Sanal Zirve

ILO COVID-19 ve Çalışma Yaşamı Küresel Zirvesi - Daha İyi Bir Çalışma Yaşamı Geleceği İnşa Etmek

Uluslararası Çalışma Örgütü, COVID-19 küresel salgınının çalışma yaşamı üzerindeki etkisine ele almak üzere sanal Küresel Zirve düzenliyor.

Replay of all the summit's sessions and addresses here

Küresel Zirve, hükümet, işveren ve işçi temsilcileri ile diğer yüksek düzeyli aktörlerin COVID-19 küresel salgının sosyal ve ekonomik etkilerini ele alacakları yüksek düzeyli bir platform olacaktır. Zirve, küresel salgınla hala mücadele edenlerin yanı sıra düze çıkış sürecine başlamış olan ülkeler ve bölgelerin zorlukları ve önlemlerini tartışma fırsatı sağlayacaktır. Zirve’nin Konsept Notu, gerekçe, bağlam ve başlıca tartışma konularını daha ayrıntılı olarak ortaya koymakta; katılımcıları, küresel salgına yönelik mücadele önlemlerinde ve küresel salgın sonrası düze çıkışta daha iyi yeniden inşa çerçevesi olarak, ILO Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nden yararlanmaya davet etmektedir.

Zirve Tarihleri

1-2 Temmuz tarihlerinde bölgesel etkinlikler düzenlenecek; ardından 7-9 Temmuz tarihlerinde üç gün sürecek küresel tartışmalar yapılacak; etkinlik saatleri tüm saat dilimlerindeki izleyicilerin izleyebileceği biçimde düzenlenmiştir.

Zirve’yi izlemek: Sanal platformlara davet ve erişim yönergesi

Etkinlikler herkese açık olacaktır.

Hükümetler, ILO tarafından hükümetlerin daimi temsilciliklerine (ve e-posta adresleri mevcutsa, diğer ilgili bakanlıklara) göndereceği e-posta ile davet edilecektir.

Sosyal ortaklar, İşveren ve İşçi Grupları Sekreterliklerinden gönderilecek e-posta ile davet edilecektir.
Davetiyeler, etkinliğe katılmak için gereken link ve şifrenin yanı sıra, Zoom kullanımı için temel yönergeyi içerecektir; yönergede, katılımcıların grup, ülke ve isimle tanınmasını kolaylaştıracak login protokolleri bulunacaktır.

Zoom kullanımında sıkıntı/kısıtlama yaşayan ortaklar, destek almak için GLOBALSUMMIT@ilo.org internet adresinde ILO ile temasa geçebilirler. ILO, kısıtlamaların güvenlik nedeniyle var olduğu durumlarda, toplantıların uçtan uca şifre ile korunması yoluyla, Zoom’un son versiyonunda güvenlik ve gizlilik iyileştirmelerine dikkat çekmektedir.

Ayrıca, tüm etkinlikler Zirve’nin internet sitesinden canlı yayınlanacaktır.

Etkinlik dilleri

Küresel etkinliklerde ILO’nun 7 çalışma dilinde (Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve İspanyolca), hem Zoom ortamında hem de kamuya açık platformda sözlü çeviri hizmeti sağlanacaktır. Bölge etkinliklerinde, her bölgeye ilişkin olarak sözlü çeviri hizmetinin sağlanacağı ILO çalışma dilleri aşağıda gösterilmektedir:

Afrika (Arapça, İngilizce ve Fransızca)
Amerika Kıtaları (İngilizce ve İspanyolca)
Arap Ülkeleri (Arapça ve İngilizce)
Asya-Pasifik (Chinese ve İngilizce)
Avrupa (İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve İspanyolca)

Toplantıları Arapça izlemek isteyen katılımcılar için not: Platformun teknik sınırlamaları nedeniyle, Arapça dili halihazırda Korece çeviri kanalında dinlenebilmektedir. Platform’un bir sonraki sürümünde, münhasıran Arapça’ya tahsisli bir kanal yerleştirilmesi için Zoom’a talep iletilmiştir.

