Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü

Çocuklarımıza davranış biçimimiz, toplumlarımız ve değerlerimizin yansımasıdır

ILO Genel Müdürü Guy Ryder, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü çerçevesinde hükümetler, işçiler ve işverenlere el ele vererek çocuk işçiliğine son verme çağrısında bulunuyor.

Açıklama | 20 Haziran 2019 Perşembe
© ILO/Tran Van Yen
Çocuklarımıza davranış biçimimiz, toplumlarımız ve değerlerimizin yansımasıdır. Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü, durup düşünmemiz, hedeflerimizi belirlememiz ve eylem taahhüdümüzü yenilememiz için önemli bir fırsattır.

ILO’nun 100. yılında bu düşüncemiz özellikle önem taşıyor çünkü ILO kurulduğu yıldan bu yana çocuk işçiliğinin kaldırılması için mücadele ediyor. Kuruluş yılımız olan 1919’da kabul edilen altı Sözleşmenin ikisi çocuk işçiliğine ilişkindi. Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması artık zorla çalıştırma ve işe ilişkin ayrımcılığın sona erdirilmesi, örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğünün desteklenmesi ile birlikte, ILO’nun temel ilkelerinin konusu oldu.

Yasama ve uygulamalı eylemlerle desteklenen yoğun savunuculuk ve ulusal seferberlikler sayesinde, 100 yılda büyük mesafe kat ettik. Salt 2000-2016 döneminde, dünya genelinde çocuk işçiliği %38 geriledi. ILO 182 No'lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi, ILO’nun 187 üye devletinin hemen hemen tümü tarafından onaylandı; ILO 138 No'lu Asgari Yaş Sözleşmesi’nin onaylanma oranı da bundan çok düşük değil.

Dünyanın her bölgesindeki ülkeler bu ilerlemeyle iftihar edebilirler; ancak rehavete kapılamayız. ILO’nun 100. yılında 182 No’lu Sözleşme’nin evrensel onayının sağlanması yerinde olacaktır. Ve üye devletlerimiz de bu hedef için uğraş veriyorlar.

Elbette, yasal temellerin bulunması zorunludur; uygulamadaki değişiklik ise başka bir zorunluluktur. Bugün 152 milyon çocuk hala çocuk işçiliği kapanında; ve bunların neredeyse yarısı olan 73 milyonu ise tehlikeli işlerde çalıştırılıyor. Bu kesinlikle kabul edilemez.

İlerlememizi acilen hızlandırmak zorundayız. Bunu yapabilmek ve aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden, 2025 yılına kadar çocuk işçiliğinin sona erdirilmesini öngören 8.7 Hedefi’ni gerçekleştirebilmek için, nitelikli eğitim, herkes için sosyal güvenlik ve ebeveynler için insana yakışır işlerin var olmasını sağlayacak daha tutarlı eylemlere ihtiyaç var.

Sosyal adalet için 100 yıllık işbirliğiyle, dünya toplumları önemli başarılar elde etti. ILO, bu ilerlemenin bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Hükümetler, işçiler ve işverenleri el ele vererek, bir daha ortaya çıkmayacak biçimde çocuk işçiliğine son vermeye çağırıyorum.