Araştırma Notu

COVID-19 küresel salgınının 2021 yılında Türk işgücü piyasası üzerinde etkileri: Google Hareketlilik verilerini kullanarak bugünü tahmin etme modelinden elde edilen sonuçlar

"COVID-19 küresel salgını ve dolayısıyla Türk işgücü piyasası üzerindeki etkileri 2021 yılında sona ermekten çok uzaktır. Bu araştırma notu, küresel salgının Temmuz 2021 tarihine kadar olan çalışma saatleri üzerindeki etkisini tahmin etmek için Google hareketlilik verilerini kullanmaktadır. Bu tahminler, genel ekonomi, 16 bölge ve ekonominin muhtemelen en ağır darbe alan sektörleri olan yiyecek-içecek sektörü ve konaklama sektörü için yapılmaktadır. Bu metodoloji ilk olarak 2020 yılında çalışma saatleri üzerindeki gerçek etkiyi (HİA mikro verilerinin kullanıldığı), aynı döneme ait Hareketlilik Endeksleri ile ilişkilendirmektedir.

Daha sonra, tahmin edilen ilişkiyi kullanarak ve bu sonuçlara dayanarak, 2021 yılı için hafta temelinde dışsal kestirim ekstrapolasyon) yapmaktadır. Sonuçlar, çalışma saatleri üzerindeki genel etkinin 2020’ye kıyasla 2021’de azalmasına rağmen halihazırda kötü durumda olan ağırlama sektöründe önemli ölçüde artmış olduğunu göstermektedir.

Bu araştırma notunda, tahmin etme çalışmasına ek olarak, 2020 boyunca küresel salgının çeşitli kırılgan grupların çalışma saatleri üzerindeki etkisi hesaplanmaktadır. Söz konusu gruplar arasında kayıtdışı çalışanlar, gençler (15-24), Suriyeli göçmenler ve ev işçileri yer almaktadır. Tüm gruplarda etki %20’nin üzerindedir ve ev işçilerinde %40,5’e ulaşmıştır."