Haberler

Mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirildi

Ulusal ve yerel paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 2017 fındık hasat sezonunda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili mevzuat uygulamaları tartışıldı.

Haberler | 15 Aralık 2017 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında yürütülen “Türkiye’deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”* çerçevesinde 2017 fındık hasat döneminde gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirmek üzere 22 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da paydaş toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ulusal ve yerel paydaşların katkılarıyla 2017 fındık hasat döneminde gerçekleştirilen proje faaliyetleri görüşüldü. Ayrıca, iki ayrı oturumda, Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimine İlişkin 2016/5 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi ile Mevsimlik Tarım İşçilerine İlişkin 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulamasına ilişkin görüş ve öneriler ele alındı.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, kısa süre önce yayınlanan ILO Çocuk İşçiliği Raporuna ve 2025 yılına kadar çocuk işçiliği sorununun ortadan kaldırılması hedefi üzerine Buenos Aires’te düzenlenen Çocuk İşçiliğinin Kalıcı Biçimde Sona Erdirilmesi Küresel Konferansına dikkat çekti. Özcan, küresel hedeflerle uyumlu biçimde ILO Türkiye Ofisi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü proje ile mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik önemli gelişme kaydettiğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ise çocuk işçiliği ile mücadelede önemli başarılar sağlandığını belirterek Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nın gelecek faaliyetler için önemine değindi. Kazancı, Mevsimlik Tarım İşçileri konuları Başbakanlık Genelgesi’ne dikkat çekerek 2018 yılında mevsimlik tarım işçileri ile ilgili haritalama ve izleme faaliyetlerinin etkili biçimde uygulanabileceğini vurguladı. Ayrıca, süregelen çalışmalara önümüzdeki dönemlerde de aynı şekilde destek vereceklerini ekledi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra proje hedef illeri olan Ordu, Düzce, Sakarya ve Şanlıurfa’dan mülki idare amirleri ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri temsilcileri yer aldılar.

*Proje, 2012 yılında ILO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklığında mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik olarak başlatıldı. Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinde başlatılan proje, başarıyla tamamlanan ilk dönemin ardından 2015 yılı itibarıyla Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce ve Sakarya ve mevsimlik tarım işçisi göçü veren Şanlıurfa illerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Projenin genel hedefi, hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023)’nde yer alan çerçeve doğrultusunda mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaktır. Çocukların en kötü biçimlerdeki işlerden çekilmesi ve risk altındaki çocukların çalışma yaşamına girmesinin önlenmesi için yerel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve konuya ilişkin duyarlılık geliştirilmesi amaçlanmaktadır.