Video

Çocuk İşçiliğine Son

Yayın tarihi: 23 Haziran 2023 Cuma | Ölçek/süre: 1:02

Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, her çalışanın, üretimine katkı verdikleri servetten adil bir pay almayı, fırsat ve muamele eşitliği zemininde, özgürce talep edebileceği bir sosyal adalet arzusunun mihenk taşıdır.

Kök nedenleri ele alınırsa, çocuk işçiliği ortadan kaldırılabilir. Bunlara yönelik önlemler, Uluslararası Çalışma Standartları ve sosyal diyaloğa dayalı güçlü bir yasal çerçevenin oluşturulması ve uygulanmasını, kaliteli eğitime ve sosyal korumaya evrensel erişimin sağlanmasını, yoksulluğu, eşitsizliği ve ekonomik güvencesizliği hafifletmeye yönelik doğrudan önlemleri ve yetişkin çalışanlar için insana yakışır işlerin desteklenmesini içerir.

#Herkes için sosyal adalet
#Çocuk işçiliğine son