Haberler

ILO ve İŞKUR’un kadın istihdamını teşvik projesi yüzlerce kadının hayatına dokundu

Beş yıllık proje yüzlerce kadının hayatını doğrudan etkiledi, 50 kadını iş sahibi yaptı, Türkiye’nin kadının istihdamına yönelik ilk Eylem Planı hayata geçirildi

Haberler | 21 Mart 2018 Çarşamba

ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanı ile yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi” Projesi Kapanış Konferansı ile sona erdi.

Konferansta konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Biz son 15 yılda bütün politikalarımızın odağına kadını koymuş durumdayız. Tüm sosyal politikalarımızın merkezinde kadın var. Kadınlarımızın hayatın her alanında ayrımsız güçlendirilmesiyle ilgili var gücümüzle bütün paydaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.

Bugün için başka bir programının bulunmasına rağmen, kadın erkek eşitliğini amaçlayan projenin kapanış toplantısı için gece ve gündüz süresinin eşit olduğu bugünün seçildiğini paylaşan Sarıeroğlu, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

İŞKUR'un istihdam alanında önemli bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Sarıeroğlu, “Baktığımızda yüzde 33'leri aşan seviyede bir kadın katılımı söz konusu. Bizim hedefimiz, bu rakamları inşallah çok daha iyi seviyelere getirmek." diye konuştu ve hedefin yüzde 41 olduğunu belirtti.

ILO Türkiye Direktörü Özcan: “Projemizin dokunduğu kadınlar ‘iyi ki de yaptık’ dedi. Biz de ILO Türkiye Ofisi olarak ‘iyi ki bu projeyi yürüttük’ diyoruz.”

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan projenin beş yıla yayılan süreçte gerek kadın istihdamına yönelik politika geliştirilmesi gerekse kadınları insana yakışır iş olanaklarıyla buluşturmak ve kadın istihdamının önemine dair farkındalık yaratmak noktasında önemli sonuçlar elde ettiğini belirtti.

Örnek sayılabilecek başarılı bir sosyal diyalog anlayışı ile Türkiye’nin kadın istihdamına odaklanan ilk Eylem Planının bu proje kapsamında hazırlandığını hatırlatan Özcan, “Bu proje sayesinde kadınların hayatlarına dokunabildik, onları değiştirme ve güçlendirme şansı bulduk. Projemizin dokunduğu kadınlar ‘iyi ki de yaptık’ dedi. Biz de ILO Türkiye Ofisi olarak ‘iyi ki bu projeyi yürüttük’ diyoruz.” diye konuştu.

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: "Türkiye'de kadınlara yönelik politikalar önemli sonuçlar verdi"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya da kadınlara yönelik politikalarının önemli sonuçlar verdiğini ifade ederek, "Kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 23'lerden yüzde 34'lere, istihdamı ise yüzde 20'lerden yüzde 29'lara yükseltildi. Yüzde 29'un üzerinden kadın istihdamından bahsettiğimiz noktada, İŞKUR'un istihdamı içerisinde yüzde 34 olması bu noktadaki politikalarımız açısında büyük önem ifade etmektedir." dedi.

İsveç Büyükelçisi Wahlund

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Lars Wahlund ise ülkelerin kadınların istihdamını sağlamadan zenginleşemeyeceğini ifade ederek, Türkiye'nin kadın istihdamına verdiği öneme dikkati çekti. Wahlund, kadın istihdamının güçlendirilmesinin ülkeleri daha da demokratikleştireceğini dile getirerek, Türkiye'nin de bu alanda önemli mesafe aldığını söyledi. Türkiye ile İskandinav ülkelerinin kadın iş gücünü kıyaslayan Wahlund, Türkiye'de kadınların sadece üçte bir oranında istihdam edildiğini, buna karşın İsveç'te kadınların neredeyse yüzde 80'inin iş hayatında olduğunu kaydetti.

Programda, girişimcilik eğitimi alan ve kendi işini kuran Seçil Aktaş da konuşma yaptı.

Proje yüzlerce kadının yaşamını doğrudan etkiledi
 

“İşte evde her yerde Eşitiz Beraberiz” sloganıyla yola çıkan proje 2013 yılında uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında beş yılda yüzlerce kadına ulaşılmış oldu, 50 kadın iş sahibi oldu. Pilot iller Ankara, Bursa, Konya ve İstanbul’da yürütülen faaliyetlerle yüzlerce kadının hayatına temas edilmesinin yanı sıra pek çok ilke imza atıldı. Projenin en somut sonuçlarından birisi Türkiye’nin ilk “Kadın İstihdamı Eylem Planı” oldu. İlaveten, insan hakları, çalışan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve girişimcilik konularında toplam 800 kadına eğitim verildi. “İş Planı Yarışması” yoluyla seçilen 28 adaya mikro hibe desteği sağlandı. Kazanan girişimci adaylarına üç ay süre ile bire bir danışmanlık hizmeti verilerek, bu kadınların işlerini kurma süreçleri desteklendi. Girişimcilik eğitimine katılan 400 kadından 50’ye yakını kendi işini kurdu. Farklı sektörlerdeki 2000’den fazla kadın-erkek çalışana “eşitliği destekliyorum” temasıyla toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verildi. 81 ilde İŞKUR İl Müdürlüklerinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” temsilcileri görevlendirildi.

Türkiye’nin kadının istihdamına yönelik ilk Eylem Planı

Proje kapsamında hazırlanan Türkiye'nin kadının istihdamına yönelik ilk Eylem Planı (2016-2018), toplumsal cinsiyete duyarlı istihdam hizmetlerinin sağlanması yoluyla kadınlar için insana yakışır iş fırsatlarının yaratılmasını desteklemeyi amaçlıyor.
Ulusal Teknik Ekip tarafından geliştirilen Eylem Planı, “Kadın istihdamının artırılması için kadınlara mesleki beceriler kazandırılması ve kadınların işe yönlendirilmesi” ve “Kadınların işgücü piyasasına erişim olanaklarının artırılması” konularını kapsayan iki ana hedefi ve bu hedeflerin hayata geçmesini sağlayacak dokuz tedbiri kapsıyor.

İŞKUR, Eylem Planında yer alan hedef ve tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ana kuruluş olarak görev alırken uygulamanın etkin sonuçlar elde edebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, KOSGEB, TİSK, TOBB, TESK, yerel yönetimler, STK, Kalkınma Ajansları, üniversiteler ve işçi sendikaları ile de işbirliği yapıldı.
Eylem planının uygulama döneminde Türkiye'de ilk kez İŞKUR’un hizmetleri toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden incelendi. Uygulama süresince; işbaşı eğitim programlarından yararlanan kadınların sayısı % 78, mesleki eğitim kurslarından yararlanan kadınların sayısı %140, girişimcilik eğitim programından yararlanan kadınların sayısı %110 arttı. Özel sektörde İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen kadınların oranı %29’dan %34’e yükseldi.


Konferansa proje kapsamında işbirliği yapılan kurumlarının temsilcileri, girişimci kadınlar ve proje yararlanıcıları katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Sarıeroğlu ve beraberindekiler Proje Sokağının açılışını yaptı. Konferansın ikinci bölümünde “Proje Uygulamalarının ve Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi” konulu bir de oturum gerçekleştirildi.

“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Projesi Kapanış Videosu