Ankara’daki G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Zirvesi

ILO G20’nin büyümeye, yeni işler yaratılmasına ve eşitsizliklerin azaltılmasına öncelik tanımasını memnuniyetle karşılıyor

ILO Genel Direktörü bakanların “ücret belirleme mekanizmaları, sosyal diyalog kurumları, sosyal koruma sistemleri, istihdam hizmetleri ve aktif işgücü piyasası politikaları” aracılığıyla çok yönlü politikalar uygulama konusundaki mutabakatının önemini vurguladı

Haberler | 04 Eylül 2015 Cuma
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder Ankara’da yapılan G20 toplantısının kapanışında “G20 çalışma ve istihdam bakanlarının eşitsizliklerin üzerine yürüme, daha iyi işler, daha kapsayıcı toplumlar ve daha güçlü bir ekonomik büyüme yaratma yolundaki güçlü kararlılıklarının önemli ve zamanlı olduğunu” belirtti.

Bakanlar, G20 ekonomilerinin pek çoğunda görülen eşitsizliklerin uzun dönemde artma eğilimini hâlihazırdaki ve potansiyel büyüme üzerinde olumsuz etki yaratacak bir durum olarak belirlediler ve bu durumun G20 liderlerinin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefiyle bağdaşmadığına işaret ettiler. Bakanlar ayrıca bu eğilimin, verimlilikteki artışlarla kıyaslandığında çoğu kez ücretlerin yavaş artmasıyla ilişkilendirildiğini, nitekim kimi G20 ülkelerinde emeğin gelir içindeki payının değişmeden kaldığını ya da azaldığını belirttiler.

G20 çalışma ve istihdam bakanları tarafından benimsenen bildirge şu başlığı taşıyor: Kapsayıcı ve sağlıklı bir büyüme için herkes için kaliteli işler yaratılması, becerilere yatırım yapılması ve eşitsizliklerin azaltılması.

ILO Genel Direktörü bakanların “ücret belirleme mekanizmaları, sosyal diyalog kurumları, sosyal koruma sistemleri, istihdam hizmetleri ve aktif işgücü piyasası politikaları” aracılığıyla çok yönlü politikalar uygulama konusundaki mutabakatına işaret etti.
Önemli bir başka adım ise bakanların G20 liderlerine “işgücü piyasasında daimi biçimde geri kalma riski en yüksek olan gençlerin payının 2025 yılına kadar yüzde 15 azaltılması,” yönündeki G20 hedefinin benimsenmesi konusunu dikkate almalarını tavsiye etmesi oldu.

Ryder’in değerlendirmesi şöyle: “Bu çok özel G20 hedefi, genç kadın ve erkeklerden oluşan bugünkü kuşağın insana yakışır iş özlemlerinin karşılıksız kalması halinde bunun toplumlarımız açısından yaratacağı büyük hasar konusuna ilişkin kaygılara işaret etmektedir.”

G20 bakanları ayrıca istihdamı ve iş kalitesini artırmaya yönelik politikaları da ele aldılar. ILO Genel Direktörü, çalışma yaşamında temel ilkelere ve haklara saygı gösterilmesi ve iş kalitesinin üç boyutta artırılması yönünde G20’de sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladı: işlerin daha iyi kazanç sağlaması, işgücü piyasasındaki güvensizliklerin azaltılması ve elverişli çalışma koşullarıyla sağlıklı işyerlerinin yaygınlaştırılması.
Türk tarafı, çeşitli sivil toplum gruplarıyla birlikte işverenlerin ve sendikaların uluslararası kuruluşlarını (Business 20 ve Labour 20) G20 bakanlarıyla birlikte yapılacak bir sosyal diyalog oturumuna davet etti. Bu oturumda G20 ve L20 kendi ayrı açıklamalarının yanı sıra bakanlara kapsamlı bir dizi ortak tavsiye de iletti.

Ryder’ın konuya ilişkin görüşleri şöyle: “İş ve emek çevrelerinin, bakanlara, üzerinde anlaşma sağlanmış etkileyici bir dizi politika önceliği sunabilmelerinin, son derece zorlu bir dönemde hükümetlere eyleme yönelik yapıcı bir mutabakata ulaşmalarında yardımcı olduğuna eminim”.

Ryder Ankara’da iki günlük bakanlar toplantısıyla birlikte maliye bakanları ile birlikte yapılan ortak oturuma katıldı. ILO, diğer uluslararası kuruluşlarla birlikte bu toplantılara bir dizi geri plan raporu sunarak bakanları zayıflayan büyüme ve derinleşen eşitsizliklerin getirdiği riskler konusunda uyardı.

İşgücü hareketliliğinin ekonomik büyümeye katkısı başlığını taşıyan ortak raporlardan birine atıfta bulunan Ryder şunları söyledi: “Buradan çok da uzak olmayan bir yerde yaşanan dramatik olaylar ve bunun sonucunda hepimizin bildiği koşullarda gerçekleşen nüfus hareketleri işgücü piyasasına kaçınılmaz biçimde yansıyacaktır ve bunları er ya da geç ele almak zorunda kalacağız. Bu, ulusal değil, uluslararası planda, ortak bir sorundur.

“G20’nin, işgücü göçünün daha iyi ve daha adil biçimde yönetilmesinin gerek köken gerekse gidilen ülkeler açısından büyümeyi güçlendirebilecek yönlerine ek olarak bu konuyu da ele almaya karar vermesi alkışlanacak bir durumdur.”