Kooperatifler

ILO çalıştayı atık toplayıcılar için insana yakışır işler yaratılmasında kooperatiflerin önemine dikkat çekti

Haberler | 11 Ağustos 2016 Perşembe

ILO Türkiye Ofisi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü işbirliğinde Ankara’da düzenlenen çalıştayda atık toplayıcılarının insana yakışır ve formel işlere erişimi için kooperatif çatısı altında bir araya gelmelerinin önemi vurgulandı.

‘Atık Toplayıcılarının Kooperatiflerle Sosyal Güvenceye Erişimi Çalıştay’ı ILO Türkiye Ofisi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü işbirliğinde Ankara’da 29 Temmuz 2016’da ILO Ankara Ofisi’nde gerçekleştirildi.


Düzenlenen ortak çalıştaya Sokak Atık Toplayıcıları Derneği üyeleri, ilgili bakanlıklar, çeşitli belediye temsilcileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, katı atık toplayıcılarının karşılaştığı sorunlara değinerek, kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi ve insana yakışır iş yaratılması için atık toplayıcılarının kooperatif çatısı altında bir araya gelmesinin gerekliliğini vurguladı. Bunun yanısıra, Türkiye’de atık toplayıcılarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yerel yönetimlerle ve ilgili kuruluşlarla yapılacak olan işbirliğinin önemine dikkat çekti.

ILO Kooperatif Birimi Sorumlusu Simel Esim, atık toplayıcılarının diğer ülkelerdeki kazanımları ve örgütlenme süreçlerine değinerek kooperatif modelinin atık toplayıcılara ne gibi yararlar sağlayabileceği konusunda bilgi verdi.

“ILO olarak, hiçbir organizasyon tarafından temsil edilmeyenleri kooperatiflerin temsil edebileceğini düşünüyoruz” diyen Esim, kooperatiflerin daha iyi koşullar sunan insana yakışır işler yaratılmasındaki ve sosyal güvenceye erişmedeki önemli potansiyeline dikkat çekti.


ILO Türkiye Ofisi Politika ve Ortaklıklar Sorumlusu Ozan Çakmak, atık toplayıcı kooperatiflerinin yeşil işlerin desteklenmesinde ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Bunun yanısıra atık yönetiminin, tüm dünyada insana yakışır iş ve yeşil işler yaratılmasında gelecek vadeden sekiz ana sektörden biri olduğunu belirtti.

Çalıştayda ayrıca Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman da Ankara özelinde sokak atık toplayıcılarının karşılaştığı sorunları aktarmış ve atık toplayıcılarla ilgili düzenleme yapılmasının gerekliliği, atık toplayıcıların atık yönetimi sisteminin bir parçası olarak tanınması, atık toplayıcılara mesleki eğitimler verilmesi gibi çözüm önerileri sunmuştur. Dernek temsilcileri tarafından da ifade edildiği gibi, atık toplayıcılar görünür olmak ve işçi olarak statülerinin ve toplumdaki rollerinin tanınması suretiyle işgücü piyasasında saygı duyulmak istemektedirler. Kayıt dışılık bu işin en karakteristik özelliği olduğu için, atık toplayıcılar uzun çalışma saatleri dahil kötü ve sağlıksız çalışma koşullarında, örgütlenme özgürlüğü hakkından ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaktadır. Çocuk işçiliği, ayrımcılık ve toplumdan dışlanma atık toplayıcıların karşılaştığı diğer sorunlardır.


Sonuç olarak, atık toplayıcılarının karşılaştıkları sorunlara cevap verebilmek ve insana yakışır iş fırsatları yaratabilmek için çalıştaya katılan tüm katılımcılar bir mutabakata varmış ve bundan sonrası için neler yapılabileceği konusunda genel bir yol haritası çizmiştir. Katılımcılara göre bu adım aynı zamanda insana yakışır iş ilkesi temelinde kooperatifçilik ve formel geri dönüşüm dünyasının sosyal içerme bağlamında ortak hareket etmesine olanak sağlayacaktır.