmanın önemine değinilerek seminer tamamlandı.

Türkiye’de Kooperatifçilik

SADA Kadın Kooperatifinin kuruluş çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte proje faydalanıcılarına kooperatifçilik üzerine bilgilendirme yapmak üzere başlatılan seminere Ticaret Bakanlığı uzmanı Melike Davaslı Okçu katıldı. 29 Nisan tarihinde gerçekleştirilen seminerde kooperatiflerin faaliyet alanları, kuruluş işlemleri, çalışma ilkeleri hakkında bilgilerin sunulduğu seminerde çalışmalarıyla öne çıkan kadın kooperatifleri hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Türkiye’de kadın kooperatiflerinin çalışmalarıyla ilgili kısa videoların da izletildiği seminer katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

30 Nisan 2019 tarihinde iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Burcu Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerin konu ve içeriği daha önce ILO tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularından katılımcıların katıldıkları kurslara ve mesleklere uygun olacak şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda İSG ile ilgili kanun ve İş Kanunu başta olmak üzere işveren ve çalışan yükümlülük ve hakları, 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, Güvenlik Kültürü, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri ile Ergonomi konu başlıklarında sunum proje faydalanıcısı kadınlara bilgi aktarıldı. İnteraktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı seminerde, NAPO’nun güvenlik sağlık işaretleri konusundaki videosu “NAPO in Best Signs Story ” de seminerde aktarılan konuların pekiştirilmesi amacıyla izlendi. Katılımcıların İSG konusunda kendilerinin ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara ilişkin sorularının yanıtlandığı seminerde çoğunlukla kayıtdışı çalışma durumunda İSG ile ilgili yasal haklardan yararlanıp yararlanamayacakları ve dava açıp tazminat alma durumlarının olup olmadığına ve meslek hastalıklarının tespitine ilişkin sorular gelmiştir.

Rol Model Semineri

Çalışma yaşamında yer alan başarılı iş kadınlarını proje faydalanıcılarıyla buluşturmayı hedefleyen rol model semineri, 3 Mayıs 2019 tarihinde Gaziantep’te Lozard isimli çikolata evi açan Suriyeli Lubna HİLLİ’yi konuk etti. Suriye’nin İdlip şehrinde yaşayan ve Halep üniversitesi hukuk bölümünden mezun olduktan sonra uzun yıllar profesyonel iş yaşamına hastane yöneticisi olarak devam eden Hilli savaşın çıkmasıyla birlikte Türkiye’ye geliş hikayesini katılımcılarla paylaştı. Eşinin Suriye’de cezaevine girmesi sebebiyle 2 yıl Gaziantep’te çocuklarına tek başına bakmak durumunda kalan Hilli bu dönem evde yemekler yaparak satmaya başlamış. Gaziantep’te sürdürülen çeşitli projelerden ve kurslardan yararlanarak kendini geliştiren Hilli Lozard çikolata dükkanını açmış. Döner, suşi, pizza ve hamburger gibi ürünlerin şekillerinden çikolatalar ve çikolatalı pastalar yapan Hilli’nin dükkanında eşi ve Sada Kadın Merkezinde ambalaj bölümü faydalanıcısı olan kardeşiyle birlikte çalışıyorlar. nün kursiyeri benimle çalışıyor ve farklı hediyelik çikolata tasarlayıp hazırlıyor çokta ilgi çekti. hiç bir girişimcilik kurslarına katılmamıştım eğitimler almamıştı, başarı liderleri bir eğitime katıldım eğitim Gaziantep ticaret odasında yapıldı orada telif hakkı pazarlama ilanlar satışlar nasıl yapılır çok önemli bilgiler almıştım. Çikolata tasarımları çok ilgi çeken Hilli başta yaşadığı zorluklara rağmen şimdi geldikleri noktada Bursa’dan iş teklifi aldıklarını Lozard’ın bir şubesinin Bursa’da açılmak istendiğini iletti.