Çocuk İşçiliği

Türkiye’de çocuk işçiliği sorununun çözümüne yönelik kamu-özel ortaklıklarının katkısı Brüksel’de tartışıldı

Türkiye’de fındık sektöründe kamu-özel ortaklığı tarafları çocuk işçiliğine karşı mücadelede tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir model oluşturdu.

Haberler | 31 Ekim 2016 Pazartesi
Panelin ev sahipliğini, Hollanda Krallığı’nın Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliği yaptı. Türkiye’den Dersler: Kamu-Özel Ortaklığı fındık sektöründe çocuk işçiliği sorununun çözümüne yönelik sürdürülebilir bir modeli nasıl oluşturdu konulu panel 13 Ekim 2016 tarihinde Brüksel’de ILO Türkiye Ofisi, Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu(CAOBISCO) ve Hollanda Ankara Büyükelçiliği tarafından birlikte gerçekleştirildi.

Katılımcılar arasında özel sektör, Avrupa Komisyonu, AB Dönüşümlü Başkanlığı, ulusal hükümetler, ayrıca hükümet dışı ve uluslararası kuruluşlar olmak üzere geniş bir kesimden temsilciler ve paydaşlar yer aldı. Ayrıca Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hak-İş Konfederasyonu da etkinlikte hazır bulundular.

Hollanda AB Siyaset ve Güvenlik Komitesi Büyükelçisi Carola van Rijnsoever yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: “Hollanda çocuk işçiliğine karşı mücadeleye güçlü bir destek vermektedir. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri tarafından öngörülen, çocuk işçiliğinin her biçimine 2015 yılına kadar son verilmesi iddalı hedefinin gerçekleştirilmesinde kararlıyız. […] Hollanda, Türkiye’deki bu kendine özgü çok paydaşlı girişimi 2012 yılından bu yana desteklemektedir ve işbirliğinin sürmesinin büyük önem taşıdığının bilincindedir.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder açılış konuşmasında şunları ifade etti “Bakanlığımız, Ulusal İstihdam Stratejisi çerçevesinde sanayide, sokaklarda ve mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerine 2023 yılına kadar son verilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak birlikte uyguladığımız bu başarılı proje için ILO Türkiye Ofisi’ne teşekkürlerimizi sunmak isteriz.”Bu projede başvurulan model geleneksel yaklaşımın ötesine geçerek çeşitli düzeylerde kamu-özel ortaklık ağları oluşturmuş ve bunları bir örümcek ağında olduğu gibi birbirine bağlamıştır.”

Numan Özcan, Director of the ILO Office in Turkey
ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan: “Türkiye’de kendi alanında bir ilk olan bu kamu-özel ortaklığı çocuk işçiliğiyle ilgili duyarlılıkların daha kapsamlı toplumsal politikalara ve programlara dâhil edilmesi, politikaların ve hukuksal analizlerin geliştirilmesi ve çocuk işçiliği izleme mekanizmalarının oluşturulması yolunda somut adımlar atmaktadır. Hükümet, sosyal ortaklar, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında süreklilik kazanan ortak çalışma yalnızca fındık hasadında değil daha geniş anlamda mevsimlik tarım işlerinin bütününde sürdürülebilir bir strateji geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.”


CAOBISCO Başkanı Alessandro Cagli: “Bu proje neden başarılı oldu? Birçok neden öne sürülebilir; ama özellikle: Kamu-özel ortaklığını esas alan bir projedir ve bu da projede yer alan her ortağın kendi üst düzey yeterliliğini harekete geçirmektedir: yerel yönetimler, eğitim/tarım alanında çalışan HDK’lar ve özel sektör. Bu gerçek ilerlemeyi ve sahada somut sonuçları birlikte, eşgüdümlü ve aktif biçimde çalışarak elde ettik.”

Açılış konuşmalarının ve projenin sonuçlarının sunulmasının ardından ILO Brüksel Direktörü Claire Courteille moderatörlüğündeki panel gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sendikalar, özel sektör, Hollanda’nın Türkiye Büyükelçiliği ve ILO temsilcileri bu panelde proje* çerçevesinde geliştirilen Kamu-Özel Ortaklığı modelinin pratik uygulanışı ile ilgili konuların yanı sıra son dönemde gerçekleştirilenleri, engeller ve güçlükler ile gelecek adımları tartıştılar.

Bugüne dek proje mevsimlik işçi olarak çalışan yaklaşık 3.200 aileye danışmanlık hizmeti vermiştir. 3.100 kadar çocuğa (4-16 yaş) ulaşılmış, bu çocukların çoğunluğu genellikle eğitim alternatifi sunularak işten çekilmiştir. Bunlara ek olarak, kırsal kesimdeki çeşitli aracılarla fındık bahçesi sahiplerine de danışmanlık yapılmış, eğitim verilmiştir. Proje, çocuk işçiliğine ilişkin farkındalığı artırmış, ilgili kurumlara bilgi ve beceri aktarımı yoluyla ulusal ve yerel düzeylerde konunun sahiplenilmesini özendirmiştir.

Yerel düzeyde izleme sistemlerinin kurulması projenin gerektiği gibi uygulanmasında kilit rol oynamıştır. Proje, Türkiye’de fındık sektöründe çocuk işçiliği sorununun çözülmesinde sürdürülebilir bir model oluşturmuştur ve bu nedenle tüm Türkiye’de mevsimlik tarım işlerinde çocuk işçiliğine karşı mücadeleye katkıda bulunmaktadır.*2012 yılında ILO ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğini sona erdirmek üzere ortaklaşa bir proje başlattı. Bu projenin eş finansman sağlayıcıları Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu(CAOBISCO) ve Hollanda Hükümeti idi. Proje Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Ordu ilinde başlatıldı ve başarıyla tamamlanan ilk evrenin ardından müdahalenin kapsamı 2015 yılında Türkiye’nin başka illerine de genişletildi.
</</</