107. Uluslararası Çalışma Konferansı

ILO Genel Direktörü, çalışma hayatındaki sorunları aşmak için üçlü yapı ruhunun canlandırılması çağrısı yaptı

Uluslararası Çalışma Konferansı, işyerinde şiddet, çalışma hayatında kadınlar, sosyal diyalog, standartların uygulanması, kalkınma işbirliğini içeren bir dizi sorunu ele alacak.

Haberler | 29 Mayıs 2018 Salı

CENEVRE (ILO Haber) ‒ Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, 107. Uluslararası Çalışma Konferansı (ILC) açılışında yaptığı konuşmada, “dünyada artan gerilim” dikkat çekti.

Ryder, “Konferans ve ILO’nun başarısı için önkoşul” olan “üçlü yapı ruhu, uzlaşma ve oydaşma”nın delegeler tarafından sergilenmesi için çağrı yaptı.

Ryder, çok taraflılığın uluslararası işbirliği için yarattığı gittikçe büyüyen zorluktan söz etti. Dünyada “yeni bir vahşilik” olduğunu vurgulayan Genel Direktör, “Örgütümüz ve Konferansımız, kendi tutumu ve başardığı sonuçlarla, bu kötü etkiye karşı bir duvar teşkil edeceğine” dair taşıdığı güçlü inancını dile getirdi.

Bu ortamda, Konferans’ın sosyal diyalogu tartışmasının oldukça yerinde olduğunu, çalışma hayatında yaşanan dönüşümlere uyum sağlamada bir araç olarak sosyal diyalogu daha etkili hale getirmek için bir fırsat teşkil ettiğini belirtti.

İşyerinde şiddet ve taciz hakkında ise Genel Direktör, delegeleri “şiddet ve tacizden arınmış işyerlerini güvence altına alacak” yolları açmaya çağırdı.

İşyerinde, “Ben de” kampanyasının keskin biçimde odağa oturttuğu cinsel taciz de dahil olmak üzere, her türlü şiddet ve tacize karşı eyleme geçmek gereğini vurgulayan Ryder, delegeleri gerçek fark yaratacak sonuçlar ortaya koymaya davet etti; “Daha güçlü eylem çağrısına bizim cevabımız “Biz de” olmalıdır” dedi.

Konferans’ta, işçiler, işverenler ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir kurul ilk olarak, işyerinde şiddet ve tacizle mücadele için yeni standartlar konusunda görüşme yapacak.

Geleceğe dönük olarak ise Ryder, Çalışma Hayatının Geleceği Küresel Komisyonu tarafından gelecek yıl başlarında önemli bir rapor yayınlanacağını belirtti ve “çalışma hayatının geleceği demek, ILO’nun geleceği demektir” dedi.

Ryder ayrıca, süregiden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için yenilikçi eylem çağrısı yapan “İşyerinde Kadın Girişimi: Eşitlik Seferberliği” konulu raporunu tanıttı. “İşgal altındaki Arap topraklarında işçilerin durumu” başlıklı yıllık raporunun, işgücünün durumu hakkında söyleyecek çok az olumlu şeye sahip olduğuna, ancak o bölgelerde çalışan insanların karşı karşıya olduğu gerçeklikleri iyileştirmeye yönelik ILO eyleminin taşıdığı potansiyele işaret etti.

ILC, BM Reformu kapsamında ILO’nun kalkınma işbirliğini tartışacak. Konferans’ın Standartları Uygulama Komitesi, dünyadaki ülkelerde işgücünün haklarına ilişkin durumu ele alacak ve üye devletlerin deneyimlerini yansıtan, çalışma süresine ilişkin standartlar hakkında genel araştırmayı tartışacak.

1 Haziran’da Nobel Barış Ödülü sahibi Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos Konferans’a hitap edecek.

7 Haziran’da yüksek düzeyli Çalışma Hayatı Zirvesi, kriz, çatışma ve felaketlerden düze çıkan ülkelerde barış ve istikrarı getirmede insana yakışır işlerin rolünü tartışacak. Irak Başbakanı Haydar El-Abadi, Orta farika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadéra ve İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins de Zirve’de Konferans’a hitap edecekler.

Konferans’ın birinci gününde, Ürdün Çalışma Bakanı Samir Murad, 28 Mayıs – 8 Haziran tarihleri arasında yapılacak Konferans’ın Başkanı seçildi.

Konferans’ın Başkan Yardımcıları olarak İsviçre’den Jean-Jacques Elmiger (Hükümetler), Birleşik Arap Emirlikleri’nden Khalifa Khamis Mattar (İşverenler) ve Japonya’dan Akiko Gono (İşçiler) seçildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genel politikalarını belirleyen Uluslararası Çalışma Konferansı, yılda bir kez İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıyor. Yıllık “dünya emek parlamentosu”, ILO’nun 187 üye devletinden 5.000’i aşkın hükümet, işçi ve işveren temsilcisini buluşturuyor.

Ayrıntılı bilgi için: newsroom@ilo.org .