Gaziantep’te Kadın Kooperatifi Kurulması Çalışmalarında Önemli Adımlar Atıldı

Haberler | 05 Nisan 2019 Cuma
UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında kurulması hedeflenen “kadın kooperatifi” çalışmalarına katılan kadınlarla kapasite geliştirme eğitimi gerçekleştirildi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın (KEDV) desteğiyle 12-15 Mart tarihlerinde GESOB Seminer Salonunda gerçekleştirilen eğitime; kadın kooperatifi kuruluş aşamasında görev alan sayacılık, tekstil, ambalaj paketleme atölyelerinden faydalanıcılarla Türkçe dil kurslar, bilgisayar operatörlüğü, temel makyaj ve kuaförlük kurslarından 37 Suriyeli, 11 TC Vatandaşı, 1 Afganistanlı toplamda 49 faydalanıcı katıldı. Yarının Kadınları Komitesi üyelerinin de katıldığı eğitim kooperatif kurma işlemlerinin başlatılması temelinde kooperatif kuruluş işlemleri, kooperatif illkeleri ve üretim alanlarının interaktif yöntemlerle katılımcılara aktarılması ve ortak kararların alınması şeklinde gerçekleşti. Eğitimin son gününde kurulması hedeflenen kadın kooperatifinin ismi katılımcıların öneri ve oylaması sonucu SADA Kadın Kooperatifi olarak belirlendi.

Dört gün süren eğitimin ilk gününde gruplar temelinde kadın kooperatifi kurulduğu varsayılarak kooperatifin iki yıl sonunda neler ürettiği, ürünlerini nasıl pazarladığı gibi kooperatif çalışmalarının geleceği olası aşama tartışıldı. Kooperatif kurma çalışmaları kapsamında izlenmesi gereken resmi sürecin ve gerekli evrakların da bilgisinin paylaşıldığı eğitimin ilk gününde nasıl bir iş modeli geliştirmeliyiz sorusuna katılımcılarla birlikte yanıt arandı.

Eğitimin ikinci günü kooperatif nedir sorusuna tematik yanıtların bulunmasıyla başlandı. Yapılan interaktif çalışmada kadınlar kooperatif nedir sorusuna; “kadınların bir araya gelmesi ve çalışıp üretmesi, tek değil beraber olmak, birlik olmak, kadınların kendi üretimlerini yapması, kendi kararlarını alması, farklı grupların biraraya gelmesi, farklı ürünleri tek çatı altında toplamak, ortaklaşmak, yardımlaşma ve paylaşım” cümleleriyle yanıt verdiler. Yapılan tartışmalar üzerinden kooperatif tanımını ortaklaştıran kadınlar kooperatifi ortak ihtiyaçları, talepleri olan kadınların bir araya geldiği, kendilerinin yönettiği ve denetlediği bağımsız bir kurum olarak tarif ettiler. Eğitimin ikinci bölümde kooperatif kurucularında aranan kriterler ve kooperatif ana sözleşmesi ile kooperatiflerin ilkeleri kapsamında bilgilendirme yapıldı. Kurulacak kadın kooperatifinin temel ilkelerinin çerçevesi ise katılımcılarla beraber şöyle belirlendi: Kadın kooperatifi; bağımsız olmalı, güven vermeli, ortaklar arasında eşitlik esas olmalı, saygı temelinde, dil, din, ırk ayrımı olmayan, herkesin birbirini dinlediği, hoşgörünün esas olduğu, anlayışlı, kazançta da kayıpta da ortaklığın olduğu, tek başına değil birlikte hareket edildiği, ortak liderlik anlayışının hakim olduğu, kişisel anlaşmazlıkların kooperatife yansıtılmadığı, şeffaflık, sadakat, amaç, ilkelere bağlılık, hesap verebilir olduğu dayanışma ortaklığı olarak ilkeler belirlendi.

Eğitimin üçüncü gününde kooperatif işleyişi, organları, yönetimi, denetimi, ortak olma şartları, ortakların hak ve sorumlulukları, kooperatifin gelir ve giderleri, gelirin paylaşımı resmi yükümlülükler ve iş planı üzerine örnekler üzerinden grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Eğitimin son gününde kooperatif isim önerileri katlımcılardan alındı ve SADA Kadın Kooperatifi ismi 43 katılımcıdan 32 katılımcının oyuyla kurulması hedeflenen kadın kooperatifinin ismi oldu. Kooperatifin logosu için ambalaj paketleme atölyesi faydalanıcılarının ortaya çıkardığı logo örneklerinin SADA Kadın merkezinden faydalanan tüm kadınların katlımlarıyla seçime sunulmasının kararlaştırıldığı toplantı da kooperatifin temel üretim alanları sayacılık, ambalaj paketleme, tekstil ve mutfak atölyesi olarak belirlendi.