RAPOR

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev ve Sorumluluklarının Yürütülmesi ile ilgili Araştırma

Bu raporda İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ulusal düzeyde nasıl uygulandığını ortaya koymak amacıyla oluşturulan araştırma sorularına cevap verebilmek amacıyla gerçekleştirilen saha çalışmalarının sonuçları özetlenmektedir.