Haberler

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder: Hep birlikte tehlikeli işlerde çocuk işçiliğiyle mücadele için acil eylemi taahhüt edelim!

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü vesilesiyle verdiği demeçte, “Çocuklar, riskler karşısında yetişkinlerden daha kırılgandır. 18 yaşın altında hiçbir çocuğun tehlikeli işlerde çalışmamasını sağlamak için acilen harekete geçmeliyiz” dedi.

Haberler | 12 Haziran 2018 Salı
2018 Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü’nde dikkatler tehlikeli işlerde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine çevrildi. Bu konu, ILO’nun daha geniş kapsamlı çocuk işçiliğiyle mücadele ve yasal çalışma çağındaki gençler için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı kampanyası “Sağlıklı ve Güvenli Nesil”de yüksek öncelik taşıyor.

Tehlikeli işlerde çalışan çocuk sayısı 73 milyon; 5 ila 17 yaşlarında olan 152 milyon çocuk işçinin neredeyse yarısı ediyor. Bu çocuklar madenler, tarlalar, fabrikalar ve evlerde çalışıyor; pestisit ve diğer zehirli maddelere maruz kalıyor, ağır yükler taşıyor veya uzun saatler boyunca çalışıyor. Çoğu bu nedenle, ömür boyu süren fiziksel ve psikolojik hasara uğruyor. Hatta canları da risk altında olabiliyor.

ILO’nun çocuk işçiliğine ilişkin sözleşmeleri olan 1973 tarihli 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi ve 1999 tarihli 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’nde şart koşulduğu üzere, 18 yaşın altında hiçbir çocuğa tehlikeli işler yaptırılmamalıdır. Sözleşmeler, hükümetlerin sosyal ortaklara danışarak çocuklar için yasaklanmış tehlikeli işlerin ülke çapında listesini oluşturmalarını ve uygulamalarını gerektirmektedir. Bu sözleşmelerin sırasıyla 171 ve 181 ILO üye devleti tarafından onaylanmış olması – ki hemen hemen evrensel onaya yakındır – her türlü çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik taahhüdü ortaya koymaktadır. Şimdi eylemi güçlendirme zamanıdır.

ILO’nun yeni raporu “Tehlikeli İşlerde Çocuk İşçiliğinin Acilen Ortadan Kaldırılmasına Doğru”nun bulgularına göre, psikolojik strese ve yaygın kullanılan kimyasal maddelere maruz kalma dahil olmak üzere belirli mesleki tehlikeler çocuklar için eskiden sanıldığından çok daha ağır sonuçlar doğuruyor.

Diğer temel bulgulardan birisi de, fiziksel olgunlaşma dönemi olan ergenlik daha erken başlayabiliyor ve yirmili yaşların ortalarına kadar sürebiliyor. İşte bu uzayan büyüme döneminde çocuklar (ve genç yetişkinler) kanun ve uygulama ile ele alınması gereken bir dizi kırılganlıkla karşı karşıya kalıyor.

Rapor, eğitim ile sağlık arasındaki kritik karşılıklı bağı da ortaya koyuyor; eğitim yoksunluğu çalışma yaşamından kaynaklanan olumsuz sağlık sonuçları riskini artırıyor ve bunun tersine, kaliteli eğitimin sağlık üzerinde olumlu ve koruyucu etkileri var.

Son yıllarda tehlikeli işlerde çalıştırılan toplam çocuk sayısı azalmışsa da, bu alanda kaydedilen ilerleme yaşça daha büyük olan çocuklarla sınırlıdır. 2012-2016 döneminde, yaşları 5 ila 11 olan çocuk işçilerin sayısında hemen hemen hiç azalma olmamış; aksine, tehlikeli işlerde çalıştırılan en kırılgan, en küçük yaştaki çocukların sayısı artmıştır. Bu kabul edilemez.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, tehlikeli işleri de kapsayan en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğini ortadan kaldırmanın aciliyetini, tüm işçiler için güvenli çalışma ortamını yaygınlaştırma gereğini vurgulamış ve 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğini ortadan kaldırma hedefini koymuştur. Çocuklarımıza verdiğimizsözümüzü tutmak istiyorsak, her şeyden önce ve derhal, “musluğu kapatmalı” ve çocukların çoğunlukla altı, yedi veya sekiz yaşlarında iken, özellikle tarım sektöründe, çocuk işçiliğine girişini durdurmalıyız.

Dünya Günü’nde bize katılın ve hep birlikte tehlikeli işlerde çocuk işçiliğiyle mücadele için acil eylemi taahhüt edelim ve 2025 yılına kadar çocuk işçiliğini tüm biçimleriyle sona erdirmeye yönelik ilerleyişi hızlandıralım!

12 Haziran 2018 Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü, Sağlıklı ve Güvenli Nesil