Haberler

Adana Sanayi Odası ve ILO arasında İnsana Yakışır İşler için İşbirliği Protokolü İmza ve İstihdam Hizmetleri Danışma Birimi Açılış Töreni

Haberler | 29 Mayıs 2018 Salı

“İnsana Yakışır İşler İçin İşbirliği Protokolü İmza” ve “İstihdam Hizmetleri Danışma Birimi Açılış Töreni” Adana’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide SARIEROĞLU’ nun teşrifleriyle gerçekleştirildi.

Mülteciler ve Türk vatandaşlarının insana yakışır işlerde ve koşullarda istihdamlarını teşvik etmek üzere Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasında protokol imzalanmıştır. Protokol, yerel işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda beceri geliştirme eğitimleri yürütmeyi, istihdama yönelik danışmanlık ve yönlendirme çalışmaları yapmayı, calışma mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu işbirliği kapsamında mülteciler ve Türk vatandaşlarının insana yakışır işlerde ve koşullarda istihdamlarını kolaylaştırmak üzere ADASO yerleşkesinde ‘İstihdam Hizmetleri Danışma Birimi’ni faaliyete geçirilecektir. Bütün bunlara ek olarak mülteciler ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere sanayi mesleklerinde eğitimler, Türkçe dil kursları, temel çalışma hayatı becerileri, girişimcilik vb. eğitimler düzenlenecektir. Protokol çerçevesinde Adana’da işletmeler kayıtlı istihdamı desteklemek amacıyla uygulanabilecek istihdam teşvik programı hakkında bilgilendirilip; SCORE gibi işletme destek programları yürütülecek ve bu kapsamda ortak faaliyetler planlanıp , bunların yürütme ve değerlendirmesi yapılacaktır.