Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

ILO Türkiye’de mültecilere çalışma izni tanınmasını memnuniyetle karşıladı

News | 19 January 2016

(Ankara, ILO haberler) Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine dair Yönetmelik, 15 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmelik geçici koruma kapsamındaki yabancıların çalışma izni için başvuruda bulunmalarına olanak tanımakta, bu kişilerin istihdamına ilişkin ilke ve esasları belirlemektedir.

ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan kararı memnuniyetle karşılayarak şunları söyledi: “Bu, mültecilerin kayıtlı ekonomiye yönlendirilmelerine yardımcı olacak, onlara aileleri için insana yakışır bir yaşam kurma imkânları tanıyacak ve topluma katkıda bulunma fırsatları sunacaktır. Mültecilerin yasal ve kayıtlı istihdamı çalışma koşullarının iyileştirecek, sosyal korumayı mümkün kılacak, yalnızca mültecilere değil işgücü piyasalarına ve ekonomiye de yarar sağlayacaktır.”

Özcan şöyle devam etti: “ILO, bu adımı, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için insana yakışır iş ve yaşama yönelik bir fırsata dönüştürmede Hükümete ve sosyal ortaklara yardım etmeye hazırdır.”

ILO, bölgedeki krizden etkilenen diğer dört komşu ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de Suriyeli mülteci krizine yanıt oluşturacak çabaları desteklemeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede politika tanıtım çalışmaları yapılmakta, istihdam ve eğitim fırsatları belirlenmekte, gerek mülteciler gerekse krizden etkilenen ev sahibi topluluklar için çalışma yaşamında temel ilkeler ve haklar gözetilmektedir.
<