“Güvenilir veriler hayatları kurtarmaya yardımcı olur”

ILO Genel Direktörü Guy Ryder 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününde “Daha iyi verilere sahip ülkeler, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde yoksulluğa son verme, gezegeni koruma ve herkese refah sağlama yönündeki küresel eylem planı taahhütlerini yerine getirme, uygulama ve raporlama konusunda daha iyi bir konumda yer alacaktır“ dedi.

Haberler | 28 Nisan 2017 Cuma
Dünya İş Güvenliği ve Sağlığı Gününde ILO, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanındaki ulusal verilerin büyük ölçüde iyileştirilmesine ve geliştirilmesine duyulan ivedi ihtiyacı vurguluyor.  

Yapılan tahminlere göre her yıl işyerlerinde 2,3 milyondan fazla ölümcül olay ve yaralanmalara yol açan 300 milyon kaza meydana gelmektedir. Ne var ki bu tahminler ortadaki sorunun gerçek boyutlarını ve iş kazalarının ve mesleki hastalıkların çalışanlar, aileler ve ekonomiler üzerindeki gerçek etkilerini gerektiği gibi yansıtmamaktadır. İşle ilgili kazaların, yaralanmaların ve hastalıkların boyutlarının ve sonuçlarının daha iyi anlaşılması ve işyerlerini güvenli ve sağlıklı hale getirecek etkili politika ve stratejilere temel oluşturması açısından daha yeterli ve doyurucu ulusal verilere gerek vardır.

İSG alanında güvenilir veriler önceliklerin belirlenmesine yardımcı olur ve sağlanan ilerlemenin ölçümü için zemin sunar. Bu tür veriler, yeni tehlikelerin ve ortaya çıkan risklerin tespitinde, tehlikeli sektörlerin belirlenmesinde, gerekli önlemlerin tasarlanmasında ve gerek ülke ölçeğinde gerek işletme ölçeğinde politikaların, sistemlerin ve programların uygulanmasında vazgeçilmez öneme sahiptir. Veriler ayrıca mesleki hastalıkların erken ortaya çıkarılmasına ve teşhisine, bunların tanımlanarak gerekli tazminatların belirlenmesine yardımcı olur.

Geliştirilmiş ve uyumlulaştırılmış İSG verileri anlamlı karşılaştırmalı analizlere ve bilgilenme temelinde farkındalık yaratılmasına katkıda bulunur. İyi veriler kullanılarak önlemeye yönelik stratejiler daha incelikli hale getirilebilir ve İSG ile ilgili mevzuat güçlendirilebilir. Ayrıca, yine bu sayede, hükümetle işçi ve işveren kuruluşları dâhil olmak üzere paydaşlar arasında İSG ile ilgili konularda daha etkili bir sosyal diyalog kurulabilir.

Daha iyi verilere sahip ülkeler, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi çerçevesinde yoksulluğa son verme, gezegeni koruma ve herkese refah sağlama yönündeki küresel eylem planı taahhütlerini yerine getirme, uygulama ve raporlama konusunda daha iyi bir konumda yer alacaktır. SKH (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi) 8: “kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme, tam ve verimli istihdam ve herkes için insana yakışır iş;” çalışma yaşamındaki hakların korunmasını ve gelip geçici işlerde çalışanlar dâhil tüm işçiler için güvenli ve tehlikesiz çalışma ortamları sağlanmasını öngörmektedir.

Bugün ILO, üye devletlerin iş kazalarını ve hastalıklarını önleme kapasitelerini güçlendirme çabalarını destekleme taahhüdünü bir kez daha yinelemektedir. Bu destek, güvenilir İSG verilerini toplama ve kullanma kapasitesini geliştirmeye yardımcı olacak kaynakların da yer aldığı İSG Araç Kutusu gibi pratik önlemleri de içermektedir.
Sağlıklı veriler hayatları kurtarmamıza yardımcı olur. Gelin hep birlikte bu konuya öncelik verelim.