ILO, güvenilir İş Sağlığı ve Güvenliği verilerinin toplanması ve kullanılmasının önemini vurguluyor

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 28 Nisan 2017 tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) verilerinin Toplanması ve Kullanılmasının İyileştirilmesi” teması altında kutlanıyor.

Haberler | 28 Nisan 2017 Cuma
Dünya İSG Günü, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tüm dünyada daha ileri adımlar atılması amacıyla gerçekleştirilen bir farkındalık yaratma kampanyasıdır. Bu çerçevede sorunun boyutlarına odaklanılmakta, sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilmesinin çalışma yaşamıyla bağlantılı ölümlerin ve hastalıkların azaltılmasına nasıl yardımcı olabileceği üzerinde durulmaktadır. 28 Nisan, aynı zamanda sendikal hareket tarafından dünya çapında İş Kazalarında Hayatını Kaybetmiş ve Yaralanan İşçileri Anma Uluslararası Günü’dür.

Bu yılki Dünya İSG Günü’nün teması, güvenilir İSG verisi toplamanın ve kullanmanın önemine dikkat çekmek.

Her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 2.3 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 300 milyondan fazla iş kazasının meydana geldiği tahmin edilmektedir. Fakat bu tahminler, sorunun boyutunu ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının çalışanlar, aileler ve ekonomiler üzerine etkilerini tam olarak yansıtmamaktadır. İşle ilgili hastalıklar, yaralanmalar ve hastalıkların sonuçlarını ve boyutunu anlayabilmek yanında sağlıklı ve güvenli işyerleri için etkin politika ve stratejileri geliştirmek amacıyla daha iyi kalitede ulusal veriye ihtiyaç olduğu açıktır.

Çok sayıda ILO İSG Sözleşmesi; güvenilir İSG verisinin toplanması ve kullanılmasının yeni tehlikelerin ve risklerin tespit edilmesi, tehlikeli sektörlerin tanımlanması, önleyici tedbirlerin geliştirilmesi yanında uluslararası, ulusal ve işletme düzeyinde politikaların uygulanması, sistemlerin ve programların geliştirilmesi açısından kaçınılmaz olduğunu kabul etmektedir. Güvenilir İSG verileri öncelikleri belirlemeyi kolaylaştırmakta, aynı zamanda ilerlemeyi ölçmek için gerekli olan temeli oluşturmaktadır.

2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Kalkınma Hedefi 8, özellikle “kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme, tam ve üretken işgücü ve herkes için insana yakışır iş” in teşvik edilmesine vurgu yapmakta ve “güvencesiz çalışma biçimleri dahil çalışma haklarının korunması ve tüm çalışanlar için güvenli çalışma ortamının teşvik edilmesi” ne çağrı yapmaktadır.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan, Dünya İSG Günü’nü kutlamak için yaptığı açıklamada şuna vurgu yapmıştır: İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kazalar ve hastalıklar meydana gelmeden önce risklerin tanımlanmasına ve tehlikelerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Tehlikeli durumlar ve şüpheli meslek hastalıkları vakalarına yönelik verilerin toplanması, önlem alma kültürünün oluşmasında temel öneme sahiptir. Güvenilir İSG verisi üretmek için; devlet, işçi ve işveren örgütleri arasındaki etkin sosyal diyaloğun önemi tartışılmazdır.”

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, günün anlam ve önemi ile ilgili şu çağrıda bulunmuştur: “Doğru veri, hayat kurtarmaya yardımcı olacaktır. Bunu öncelik haline getirelim.”
Sendikal hareket 1996 yılından bu yana 28 Nisan gününde iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle yaralanan veya hayatını kaybeden işçileri anıyor. ILO, ölüm ve yaralanmaların önlenmesine yönelik yıllık tematik kampanyalar düzenleyerek, bu günü hem bir anma günü hem de bir bilinç arttırma günü olarak kabul ederek bu kampanyaya 2003 yılında dahil olmuştur.