Adil İşe Alım

Kapandılar ve boşta kaldılar: COVID-19’un dünya genelinde göçmen işçi hakları ve işe alımına etkisi

Bu rapor, ILO tarafından 2020 yılının ortalarına yakın dönemde ILO tarafından yapılan hızlı değerlendirmelere dayalı olarak, COVID-19’un göçmen işçiler üzerindeki etkilerine ilişkin -işe alıma odaklı- küresel özet sunmaktadır.

COVID-19 küresel salgını, göçmen işçiler ve onların insan yakışır işe erişimleri üzerinde yıkıcı etki yaratmıştır. Acil halk sağlığı krizinin ötesinde, genel tecrit ve sınır kapatma dahil salgınla mücadele önlemlerinin, göçmen işçilerin işe alınması ve istihdam koşulları üzerinde spesifik etkileri olmuştur. Bu önlemler, göçmen işçilerin kırılganlığını artırmış; aynı zamanda, sağlık ve temizlik hizmetleri gibi zorunlu hizmetleri sağlayan göçmen işçilere ekonomik ve sosyal bağımlılığı derinleştirmiştir.

ILO, bu etkinin resmini ayrıntılarıyla ortaya çıkarmak ve anlamak amacıyla, dünyanın en önemli düşük ücretli göçmen koridorlarının bazılarında bir dizi hızlı değerlendirme yaptırmıştır. Krizin ilk aylarında (2020 başları ile ortası arasında) tamamlanan bu değerlendirmeler, göçmen işçilerin ve göç yönetimi, göçmen işçilerin kullanılması ve göçmen işçilerin haklarının korunmasıyla ilgilenen kilit paydaşların (hükümetler, sivil toplum, işe alım sektörü, işveren örgütleri, sendikalar ve işçi örgütleri dahil) bakış açılarını mülakat ve anketler yoluyla toplayarak birincil verileri elde etmiştir.

Bu hızlı değerlendirmeler, dünyanın çeşitli yerlerinde küresel salgın ve başlangıçtaki önlemlerin göçmen işçiler üzerindeki ilk etkileri hakkında değerli bilgiler sağlamıştır. Araştırmadan ortaya çıkan ortak temalar da küresel salgının, dünya genelinde göçmen işçilerin yaşamakta olduğu mevcut eşitsizlik ve kırılganlıkları daha da ağırlaştırdığını ortaya koymaktadır. Bu temalar, küresel salgının göçmen işçiler üzerindeki etkisi ile çoğu işgücü göçü süreç ve uygulamalarına yerleşik eşitsizlik ve kırılganlıkların yapısal nedenleri arasındaki bariz bağları göstermektedir.

Bu rapor, hızlı değerlendirmelere dayanarak, krizin göçmen işçiler üzerindeki etkisine ilişkin küresel resmi otaya koymakta ve göçmen işçilerin haklarının korunması için değerli öneriler sunmaktadır.