Suriyeli Göçmenler ve İşgücü Piyasası

Suriyelilerin işgücü piyasasına etkileri paydaş toplantısı Gaziantep’te düzenlendi

ILO Türkiye Ofisi, 16 Kasım 2015 günü Gaziantep’te merkezi ve yerel düzeyde paydaşlarının katılımıyla proje faaliyetlerinin tanıtılması ve Suriyelilerin işgücü piyasasına etkilerinin ele alınması amacıyla paydaş toplantısı düzenledi.

News | 02 December 2015
Toplantıya Kilis Vali Yardımcısı Mustafa Ünver Böke, Harran Kaymakamı Temel Ayca ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Hak-İş Konfederasyonu temsilcileri ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa AFAD İl Müdürlüğü, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Gaziantep Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğü, Kilis Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kilis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kilis AFAD İl Müdürlüğü, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajansları, Gaziantep ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeleri ve Kilis Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odası ve yerel sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldılar. 


Toplantı, ILO’nun Türkiye’de ulusal kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürüttüğü ve kapasite geliştirme, bilgi tabanını güçlendirme, doğrudan destek ve duyarlılık artırma bileşenlerini içeren projesi hakkında detaylı bilgiler verilen sunumla başladı. Toplantıya merkezi ve yerel düzeyde katılım sağlayan temsilcilerin Suriyelilerin işgücü piyasasına etkilerini tartıştıkları oturumla devam edildi. Oturumda, merkezi ve yerel düzeydeki katılımcılar Suriyelilere hizmet vermede yaşadıkları deneyimleri ve sorunları paylaşarak, Suriyelilerin işgücü piyasasına etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Toplantıda, geçici koruma altındaki Suriyelilerin geçim kaynaklarının desteklenmesi hususunda Bakanlar Kurulu kararı beklenen çalışma izinlerinin önemi vurgulanırken, Suriyelilerin mevcut koşullarda kayıtdışı olarak istihdam edilmelerinin olumsuz çalışma koşulları, ücret eşitsizlikleri ve haksız rekabet gibi sorunlar yaratabileceği değerlendirildi. Suriyelilerin yerel ekonomiye sağladıkları katkıların da değerlendirildiği toplantıda, fırsatların ve risklerin beraber ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Suriye krizinin beşinci yılında, süregelen desteklerin insani yardımdan uzun erimli kalkınma gereksinimlerinin de değerlendirilmesi gereken bir sürece doğru evrildiği, yerel ve ulusal düzeyde dayanıklılık kapasitelerinin artırılması gereği tartışıldı. Bu süreçte yapılacak çalışmalar ve verilecek hizmetlerde uluslararası kuruluşların daha fazla sorumluluk ve yük paylaşımında bulunması gerektiği dile getirildi.

ILO Türkiye Ofisi toplantı çıktılarına ilişkin ayrıntılı bir rapor hazırlayarak tüm katılımcılar ve ilgili taraflarla paylaşacaktır.