Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Seminerleri

UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla seminerler düzenlendi.

Haberler | 27 Eylül 2018 Perşembe
UNWomen, ASAM ve ILO işbirliği ile Gaziantep’te sürdürülen “Suriyeli Kadın ve Kız Çocuklarının Dayanıklılığının Artırılması Projesi” kapsamında SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen temel yaşam becerileri ve mesleki eğitim kurslarını tamamlayan faydalanıcıların katılımıyla seminerler düzenlendi. 3-13 Eylül 2018 tarihleri arasında GESOB Etkinlik Salonunda düzenlenen seminerlere Türkçe A1 ve A2, Bilgisayar Operatörlüğü, Temel Makyaj Eğitimi, Kuaförlük ve Ambalaj Paketleme kurslarını tamamlayan Suriyeli, Afganistanlı ve T.C. vatandaşı 204 faydalanıcı ile Yarının Kadınları Komitesi üyesi kadınlar katıldı. Proje faydalanıcısı kadınların işgücü piyasalarına girişini kolaylaştırmayı ve desteklemeyi hedefleyen seminerler dizisi altı başlık altında (İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği, Çalışma İzinleri, Sosyal Güvenlik Hakları, İŞKUR Aktif İş Gücü Programları, İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri, Rol Model Seminerleri) uzman kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
İş Yaşamında Cinsiyet Eşitliği

3-4 Eylül 2018 tarihleri arasında psikolog Zehra Tosun’un katılımıyla gerçekleştirilen seminerde kadınların iş yaşamında cinsiyet temelli karşılaştıkları sorunlar katılımcıların yaşamlarından örnekler üzerinden aktarıldı. Kız çocuklarının okula gönderilmesi gerekliliği ve çocuk yaşta evliliğin yaratacağı psikolojik ve sosyolojik sorunlara da değinilen seminerde katılımcıların iş görüşmelerinde vurgulamaları gereken özelliklerinin açığa çıkartılması için çalışmalar yapıldı.


Çalışma İzinleri

5 Eylül 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Çalışma Uzman Yardımcısı Fatih Volkan Yamaner’in katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, çalışma izinlerinin alınması sürecinde izlenmesi gereken yasal prosedür hakkında seminer katılımcılarına bilgi aktarıldı. Katılımcıların özellikle eşlerinin iş yaşamında karşılaştıkları sorunların dile getirildiği, çözüm önerilerinin sunulduğu seminerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın güncel çalışmaları hakkında da katılımcılar bilgilendirildi.
Sosyal Güvenlik Hakları
Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Merkez Müdürü Semra Güneş’in katılımıyla 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen seminerde, kadınların sosyal güvenlik sistemi içerisindeki hakları, hamilelik, doğum, evlilik hallerinde doğan hakları hakkında katılımcılara bilgi sunulurken sigortalı çalışmanın önemine vurgu yapıldı.
İŞKUR Aktif İş Gücü Programları

7 Eylül 2018 tarihinde Gaziantep İŞKUR’dan İş ve Meslek Danışmaları Ali Akış ve Engin Güngördü’nün sunumuyla gerçekleştirilen seminerde, proje faydalanıcısı kadınlara İŞKUR’un görev ve faaliyetleri, sunduğu kurs ve etkinlik olanakları hakkında bilgi verilirken Gaziantep İŞKUR’a nasıl ulaşabilecekleri, İŞKUR’a nasıl kayıt olanacağı, İŞKUR faaliyetleri kapsamında iş arama süreçleri üzerine de bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Seminer katılımcılarından seçilen örneklerle İŞKUR online sisteminden İŞKUR’a kayıt olma aşamalarının uygulamalı olarak gösterildiği seminer katılımcılardan da büyük ilgi gördü.

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

10-11 Eylül 2018 tarihlerinde uzman Burcu Ünal’ın katılımıyla gerçekleştirilen seminerde, özellikle proje kapsamında verilen meslek eğitimleri temelinde seminer katılımcılarının iş yaşamında alması gereken önlemler, meslek hastalıkları, korunma yöntemleri, iş güvenliğini sağlayan ekipmanlar ve iş kazalarından korunma kapsamında işveren ve işçinin yasal yükümlülükleri üzerine bilgi verildi.

Rol Model Seminerleri

12-13 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen seminere ILO’nun 2013-2016 yılları arasında gerçekleştiği “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” projesi kapsamında desteklediği ve yarattığı iş projesiyle ödül almaya hak kazanan Mensure Laçin katıldı. Çocuk giyim üzerine dış ticaret firması kuran ve yurtdışına ihracat yapan iş kadını Mensure Laçin, Azerbeycan’dan Türkiye’ye uzanan yaşam öyküsünü, hayatta kalma mücadelesini, karşılaştığı zorlukları ve iş kurmasıyla sonuçlanan azmini seminer katılımcılarıyla paylaştı. Duygusal anların da yaşandığı seminerde katılımcılar kendi hayat öykülerini, dilek ve hayallerini de dile getirdiler.