ILO ve CAOBISCO Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliği ile mücadeleye yönelik sürdürülebilir bir model üzerinde çalışmalarını genişletiyor

Ankara, Türkiye - Uluslarararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu (CAOBISCO), üç yıl sürecek “Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”ni uygulamak üzere bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Basın açıklaması | 01 Temmuz 2015 Çarşamba
Uluslarararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Çikolata, Bisküvi ve Şekerleme Sanayi Kuruluşu (CAOBISCO), üç yıl sürecek “Türkiye’de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi”ni uygulamak üzere bir işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan ve CAOBISCO Genel Sekreteri Sabine Nafziger tarafından imzalandı.

Üç hasat dönemi sürecek yeni proje ile Ordu ilinde uygulanan mevcut proje faaliyetleri Düzce ve Sakarya illerini de kapsamak üzere genişletilecektir. Ayrıca en yoğun mevsimlik işçi göçü veren Şanlıurfa ili de projenin izleme bileşeni çerçevesinde değerlendirilecektir.

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, bu yeni projeye ilişkin şu açıklamada bulundu: “Türkiye’de en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik türünün ilk örneği olan bu başarılı kamu-özel sektör işbirliği projesini genişletmekten gurur duyuyoruz. Bu özel proje, ILO’nun Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadele konusundaki birikimi ışığında, çocuk işçiliği konusunun daha geniş sosyal politika ve programlarda içselleştirilmesi, politikaların geliştirilmesi, mevzuatın uygulanması ve çocuk işçiliği izleme mekanizmalarının oluşturulması için somut ve destekleyici adımlar atacaktır. Hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar arasında süregelen işbirliği, fındık hasadının yanında daha geniş bir çerçevede tüm mevsimlik tarıma yönelik sürdürülebilir bir stratejiye katkı sağlayacaktır.”

CAOBISCO Genel Sekreteri Sabine Nafziger ise açıklamasında, “Model projenin, ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğündeki en önemli başarısı, ortak hedefimiz olan mevsimlik fındık tarımında en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik çok paydaşlı bir yaklaşımın inşası olmuştur. Buradan hareketle, CAOBISCO üyeleri, daha uzun süreli bir uygulama ile yeni projenin Türkiye’deki fındık sektörüne olan olumlu etkiyi sürdüreceği ve genişleteceği inancını taşımaktadır.” İfadesinde bulundu.
Projenin üç temel bileşeni bulunmaktadır:
  • Kapasite geliştirme (yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlara yönelik),
  • Doğrudan müdahale (çocukları aileleri, akranları, tarım aracıları ve bahçe sahiplerinin de içinde bulunduğu sosyal çevresiyle ele alan koruyucu ve önleyici hizmet sunumu ve eğitsel ve kültürel faaliyetler yoluyla çalışmaktan alıkoyma)
  • Farkındalık yaratma (genel kamuoyu ve hasat sürecinin tüm aktörlerine yönelik).
Önceki deneyim ve başarıları temel alarak oluşturulan proje, 2015-2017 döneminde faaliyet alanını aşağıda sunulan önceliklerle genişletecektir:
  • farkındalık çalışmaları ve insana yakışır iş uygulamalarının fındık tarımında yaygınlaştırılması
  • paydaşlar arasında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü işbirliği tesisi
  • uzman ekipler koordinasyonunda yerel ve ulusal düzeyde müdahale stratejisine yönelik teknik destek yoluyla sürdürülebilirliğin ve sahiplenmenin güçlendirilmesi
Projenin genel amacı mevsimlik tarımda görülen en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin (EKBÇİ) hükümetin Ulusal İstihdam Stratejisi 2014-2023 belgesinde yer alan çerçeve doğrultusunda sona erdirilmesine katkıda bulunmaktır. Hollanda Hükümeti ile CAOBISCO finansmanıyla 2013 ve 2014 hasat mevsimlerinde uygulanan “Ordu İlinde Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğine Son Verilmesi” projesi ile bir model oluşturulmuştur. Yeni proje, bu modeli temel almakta, mevsimlik fındık tarımında halen çalışmakta olan çocukların işlerden çekilmelerine ve risk altındaki çocukların da bu işlerde çalışmalarının önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, stratejik müdahale modelinin farklı bölgelerde tekrarlanmasıyla katma değer sağlayacak ve mevsimlik tarımda sürdürülebilir bir çocuk işçiliği izleme mekanizmasının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Böylelikle proje, mevsimlik tarımda en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması bağlamında politika geliştirilmesine ve etkili uygulamalara katkıda bulunarak ileri bir adım atılmasını sağlayacaktır.

1 ILO kamu özel sektör ortaklığı projesine katkıda bulunan CAOBISCO üyeleri: Ferrero, Nestlé, August Storck KG, Barry Callebaut, Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Mars incorporated, Chocosuisse, NATRA S.A., Griesson - de Beukelaer GmbH & Co., Cémoi chocolatier, Gebr. Jancke GmbH, Neuhaus NV, Stollwerck GmbH, Koenig Backmittel GmbH