Haberler

ILO Türkiye Ofisi’nin yürüttüğü projeler kadın istihdamı konusunda güç birliği yapıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi’nin kadın istihdamını desteklemek amacıyla yürütmekte olduğu proje kapsamında girişimcilik eğitimi alan kadınlar, ILO’nun bir diğer projesi olan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin istihdamına yönelik çalışmalar kapsamında Suriyeli mülteci kadınlara ve ev sahibi ülke kadınlarına ‘rol model’ olarak eğitim veriyor.

Haberler | 12 Şubat 2018 Pazartesi

Elif Asav, “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında “Kadın Girişimciliğini Destekleme Programına” katıldıktan sonra Ankara’da kendi işini, “BAMBAŞKA ATÖLYE” yi kurdu. Bambaşka Atölye’de çocuklar için saatlik/günlük bakım ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Elif Asav, Gaziantep’te Suriyeli kadınların ve kız çocuklarının sosyal ve ekonomik istikrarına katkıda bulunmayı hedefleyen bir diğer ILO projesi olan “Gaziantep Kadınlara Yönelik Merkez” projesi kapsamında 15-16 Ocak 2018 tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenen “Rol Modeli Seminerleri”nde girişimcilik deneyimlerini ve bilgilerini Suriyeli kadınlar ve ev sahibi ülkenin kadınları ile paylaştı.

Başarı hikâyeleri Suriyeli kadınlar için motive edici ve yol gösterici

“Gaziantep Kadınlara Yönelik Merkez: Geçim Kaynaklarının Desteklenmesi” projesi kapsamında Gaziantep’te kurulan ve Suriyeli kadınlar ile ev sahibi ülke kadınlarına özel hizmet ofisi olarak faaliyet gösteren SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi’nde her biri yaklaşık altmış kişiden oluşan dört ayrı grup katılımcıyla gerçekleşen oturumlarda, Elif Asav, KOSGEB’ten aldığı finansal desteği de kullanarak açtığı ve “güven evi” olarak tanımladığı çocuk bakım merkezinin faaliyete geçmesi ile sonuçlanan girişimcilik hikâyesini interaktif bir biçimde diğer kadınlarla paylaştı.

Etkinlik iki ILO projesinin ortak çıktısı

Seminerlere katılan kadınların, iş yaşamına dair bu tür başarı hikâyeleri ile kendi hikâyelerini özdeşleştirerek, ILO projesi kapsamında aldıkları kurslarda edindikleri bilgi ve deneyimleri iş gücü piyasalarına aktarabilmeleri anlamında motive edici ve yol gösterici olabileceği düşünülerek, ILO Ankara Ofisi tarafından gerçekleştirilen etkinlik, kadın istihdamı üzerine odaklanan iki projenin ortak bir çıktısı olarak tasarlandı.

“Kadının gücüne inanıyorum”

Katılımcılar arasında kendi işini kurmak isteyen kadınlar da olduğunu öğrenince, “her şeye rağmen ben olmaktan vazgeçmedim ve erkek hegemonyasında ben de varım demek istedim” diyerek erkek egemen iş dünyasında kadın olmanın zorluklarını dile getiren Asav, ayrıca “kadının gücüne inanıyorum” diyerek kadınların çalışma hayatındaki varoluşlarının önemini vurguladı.

Asav ayrıca arkadaş ve meslektaşlarının nasıl bir sosyal destek ağı oluşturarak kendisine yardımcı olduklarını anlattı.

“İş hayatına giden yolda kadın ve göçmen olmak zor”

Soru-cevap şeklinde gelişen oturumlar, benzer kadın hikâyelerinin ortaya çıkmasını sağlarken, Suriye kökenli kadınlar iş hayatına girmek için yol alırken, kadın ve göçmen olmak odağında iki boyutlu engellerle karşılaştıklarını vurguladılar.

Meslek kursları sürecinde, iş bulma tekniklerine ilişkin olarak da donanım kazanmak istediklerini aktaran Suriye kökenli kadınlar, ayrıca sahip oldukları mesleklerle ülkelerinde iş gücü içerisinde yer aldıklarını ancak göç sonrasında Türkiye’de hem kendi alanlarında iş bulamamaları hem de bazı mesleklerin Türkiye’de denkliği olmaması veya denklik almak için nasıl bir yol izleneceğinin bilinmemesi gibi sebeplerle beceri kaybı yaşadıklarını ifade ettiler.

“Yanmadan pişilmez. Sadece kurs bitirmekle olmaz”

Kadın Girişmci Elif Asav, Suriye kökenli kadınların özellikle nasıl iş kurabileceklerine ilişkin sorularına “Yanmadan pişilmez. Sadece kurs bitirmekle olmaz. Bir yere girip çalışıp o işi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek gerekiyor. Herkes en iyi bildiği işi yapmalı,” şeklinde yanıt verirken, ek tecrübe sahibi olmayı da “nerede hangi işin yapılacağını ve kime dokunulacağını bilmek” olarak tanımladı.

ILO projeleri kadın istihdamına destek veriyor

Elif Asav, ILO ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından İsveç Kalkınma İşbirliği Kuruluşu’nun (SIDA) finansal desteği ile yürütülmekte olan “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” projesi kapsamında girişimcilik eğitimi aldı. 2013 yılında başlayan ve 2018 Haziran ayında bitmesi planlanan proje Türkiye’de kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması konusunda ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesini; aktif işgücü piyasası politikaları ile kadınlar için insana yakışır iş olanaklarına erişimine katkı sunulmasını ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratma yoluyla kadın istihdamının güçlendirilmesine destek olunmasını hedefliyor.

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve ILO Türkiye Ofisi tarafından UNWomen ve SGDD ile birlikte yürütülen “Gaziantep Kadınlara Özel Merkez: Geçim Kaynaklarının Desteklenmesi”” Projesi kapsamında kurulan SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi ise Geçici Koruma Statüsü altındaki Suriyeli kadınlar ile ev sahibi ülke kadınları için kadınlara özel hizmet ofisi olarak faaliyet göstermeyi amaçlıyor. Mevcut toplum merkezlerinden farklı olan bu merkez “kadınlara özel” olup en çok dışlananlara hizmet sunarak en savunmasız kadınlara ulaşılmasını ve sisteme dâhil edilmesini sağlamayı hedefliyor. Sözkonusu merkezden yararlanan kadın ve kız çocuklarının, güven ve beceri düzeylerini güçlendirerek Gaziantep’te çok çeşitli eğitim ve işe yerleştirme programlarına erişebilmesi amaçlanıyor.