ILO Genel Müdürü ve Türkiye’deki işçi konfederasyonları çalışma ve sendikal hakların nasıl geliştirilebileceğine ilişkin konuları görüştü

ILO Genel Direktörü Guy Ryder’ın Türkiye’deki işçi ve kamu çalışanları konfederasyonlarıyla gerçekleştirdiği toplantı, çalışma yaşamında karşılaşılan güçlüklerin çözümünde sendikaların ve sosyal diyalogun taşıdığı önemi ortaya koydu

Basın açıklaması | 03 Eylül 2015 Perşembe

ANKARA – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Müdürü Guy Ryder, görüş alışverişinde bulunmak ve gerek ülkede gerekse dünyada çalışma yaşamındaki yeni gelişmeleri ele almak üzere, 2 Eylül 2015 Çarşamba günü Ankara’da işçi ve kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Guy Ryder, Ankara’da yapılacak G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları toplantısına katılmak üzere üç günlük bir ziyaret için Türkiye’de bulunuyor ve bu ziyaret 22 yıllık bir aradan sonra ILO tarafından Genel Müdür seviyesinde Ankara’ya yapılan ilk en üst düzey ziyaret anlamını taşıyor.

Toplantıda, çalışma ve sendikal hakların uluslararası çalışma standartları doğrultusunda nasıl geliştirilebileceği konusunun da yer aldığı sendikaların ve ILO’nun ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Ziyaret sırasında Ryder, aynı zamanda G20’nin de gündeminde olan çalışma yaşamına ilişkin küresel gelişmeler ve politika eğilimleri hakkında kısaca bilgi verdi.

“ILO; Suriyeli mülteci akını, iş kazaları ve sosyal diyalog ihtiyacı gibi zorlu konularda olduğu gibi, Türkiye’deki gelişmeleri çok yakından takip ediyor ve bunlara yanıt veriyor,” diyen Ryder sürmekte olan teknik yardım projeleri ve gündemde olan yeni girişimlerin de bu konulara katkıda bulunmaya yardımcı olmasının beklendiğini ifade etti.

“Gelecekte çalışma dünyasının bugünkünden çok farklı olacağı açıktır. Bu değişimi en iyi şekilde yönetmek ve şekillendirmek için bu dinamiği anlamamız gerekiyor.”

ILO’nun gelecekteki işbirlikleri ve teknik uzmanlık yardımlarında kararlı olduğunu yineleyen Ryder sözlerini şöyle tamamladı: “ILO’da, çalışmalarımızı çalışanlara, işverenlere ve hükümetlere mümkün olduğunca daha yararlı kılmak için sürekli olarak geliştirip güçlendirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz.”

Konfederasyonlar ise çalışma ve istihdam konularındaki görüşlerini ve kaygılarını dile getirerek sendikal hakların kullanılmasında karşılaştıkları güçlükleri ifade ettiler. İş güvenliği ve sağlığı ile Suriye mülteci krizinin işgücü piyasası üzerindeki etkilerine ilişkin kaygılar konfederasyonlar tarafından gündeme getirilen diğer önemli iki konu oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), HAK-İŞ Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyon (KESK) başkanları toplantıda hazır bulundular.