Küresel Zirve Programı

Bölgesel etkinlikler, 1–2 Temmuz

Her bölgesel etkinliğin programı, yapısı ve ana temaları, ILO’nun beş bölgesel ofisinin her birinin coğrafi kapsamında olan Üye Devletlerdeki üçlü ortaklara gönderilmiştir. Yapılan program, etkinlikler arasında örtüşme olmasına izin vermemekte ve her bölgede hakim olan saat dilimini dikkate almaktadır.

► 1 Temmuz 7:00-10:30 GMT Arap Ülkeleri
  12:00-15:30 GMT Avrupa
► 2 Temmuz 4:00-7:00 GMT Asya-Pasifik
  9:00-12:30 GMT Afrika
  15:00-18:30 GMT Amerika Kıtaları

Küresel etkinlikler, 7–9 Temmuz

Tüm küresel etkinlikler, tüm saat dilimlerinden katılımı kolaylaştırmak amacıyla, 12:00 ve 16:00 CET arasında planlanacaktır. Her etkinliğin kesin saati ve süresi, konuşmacı sayısına göre kesinleştirilecek ve Zoom daveti ile iletilecek, ayrıca bu internet sayfasında güncellenecektir.

► 7 Temmuz Bölgeler Günü
Bu etkinlik, bölgesel etkinliklerin her birinden önemli gelişmeler canlı ve banttan kesitler halinde, her ILO Bölge Direktörü ile mülakat, ILO’nun COVID-19 ile mücadele önlemleri videosu şeklinde sunulacaktır.

► 8 Temmuz Küresel Liderler Günü
Bu etkinlikte Devlet ve Hükümet Başkanları, önde gelen işveren ve işçi sendika liderlerinin, çalışma yaşamında küresel salgınla ilgili zorluklar ve fırsatlar hakkında konuşmaları yer alacaktır.

Demeç vermek isteyen Devlet ve Hükümet Başkanları, mümkün olan en kısa zamanda ve en geç 26 Haziran Cuma gününe kadar, ILO Protokol Birimi’nin temasta olduğu Daimi Temsilcilikteki veya başkentteki sorumlu temsilcinin adıyla, CABINET@ilo.org adresine e-posta ile haber vermelidir. Ofis, teyid edilen Devlet ve Hükümet Başkanlarına resmi davetleri çıkaracak ve ayrıca 1 Temmuz 2020 tarihine kadar, kaydedilmiş demecin gönderilmesine ilişkin Protokol Yönergesi’ni de gönderecektir.

Liderlerin demeçlerinin yayınlanacağı sıra, gerekirse ilgili konuşmacının ülkesinin saat dilimi de dikkate alınarak, Birleşmiş Milletler Protokol Uygulamaları’na göre belirlenecektir.

► 9 Temmuz ILO Ortakları Günü
Bugündeki canlı etkinlikte, Üye Devletlerden bakanlar, işçi ve işveren liderleri, önceki günlerin etkinliklerini değerlendirecek, küresel salgın bağlamında ILO Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nin uygulanmasını tartışacaktır. Tartışmalar, çalışma yaşamında küresel salgının ilk aşamasındaki getirdiği ivedi ve acil zorluklar, etkili olduğu görülen mücadele önlemleri, ve bunların yanı sıra daha iyi yeniden inşa sürecine odaklanacaktır.

Tartışmaları, krizin ilk aşamasındaki acil ihtiyaçlardan, düze çıkış ve daha iyi yeniden inşa stratejilerine uzanan konuları ele alan sorular yönlendirecektir. Konsept Notu’nda belirtilen sorular, aşağıdaki gibi gruplanmıştır:
 1. Herkes için tam ve üretken istihdamı, insana yakışır işleri desteklemeye yönelik COVID-19 ile mücadele önlemleri

  COVID-19 ile mücadele önlemleri, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi, herkes için tam ve üretken istihdamı, insana yakışır işleri nasıl destekleyecek? Bu önlemler, küresel ekonomiyi hızla daralmadan çıkaracak, adil dijital, demografik ve çevresel dönüşüm zorluklarıyla baş edecek rotayı izleyecek biçimde nasıl tasarlanabilir?Küresel salgın ışığında, yeni çalışma biçimlerini mümkün kılacak biçimde teknolojilerin kullanımını hızlandırmak istiyor muyuz? Evetse, bu türden çalışma biçimleri nasıl düzenlenmeli?
   
