Haberler

ILO ve ÇASGEM Suriyelilerin Çalışma Hayatı Becerilerinin Geliştirilmesi için Güçlerini Birleştirdi

Haberler | 26 Ocak 2018 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla çalışma hayatında beceri geliştirme ve kurumsal kapasiteyi desteklemeye yönelik çalışmaları da içeren iş birliği protokolü 19 Ocak 2018 Cuma günü imzalandı.

ÇASGEM’de ILO ve ÇASGEM uzmanlarının katılımıyla gerçekleşen törende ilgili protokolü ILO adına ILO Türkiye Ofisi Direktörü Sayın Numan Özcan ve ÇASGEM adına ise Başkan Sayın Abdürrahim Şenocak imzaladı.

Protokol kapsamında öncelikle Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların insana yakışır iş olanaklarına ve geçim kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması için “temel çalışma hayatı becerileri” seminerlerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitimleri destekleyecek bu seminerler yoluyla Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların çalışma ve sosyal güvenlik hakları, iş sağlığı ve güvenliği, kamu istihdam hizmetleri, iş arama teknikleri gibi konularda becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bununla birlikte, kamu kurumlarının kapasitesinin ulusal ve yerel düzeyde desteklenmesi amacıyla emek göçü yönetimi ve mültecilerin işgücü piyasasına erişimleri konularında eğitim ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi planlanmaktadır.