Haberler

SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi 3. Dönem Seminerleri Gerçekleşti

Haberler | 24 Ocak 2019 Perşembe
UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla yeni yılın ilk grup seminerleri GESOB Etkinlik salonunda 14-23 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Proje faydalanıcısı kadınların Türkiye’deki çalışma yaşamı, iş yasaları, çalışan kadınların hakları gibi iş yaşamanın temel unsurları üzerinden bilgilerini artırmayı hedefleyen seminerlere Türkçe A1 ve A2, Bilgisayar Operatörlüğü, Temel Makyaj Eğitimi, Kuaförlük ve Ambalaj Paketleme kurslarını tamamlayan 102 Suriyeli, 3 Afganistanlı ve 37 T.C. vatandaşı toplam 142 proje faydalanıcısı kadın katıldı. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen seminerler 6 başlık altında uzman kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla her iki ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilmekte.

Çalışma İzinleri
14 Ocak 2019 tarihinde Nurullah Çetin’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma sağlanan yabancıların iş piyasasına erişimine ilişkin yasal prosedür hakkında bilgi verilirken TC vatandaşı proje faydalanıcısı kadınların çalışma yaşamına girişte karşılaştıkları sorunlar üzerine sorunları yanıtlandı.

Sosyal Güvenlik Hakları
Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Sosyal Güvenlik Denetmeni Mehmet Aliko’nun katılımıyla15 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen seminerde, yabancı uyruklu çalışanların çalışma izni almalarıyla birlikte doğan sigortalılık durumu üzerine bilgi aktarıldı. Seminerde sigortalı olmanın getirdiği haklar özellikle de kadınların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki hakları, hamilelik, doğum, evlilik hallerinde doğan hakları üzerine bilgi sunuldu. Seminer katılımcısı kadınların eşlerinin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve sigortasız çalışma deneyimlerini aktardığı seminerde sigortalı çalışmanın önemine vurgu yapıldı.

İŞKUR Aktif İş Gücü Programları
16 Ocak 2019 tarihinde Gaziantep İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmanı Engin Güngördü’nün sunumuyla gerçekleştirilen seminerde, proje faydalanıcısı kadınlara İŞKUR’un görev ve faaliyetleri, sunduğu kurs ve etkinlik olanakları hakkında bilgi verilirken Gaziantep İŞKUR’a nasıl ulaşabilecekleri de harita üzerinden paylaşıldı. Seminerde İŞKUR faaliyetleri kapsamında iş arama süreçleri üzerine de ayrıntılı bilgi aktarımı gerçekleştirildi. İŞKUR online sisteminden İŞKUR’a kayıt olma aşamalarının uygulamalı olarak gösterildiği seminerde iş yaşamına katılmak isteyen ve iş arayışı içerisinde bulunan 74 proje faydalanıcısı kadının İŞKUR kayıtları yapıldı.

İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği
17-18 Ocak 2019 tarihleri arasında psikolog Zehra Tosun’un katılımıyla gerçekleştirilen seminerde Çalışma yaşamına dahil olmanın araçlarından biri olan mesleki eğitimin olumlu yönlerine dikkat çekmek için öncelikle katılımcılara SADA’ya gelmeye başladıktan sonra hayatlarında nasıl bir değişiklik olduğu soruldu. Katılımcılar bu soruyu; SADA ile birlikte yaşamlarında bir amaç edindiklerini, geleceğe yönelik karamsarlığın azaldığını, katıldıkları eğitimlerde edindikleri bilgi sayesinde çocuklarının ödevlerine yardım edebildiklerini, özellikle Türkçe ve okuma yazma öğrendikleri için çocuklarına örnek olduklarını, komşuları ile bugüne kadar hiç iletişim kuramazken artık iletişim kurmaya başladıklarını, sadece evde oturup ev işleri ile uğraşırken kurslara katılarak SADA’da yeni beceriler edindiklerini, SADA’daki etkinliklere katılmalarıyla birlikte başkalarına bağımlılıklarının azaldığını, sadece ev ileri ile ilgilenip kalan zamanlarında sadece uyuduklarını ama artık kendileri ile daha fazla ilgilendiklerini ifade ederek yanıltdılar. Kadınların çalışmasının önündeki engellerin ele alındığı seminerde proje faydalanıcısı katılımcılar; kadınların çalışmasına ilişkin olumsuz toplumsal algılar, aile baskısı, eviçi iş yükü, çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği, eğitim almama, meslek sahibi olmama, çalışma koşullarının kötü olması, iş yerinde taciz gibi konulara kendi yaşamlarından örnekler vererek değindiler. Seminerde paylaşılan deneyimler üzerinden kadınların çalışma yaşamını etkileyen bu faktörler ile toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiye değinilmiş, anne karnından itibaren kadınların yaşadığı ayrımcılık da tartışıldı. Toplumsal cinsiyet kavramı, toplumsal cinsiyet rollerinin gelişimi, cinsiyete dayalı işbölümü, cinsiyete dayalı ayrımcılık, çalışma yaşamında cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ekonomik şiddet, kız çocukların eğitimi, çocuk yaşta evlilikler ile çalışma yaşamı arasındaki ilişkiye ve kadınlar arası dayanışmanın önemine değinilerek ve seminer tamamlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri
20-21 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşen seminerde iş güvenliği ve sağlığı uzmanı Burcu Ünal, İSG ile ilgili kanun ve İş Kanunu başta olmak üzere işveren ve çalışan yükümlülük ve hakları, 155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, Güvenlik Kültürü, Risk Değerlendirmesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri ile Ergonomi konu başlıklarında sunum gerçekleştirmiştir. Özellikle proje kapsamında verilen meslek eğitimleri temelinde seminer katılımcılarının iş yaşamında dikkat etmesi gereken önlemlerin aktarıldığı seminerde, meslek hastalıkları, korunma yöntemleri, iş güvenliğini sağlayan ekipmanlar ve iş kazalarından korunma kapsamında işveren ve işçinin yasal yükümlülükleri üzerine katılımcılara bilgi de sunuldu.

Rol Model Semineri
Çalışma yaşamında yer alan başarılı iş kadınlarını proje faydalanıcılarıyla buluşturmayı hedefleyen rol model semineri, 23 Ocak 2019 tarihinde Gaziantep Dermastyle Güzellik Salonu işletmecisi Kadriye Çakmak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Güzellik uzmanı Kadriye Çakmak’ın tek başına çocuk büyütme, ayakları üzerinde durma çabası içerisinde çeşitli kurslara katılarak kendini geliştirme ve en sonunda da KOSGEB girişimcilik kursuna katılarak kendi işyerini açma mücadelesini aktardığı seminerde Çakmak’ın işyerinden fotoğraflarda bir sunumla katılımcılarla paylaşıldı.