 2. COVID-19 – İlk Şok: Kayıtdışılığı ve sosyal koruma açıklarını ele almak

  Çalışma yaşamında küresel salgının apaçık ortaya çıkardığı büyük kırılganlıkları ele almak için ne yapmak gerekiyor? Kayıtdışı ekonomiyi kayıt altına alma çabalarını nasıl yoğunlaştırabilir, evrensel sosyal korumayı kararlı biçimde gerçekleştirme yönünde nasıl ilerleyebiliriz?
   
 3. COVID-19: En çok etkilenen sektörler ve kırılgan kesimleri mercek altına almak

  Özel destek ve ilgi gerektiren ekonomik faaliyet sektörleri ve işçi kategorileri nelerdir? Düze çıkış süreci, toplumsal cinsiyet eşitliği için dönüştürücü gündem ve çalışma yaşamında gençlerin ilerlemesi için platform içerebilir mi?
   
 4. COVID-19: Daha iyi yeniden inşa için birlikte çalışmak

  Yoksulluğun azaltılması ve ortadan kaldırılması, haklar ve sosyal adalet gerekleri, düzelme sürecinin asli hedefleri olarak nasıl konumlandırılabilir?

  Çok taraflı işbirliğinin her zamankinden çok vazgeçilmez önemde olduğu, ancak eşi benzeri görülmemiş zorlukların yaşandığı bugünlerde, uluslararası toplum gerçekten ortak amaç etrafında bir araya gelerek BM 2030 Gündemi’ni başarma taahhüdünü nasıl tazeleyebilir?
Tartışmalar, Genel Direktör’ün açış konuşmasıyla başlayacak, üç sosyal ortağın her binin temsilcileri, küresel salgın boyunca ve düze çıkış aşamasında ILO’nun rolüne ilişkin olarak kendi gruplarının perspektifini sunmaya davet edilecektir. Tematik tartışmaların sonunda da benzer şekilde, üç grubun temsilcileri, Zirve boyunca paylaşılan bilgiler ve alınan derslere ilişkin olarak son sözlerini söylemek üzere davet edilecektir.

Sanal oturumdaki süre kısıtları dikkate alınarak, her tema için konuşmacılar, uygun üçlü ve bölgesel denge sağlayacak biçimde, Hükümet Grubu Bölgesel Koordinatörleri ve grup sekreteryaları tarafından düzenlenecektir. Konuşmacılar belirlendiğinde, ILO etkinlikten önce her konuşmacının sekreteryası ile temas kurarak sanal bağlantıları kontrol edecek ve olabilecek teknik soruları cevaplayacaktır.

Küresel Zirve’de diğer uluslararası kuruluşların başkanlarının katkılarına da yer verilecektir.

Zirve’nin işleyiş prosedürleri

Resmi toplantı usul kuralları veya sürekli yönergeleri bu Zirve için geçerli değildir. Ancak, katılımcıların parlamenter dile riayet etmeleri, diğer ülkeler, bireyler veya gruplara yönelik yorumlar yapmaktan kaçınmaları istirham edilmektedir. Zirve esnasında yorumların kendisini ilgilendirdiğini düşünen ülke veya grubun, yorumun yapıldığı etkinliğin sonunda cevap vermesine imkan tanınacaktır.

Zirve etkinliklerinin hiçbiri için tutanak kaydı tutulmayacaktır ancak tüm video kayıtlar, ILO internet sitesine konulacaktır.

Zirve’de sonuç belgesi veya karar üretilmeyecektir. Tartışmalar, ILO Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nde yer alan ilkeler ve rehberliği dikkate alarak, krizin ilk aşamasında ve düze çıkış sürecinde küresel salgınla mücadelede Örgüt’ün çalışmalarına rehberlik sağlayacaktır.

Genel sorular için

Ortaklar, bu notta yer almayan hususlara ilişkin sorularını İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dillerinde GLOBALSUMMIT@ilo.org adresine iletebilirler.